Jak udokumentować wpłatę na fundusz szkoleniowy

Interpelacja nr 11990 do ministra finansów w sprawie sposobu interpretacji art. 67 i 68 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Szanowny Panie Ministrze! Art. 67 i 68 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy regulują instytucję funduszu szkoleniowego. Dochodami funduszu są m.in. wpłaty pracodawców, zgodnie z postanowieniami układu zbiorowego pracy lub regulaminu funduszu szkoleniowego, w wysokości nie niższej niż 0,25% funduszu płac. Wpłaty te zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów dla celów opodatkowania podatkami CIT i PIT. Jednakże przepisy te budzą poważne wątpliwości, jeśli chodzi o wymogi, jakie pracodawca musi spełnić dla zaliczenia wpłat na fundusz szkoleniowy do kosztów uzyskania przychodów. Z przepisów nie wynika bowiem wyraźnie, że firma musi utworzyć odrębny rachunek bankowy dla funduszu. Jest natomiast użyte pojęcie wpłaty, co sugeruje, że pracodawca winien co najmniej utworzyć subkonto na środki funduszu. Konieczne jest również przeksięgowanie odpowiednich kwot na konto księgowe funduszu. Nie jest natomiast jasne, jak mają dokumentować wpłaty pracodawcy prowadzący podatkową książkę przychodów i rozchodów.

Tymczasem z uwagi na rosnący problem bezrobocia wdrożenie instrumentów sprzyjających podnoszeniu kwalifikacji pracowników może być ważnym instrumentem sprzyjającym zwalczaniu tej plagi społecznej. Należy zatem oczekiwać, że interpretacja przepisów odnoszących się do funduszu szkoleniowego przez resort finansów winna być jasna i jednolita, chroniąc tym samym interesy podatników pragnących skorzystać z możliwości utworzenia tego funduszu.

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy dla możliwości zaliczenia wpłat na fundusz szkoleniowy do kosztów uzyskania przychodu konieczne jest założenie odrębnego rachunku bankowego, czy też wystarczy, na podstawie układu zbiorowego pracy albo regulaminu funduszu szkoleniowego, utworzenie subkonta, udokumentowanie wpłaty dowodem wewnętrznym oraz przeksięgowanie wpłaty na konto księgowe funduszu?

2. Czy pracodawca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów może zarachować wpłaty na rzecz funduszu na podstawie własnego oświadczenia?

Łączę wyrazy szacunku

Poseł Sławomir Kopyciński

Kielce, dnia 1 października 2009 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia ministra - na interpelację nr 11990 w sprawie sposobu interpretacji art. 67 i 68 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Szanowny Panie Ma...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »