Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.10.2009

Umorzone odsetki karne są przychodem

Pytanie podatnika: Czy w wyniku dokonania zwolnienia z długu w zakresie dotyczącym należności ubocznych w postaci odsetek karnych, po stronie dłużnika powstaje przychód podlegający opodatkowaniu, w konsekwencji, czy Wspólnota jest zobowiązana do raportowania wskazanego zdarzenia w informacji podatkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa, przedstawione we wniosku z dnia 04.06.2009 r. (data wpływu 06.07.2009 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 25.08.2009 r. (data wpływu do tut. organu 25.08.2009 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 20.08.2009 r. Nr IPPB2/415-450/09-2/MG (data nadania 20.08.2009 r., data odbioru 21.08.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu dłużnika powstałego z tytułu zwolnienia z długu w zakresie dotyczącym należności ubocznych, w postaci odsetek karnych oraz obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 06.07.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu dłużnika powstałego z tytułu zwolnienia z długu w zakresie dotyczącym należności ubocznych, w postaci odsetek karnych oraz obowiązku sporządzenia informacji PIT-8C.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 20.08.2009 r. Nr IPPB2/415-450/09-2/MG (data nadania 20.08.2009 r., data odbioru 21.08.2009 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, poprzez przesłanie dokumentu (oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), z którego wynika prawo do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca uzupełnił braki formalne wniosku w ustawowym terminie, pismem z dnia 25.08.2009 r. (data wpływu do organu 25.08.2008 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wspólnota, w związku z zadłużeniem członka Wspólnoty (będącego osobą fizyczną) wynikającym z braku regulowania bieżących opłat za eksploatację lokalu mieszkalnego, dochodziła z tego tytułu swych roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Koszty sądowe, jak i związana z nimi egzekucja zasądzonych przez sąd kwot, znacząco zwiększyły stan zadłużenia członka Wspólnoty. Z uwagi na bezskuteczną egzekucję ww. roszczeń z majątku dłużnika Wspólnota skierowała przedmiotową egzekucję do nieruchomości dłużnika, wnosząc do Sądu o przejęcie na własność i udzielenie przybicia tejże nieruchomości. Sąd Rejonowy Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 29 czerwca 2007 r. przysądził prawo własności ww. nieruchomości na rzecz Wspólnoty, zaliczając wierzytelność Wspólnoty z tytułu ww. zaległości na poczet ceny nabycia. Do dziś Wspólnota egzekwuje kwotę główną zadłużenia wraz z kosztami sądowymi i egzekucyjnymi. Jednocześnie Wspólnota podjęła uchwałę w przedmiocie naliczania odsetek karnych od zaległości członka Wspólnoty - wysokość tychże odsetek ostatecznie ustalono na kwotę 50.101,06 zł. Z uwagi na ciężką sytuację bytową członka Wspólnoty ostatecznie podjęto uchwałę w przedmiocie zwolnienia go z długu w zakresie odsetek karnych naliczanych za zwłokę w płatnościach. Tym samym zwolnienie to dotyczy należności ubocznych związanych z wierzytelnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wyniku dokonania zwolnienia z długu w zakresie dotyczącym należności ubocznych w postaci odsetek karnych, po stronie dłużnika powstaje przychód podlegający opodatkowaniu, w konsekwencji, czy Wspólnota jest zobowiązana do raportowania wskazanego zdarzenia w informacji podatkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 cyt. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Natomiast stosownie do art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacon...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »