Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

02.12.2009

Podnoszenie kwalifikacji bez skierowania

Pytanie podatnika: Czy na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego wartość świadczeń jakie pracownik otrzyma od pracodawcy jako refundację poniesionych kosztów dotyczących nauki na studiach wyższych i podyplomowych będzie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolniona z opodatkowania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2009 r. (data wpływu 24.08.2009 r.) oraz w piśmie, które wpłynęło do tut. Biura w dniu 25.09.2009 r. stanowiącym odpowiedź na wezwanie Nr IPPB4/415-554/09-2/JK z dnia 18.09.2009 r. (data nadania 18.09.2009 r., data odbioru 21.09.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji dofinansowania przez pracodawcę pracownikom studiów wyższych oraz studiów podyplomowych organizowanych przez szkoły wyższe lub podmioty inne niż szkoły wyższe w przypadku, gdy pracownik nie posiada skierowania na naukę na studiach – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.08.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji dofinansowania przez pracodawcę pracownikom studiów wyższych oraz studiów podyplomowych organizowanych przez szkoły wyższe lub podmioty inne niż szkoły wyższe w przypadku, gdy pracownik nie posiada skierowania na naukę na studiach.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 18.09.2009 r. Nr IPPB4/4150544/09-2/JK tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia tego wniosku poprzez przesłanie dokumentu (oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione), z którego wynika prawo do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego.

W dniu 25.09.2009 r. Wnioskodawca uzupełnił powyżej wskazane braki dosyłając stosowne dokumenty.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka zamierza dofinansować wybranym pracownikom naukę na studiach wyższych oraz studiach podyplomowych. Chęć wprowadzenia takiego dofinansowania wynika z dążenia Spółki do posiadania wysoce wykwalifikowanej kadry pracowników, która jest niezbędna do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

W tym celu Spółka przygotowała zasady dofinansowania nauki (dalej: Zasady). Wynika z nich, m.in. że o dofinansowanie nauki mogą ubiegać się pracownicy, którzy chcą poszerzyć wiedzę potrzebną do prawidłowej realizacji wykonywanych zadań, przy czym nauka na określonym kierunku musi być uzasadniona potrzebą doskonalenia kompetencji niezbędnych do realizacji zadań obecnie pełnionych lub przewidywanych do pełnienia w przyszłości. Oceny zgodności pełnionych bądź przewidywanych do pełnienia obowiązków, z kierunkiem i programem studiów będą dokonywali łącznie: bezpośredni przełożony, Kierownik ds. Personalnych oraz Kierownik Działu Rozwoju Personelu. W przypadku akceptacji zostanie sporządzona umowa regulująca prawa i obowiązki każdej ze stron, będąca podstawą do refundacji poniesionych przez pracownika kosztów. Zasady dofinansowania zostały sporządzone w ten sposób, by Spółka mogła odnieść jak największe korzyści z zainwestowanych środków. Korzyściami takimi będzie posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

W tym celu Spółka uzależniła stopień wysokości dofinansowania od osiąganych przez pracownika wynikó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »