Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.12.2009

Termin rozliczenia faktur korygujących

Pytanie podatnika: Czy wystawiona po zakończeniu roku kalendarzowego faktura korygująca VAT zwiększająca bądź zmniejszająca cenę za usługę powinna zostać wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc bieżący tj. w dacie wystawienia faktury, czy też powinna zostać rozliczona w deklaracjach VAT-7 za miesiące, których dotyczy korekta?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28.09.2009 r. (data wpływu 05.10.2009 r.) uzupełnionego w dniu 10.11.2009 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 05.11.2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

- terminu rozliczenia faktur korygujących zwiększających cenę - jest prawidłowe,
- terminu rozliczenia faktur korygujących zmniejszających cenę - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.10.2009 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 10.11.2009 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 05.11.2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu rozliczenia faktur korygujących zwiększających i zmniejszających cenę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

P. Spółka Akcyjna (zwany dalej: P. lub Spółka) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera umowy na świadczenie usług, w których wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest w sposób ryczałtowy na bazie kosztów budżetowanych (preliminowanych) w danym roku kalendarzowym. Podstawą wyceny wysokości ryczałtowego wynagrodzenia jest zakres usług zamówionych przez kontrahentów na dany rok kalendarzowy, zaś kwoty wynagrodzeń miesięcznych są obliczane na bazie 1/12 szacowanej kwoty rocznej. Zgodnie z umową po zakończeniu roku kalendarzowego, Spółka dokonuje rozliczenia kosztów faktycznie poniesionych za rok kalendarzowy w którym usługi były świadczone. Powstała różnica pomiędzy kosztami faktycznymi (rzeczywistymi), a kosztami preliminowanymi za dany rok odpowiednio obniża/podwyższa cenę rocznego wynagrodzenia należnego P.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wystawiona po zakończeniu roku kalendarzowego faktura korygująca VAT zwiększająca bądź zmniejszająca cenę za usługę powinna zostać wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc bieżący tj. w dacie wystawienia faktury, czy też powinna zostać rozliczona w deklaracjach VAT-7 za miesiące, których dotyczy korekta?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zasady wystawiania faktur korygujących określone zostały, w oparciu o delegację zawartą w art. 106 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT, w paragrafie 13 oraz 14 rozporządzenia. Zgodnie z par 13 ust. 1 rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą. Fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury (par. 14 ust. 1 rozporządzenia). Przepis rozporządzenia nie wskazuje, w którym momencie faktura korygująca powinna zostać rozliczona tj. czy powinna zostać wykazana w bieżącej deklaracji czy też powinna odnosić się do daty obowiązku podatkowego na fakturze pierwotnej.

Zdaniem Spółki, kluczowym w kwestii prawidłowego rozpoznania obowiązku podatkowego, generowanego przez fakturę korygującą jest, czy faktura korygowana w momencie jej wystawienia w sposób prawidłowy odzwierciedlała stan faktyczny, w oparciu o który określona została podstawa opodatkowania, czy też podstawa opodatkowania została w niej określona w sposób nieprawidłowy. Należy przyjąć, że w zależności od okoliczności jakie były podstawą wystawienia faktury korygującej, jej wystawienie może modyfikować obowiązek podatkowy w okresie jego powstania, bądź też faktura korygująca zostanie rozliczona w okresie bieżącym.

Zdaniem Spółki, korekta okresów poprzednich (deklaracji VAT-7) jest wymagana w wyłącznie w sytuacji gdy w momencie wystawienia faktury pierwotnej błędnie określono podstawę opodatkowania na fakturze. Jak wynika z umowy wynagrodzenie miesięczne ustalane jest na bazie kosztów preliminowanych. Zamiarem stron nie było określanie w ciągu roku kosztów rzeczywistych świadczonych przez P usług. Spółka w momencie wystawiania faktur pierwotnych nie posiadała wiedzy o rzeczywistych kosztach świadczonych usług, wobec czego nie było możliwe określenie podstawy opodatkowania w oparciu o te koszty. Dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego, Spółka dokonuje szczegółowej analizy kosztów w oparciu o które dokonuje zmiany wynagrodzenia rocznego za świadczone usługi.

Tym samym za zasadnie w opinii Spółki należy uznać, że faktury pierwotne zostały wystawione w sposób prawidłowy, zaś podstawą wystawienia faktury korygującej były okoliczności (ustalenie rzeczywistych kosztów świadczenia usług) następujące po wystawieniu faktury pierwotnej nie znane Spółce w momencie wystawiania faktur pierwotnych. W opinii Spółki, zostały spełnione przesłanki zawarte w par. 13 oraz 14 rozporządzenia w zakresie obniżenia bądź podwyższenia ceny, w związku z czym korekta podatku należnego pow...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »