Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

28.09.2009

Nie ma obowiązku wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców

Pytania podatnika:
1. Czy konieczne jest ustalenie - dla celów podatkowych - wartości początkowej (wartości rynkowej) nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego?
2. Na jaki dzień powinna być sporządzona taka wycena - na dzień ujawnienia środka trwałego w ewidencji księgowej, czy na dzień przyjęcia nieruchomości do ewidencji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Akademii przedstawione we wniosku z dnia 03.06.2009 r. (data wpływu 08.06.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

• braku obowiązku ustalenia wartości początkowej nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie przez niezależnego rzeczoznawcę - jest prawidłowe,
• momentu ustalenia wartości początkowej nieruchomości – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08.06.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie i momentu ustalenia tej wartości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - jest państwową instytucją naukową. Jego majątek obejmuje prawa majątkowe, a w szczególności użytkowanie wieczyste gruntów oraz własność budynków i urządzeń trwale z gruntami związanych. Ze względu na cel i przedmiot prowadzonej działalności statutowej korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Nabycie przez Wnioskodawcę własności budynków, innych urządzeń i lokali znajdujących się na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa nastąpiło nieodpłatnie bez względu na pochodzenie środków, za które zostały one wybudowane lub nabyte. W latach 1999-2001 Wnioskodawca przejął i wprowadził do swojej ewidencji księgowej nieruchomości wykazywane w ewidencji majątku trwałego przez poszczególne placówki. Przy czym wartość początkową środków trwałych przejęto z ewidencji majątku trwałego tych placówek.

Od tej pory ewidencja majątku i odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dokonywane są przez Wnioskodawcę. Placówki użytkowane nieruchomości ewidencjonują pozabilansowo i nie dokonują odpisów amortyzacyjnych w tym zakresie. Podczas wyżej wskazanych działań nie zostały wycenione prawa własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowych, które również otrzymano nieodpłatnie.

Przepisy art. 9 ust. 1 UPDOP stanowią, że podatnicy są zobowiązani do uwzględnienia w rachunkowej ewidencji środków trwałych informacji niezbędnych do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami UPDOP.

Przepisy art. 16 ust 1 pkt 3 UPDOP wskazują, że do określenia wartości początkowej środków trwałych należy przyjąć wartość rynkową z dnia nabycia. Regulacje te nie wskazują jednak sposobu ustalenia tej wartości.

W odpowiedzi na zapytanie Wnioskodawcy o sposoby określenia wartości rynkowej nieruchomości, Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 13.03.2009 r. przedstawiło stanowisko, że:
„(...) przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) określają między innymi, zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 7, zasady wyceny nieruchomości, bez względu na ich rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na podmiot własności i cel wyceny, z wyłączeniem określenia wartości nieruchomości w związku z realizacją ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Ponadto z art. 156 ust. 1 ustawy wynika, iż opinię o wartości nieruchomości sporządza rzeczoznawca majątkowy na piśmie w formie operatu szacunkowego. Na gruncie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami nie ma możliwości dokonania wyceny nieruchomości przez osobę nie będącą rzeczoznawcą majątkowym. Zgodnie bowiem z art. 7 ustawy, jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi. (...)”.

Ministerstwo Finansów (pismo z dnia 30.04.2009 r.), któremu Wnioskodawca zadał pytanie w jakim trybie należy dokonać wyceny nieruchomości dla celów rachunkowości, przedstawiło następujące stanowisko: „(...) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny składnika aktywów, a w szczególności przejętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu (art. 28 ust. 2 i 5 ustawy o rachunkowości). Za cenę (wartość) sprzedaży netto składników przyjmuje się możliwą do uzyskania na dzień bilansowy cenę jego sprzedaży, bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, pomniejszoną o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia, a powiększoną o należną dotację przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto danego składnika aktywów, należy w i...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »