Dokumentowanie zakupu towaru od osoby fizycznej (aukcja internetowa)

Pytania: 1. Czy można dowód wpłaty za zakupiony towar wg poniższego opisu zaewidencjonować (zaksięgować) w księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10? 2. Czy taki druk (blankiet) jest wystarczającym dowodem poniesienia kosztu?

Z uzasadnienia

Wnioskodawca zakupił od osoby fizycznej towar do celów handlowych. Należność za zakupiony towar został uiszczony na poczcie na blankiecie „druku”. Na dowodzie wpłaty znajduje się:

- nazwisko, adres i nr konta bankowego sprzedawcy towaru,
- kwota należności za towar (liczbowo i słownie),
- nazwa i adres oraz stempel firmowy kupującego,
- nazwa i ilość sztuk zakupionego towaru,
- stempel dzienny poczty i opłata pocztowa,
- data i podpis wpłacającego (kupującego towar).

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT, rozlicza się na zasadach ogólnych i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Towar ten został zakupiony (poniesiono koszt) w celu dalszej odsprzedaży, a tym samym zostanie osiągnięty określony przychód.

Jednocześnie pismem z dnia 01.07.2009 r. będącym odpowiedzią na wezwanie organu z dnia 26.06.2009 r. Nr IPPB1/415-337/09-2/AM Wnioskodawca wyjaśnił, że towar do celów handlowych został zakupiony na aukcji internetowej. Transakcja nie została udokumentowana fakturą rachunkiem ani też umową kupna-sprzedaży. Transakcja jest udokumentowana jedynie pocztowym dowodem wpłaty (…).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

1. Czy można taki dowód wpłaty za zakupiony towar zaewidencjonować (zaksięgować) w księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 10...
2. Czy ww. druk (blankiet) jest wystarczającym dowodem poniesienia kosztu...

W zakresie pytania pierwszego i drugiego Wnioskodawca uważa, że wymieniony dowód wpłaty można zaksięgować w księdze przychodów i rozchodów, gdyż dane podane na tym dowodzie spełniają przesłanki zawarte w § 12 ust. 3 pkt 2 ppkt a)- d) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku.

W zaistniałej sytuacji, wnioskodawca uważa, że należy zaewidencjonować ten koszt w księdze przychodów i rozchodów w oparciu o dowód wewnętrzny, w dacie otrzymania towaru. Dowód ten będzie zawierał:

- numer dowodu;
- dane sprzedawcy i kupującego;
- ilość, nazwę, cenę jednostkową i wartość zakupionego towaru;
- datę przyjęcia towaru;
- podpis i stempel firmowy nabywcy.

Wyjaśnienie

(...)

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »