Kto może potwierdzić odbiór faktury VAT RR

Pytanie podatnika: Czy faktura VAT RR podpisana w imieniu rolnika ryczałtowego przez Pana pracownika, jako osobę upoważnioną na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez rolnika ryczałtowego do otrzymania tej faktury w jego imieniu, spełniać będzie wymóg określony w art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. czy będzie można taką fakturę uznać za zawierającą czytelny podpis (ew. imię i nazwisko oraz podpis) osoby uprawnionej do otrzymania faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 25 sierpnia 2009 r. (data wpływu 31 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości potwierdzenia odbioru faktury VAT RR przez upoważnionego pracownika wystawcy faktury – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości potwierdzenia odbioru faktury VAT RR przez upoważnionego pracownika wystawcy faktury.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Jako osoba fizyczna prowadzi Pan działalność gospodarczą i jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W ramach ww. działalności, na podstawie zawartych umów kontraktacji, nabywa Pan produkty rolne od dostawców posiadających status rolników ryczałtowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 19 ustawy o podatku od towarów i usług.

Powołując się na treść art. 116 ust. 1 i ust. 2 pkt 13, wskazuje Pan, iż obowiązany jest do wystawienia w dwóch egzemplarzach faktury VAT RR, dokumentującej nabycie ww. produktów oraz wystawienia tej faktury w taki sposób, aby zawierała czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawiania i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Z uwagi na fakt, że faktury VAT RR wystawiane są przez Pana z „przesunięciem czasowym” w stosunku do dnia odbioru produktów rolnych od rolników ryczałtowych, spełnienie warunku uzyskania podpisu rolnika ryczałtowego oraz przekazanie na jego rzecz oryginału faktury nastręcza w praktyce wiele trudności. Wynika to z faktu, że w wielu przypadkach rolnicy ryczałtowi nie są zainteresowani odbiorem wystawianych przez Pana faktur VAT RR. Podejmowane przez Pana próby dostarczania faktur poprzez wysyłanie ich za pośrednictwem poczty, wraz z kopertą zwrotną i znakami pocztowymi (w celu odesłania przez rolnika ryczałtowego podpisanej faktury), również często są bezskuteczne. Jednocześnie, duża ilość zawieranych przez Pana transakcji z rolnikami ryczałtowymi, powoduje, że osobiste dostarczanie faktur VAT RR bezpośrednio rolnikom ryczałtowym oraz odbieranie od nich podpisanych kopii tych faktur jest niewykonalne.

Mając na uwadze powyższe trudności z uzyskiwaniem przepisów dostawców produktów rolnych i – co za tym idzie – wypełnienie dyspozycji przepisu art. 116 ust. 2 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług, rozważa Pan obecnie wprowadzenie następujących rozwiązań w ramach transakcji zawieranych z rolnikami ryczałtowymi:

1. rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych na Pana rzecz będzie udzielał pisemnego pełnomocnictwa na rzecz pańskiego imiennie upoważnionego pracownika do odbioru w jego imieniu (w imieniu rolnika ryczałtowego) faktury VAT RR. Pracownik umocowany przez rolnika ryczałtowego do ww. odbioru faktur VAT RR nie będzie równocześnie osobą upoważnioną do podpisywania tych faktur w Pana (jako pracodawcy) imieniu;
2. w oparciu o ww. pełnomocnictwo, Pana pracownik będzie do...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »