Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

11.12.2009

Kobiety wciąż dyskryminowane na rynku pracy

Interpelacja nr 12246 do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie dyskryminacji kobiet na etapie rekrutacji do pracy

Szanowna Pani Minister! W niniejszej interpelacji chciałbym poruszyć kwestię bardzo niekorzystnego zjawiska, jakim jest dyskryminacja kobiet na rynku pracy. Ze spotkań z wyborcami wiem, że problem dyskryminacji ze względu na płeć pojawia się często już na etapie rekrutacji czy rozmowy kwalifikacyjnej. Problem dotyczy w szczególności kobiet, które są pytane przez pracodawców o współmałżonka, wiek dzieci oraz plany rozwoju rodziny. Niejednokrotnie dyskryminację można zauważyć też w ogłoszeniach o pracę. Ta forma dyskryminacji, czyli jeszcze przed podjęciem pracy, jest trudna do uchwycenia i dlatego kobiety mają utrudnioną możliwość obrony przed nią.

W związku z powyższym prosiłbym o odpowiedź na następujące pytanie: Czy ministerstwo zauważa ten problem i czy podejmowane są działania, aby przeciwdziałać dyskryminacji na etapie rekrutacji pracowników?

Z wyrazami szacunku

Poseł Krzysztof Brejza

Inowrocław, dnia 10 października 2009 r.

Odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej na interpelację nr 12246 w sprawie dyskryminacji kobiet na etapie rekrutacji do pracy

W odpowiedzi na interpelację pana posła Krzysztofa Brejzy (przekazaną przy piśmie z dnia 28 października br., znak: SPS-023-12246/09) w sprawie wyjaśnień dotyczących dyskryminacji kobiet na etapie rekrutacji do pracy uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

Zawarty w art. 183a Kodeksu pracy nakaz równego traktowania pracowników odnosi się do wszystkich etapów stosunku pracy. Zgodnie z brzmieniem § 1 tego przepisu „pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych”. Przepis ten obejmuje zatem już etap rekrutacji (kiedy w rzeczywistości mamy jeszcze do czynienia z kandydatem na pracownika), następnie etap kształtowania praw i obowiązków pracownika, aż po etap zwalniania.

W związku z wątpliwościami pana posła dotyczącymi kwestii, które mogą być poruszane podczas rozmów kwalifikacyjnych, pragnę zwrócić uwagę na art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko,
2) imiona rodziców,
3) datę urodzenia,
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
5) wykształcenie,
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Stosownie do § 4 tego przepisu pracodawca ma prawo żądać udokumentowania innych danych osobowych niż określone w § 1, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów. Zatem przepis art. 221 Kodeksu pracy ogranicza prawo pracodawcy do zbierania informacji o osobie ubiegającej się o zatrudnienie. Ma to zapobiegać odmowie zatrudnienia ze względu na jakiekolwiek cechy mogące stanowić podstawę dyskryminacji. W związku z tym w katalogu obowiązkowych danych, jakie kandydat na pracownika musi podać potencjalnemu pracodawcy, znajdują się tylko te, które umożliwiają identyfikację danej osoby i wskazują na jej przydatność do pracy.

Podstawowym aktem prawnym, w którym określone zostały zadania państwa w stosunku do osób pozostających poza zatrudnieniem, jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o promocji zatrudnienia”, oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Przepisy ustawy określają m.in. zadania publicznych służb zatrudnienia i sposób świadczenia przez nie podstawowych usług rynku pracy, tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń.

W ustawie znajduje się wiele przepisów, których celem jest zapobieganie dyskryminacji oraz zabezpieczenie praw osób korzystających z usług publicznych służb zatrudnienia. Przepisy te zapewniają wszystkim osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, jak również pracodawcom równy dostęp do podstawowych usług rynku pracy.

Zgodnie z art. 36 ust. 4 pkt 1–4 ustawy o promocji zatrudnienia pośrednictwo pracy, jako jedna z podstawowych usług rynku pracy świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia, jest prowadzone nieodpłatnie i realizowane zgodnie z zasadami: dostępności dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców, dobrowolności oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy, jawności oznaczającej udostępnienie każdej zgłoszonej do urzędu pracy oferty do wiadomości osób bezrobotnych i poszukujących pracy, równości oznaczającej obowiązek udzi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »