Podwyższenie kapitału zakładowego a koszty firmy

Pytanie podatnika: Czy koszty obsługi notarialnej, a także podatek od czynności cywilnoprawnych związane z podniesieniem kapitału zakładowego Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 18.06.2009 r. (data wpływu 22.06.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22.06.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 08.05.2009 r. w Kancelarii Notarialnej odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego. Udziały w podwyższonym kapitale zostały pokryte gotówką i objęte przez dotychczasowego wspólnika Spółki. Kancelaria Notarialna wystawiła Spółce fakturę VAT za protokołowanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, a ponadto Spółka uiściła podatek od czynności cywilnoprawnych związany z podwyższeniem kapitału.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy koszty obsługi notarialnej, a także podatek od czynności cywilnoprawnych związane z podniesieniem kapitału zakładowego Spółki?

Zdaniem Spółki wydatki związane ze zmianą umowy Spółki są związane z funkcjonowaniem Spółki. W myśl art. 15 ust. 1 UPDOP kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Bez żadnych wątpliwości podniesienie kapitału zakładowego jest racjonalne z ekonomicznego punktu widzenia, wpływa pośrednio na zwiększenie zaufania do podmiotu gospodarczego. Wysokość kapitału zakładowego jest sygnałem dla kontrahentów, że kondycja finansowa Spółki jest dobra może więc istotnie przyczynić się do uzyskania zwiększonych przychodów przez podatnika. Ponadto podniesienie kapitału jest jednym ze sposobów pozyskiwania środków na działalność gospodarczą.

Zatem bez wątpienia poniesione wydatki zaklasyfikować do grupy kosztów uzyskania przychodów.

Ponadto spółki kapitałowe dodatkowe środki na finansowanie własnej działalności pozyskiwać mogą głównie poprzez zaciąganie pożyczek (kredytów), emisję udziałów (akcji) oraz w drodze dopłat wnoszonych do tych spółek przez ich wspólników oraz poprzez podwyższenie kapitału spółki.

W przypadku, kiedy spółka pozyskuje takie środki poprzez zaciągnięcie pożyczki, stosownie do przepisów ustawy o PDOP, kwota otrzymanej pożyczki nie stanowi przychodu spółki (art. 12 ust. 4 pkt 1). W przypadku kiedy spółka pozyskuje takie środki poprzez podniesienie kapitału, kwota podwyższonego kapitału także nie stanowi przychodu spółki (art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o PDOP). Jednocześnie jeżeli w związku z taką umową (z punktu widzenia Spółki tożsamą dla pożyczki, jak i dla podniesienia kapitału) spółka poniosłaby określone koszty (np. doradztwa prawnego, podatku od czynności cywilnoprawnych), to wydatki takie stanowią koszt uzyskania przychodów. Tak też wyjaśniają organy podatkowe. Za przykład posłużyć może interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 lipca 2008 r., nr ILPB3/423-217/08-3/MM, w której stwierdzono (w odniesieniu do umowy pożyczki):

„(...) Podatek od czynności cywilnoprawnych jest wydatkiem jednorazowym, poniesionym w dacie zawarcia umowy pożyczki, którego poniesienie wynika z ustawowego obowiązku ciążącego na biorącym pożyczkę. (...) ww. podatek stosownie do art. 15 ust. 4d ustawy z 15.02.1992 r. stanowi koszt uzyskania przychodów w dacie jego poniesienia, a dniem poniesienia kosztu jest stosownie do art. 15 ust. 4e dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych na podstawie innego dowodu niż faktura z powodu jej braku. (...)”

W przypadku, kiedy spółka pozyskuje dodatkowe środki finansowe poprzez emisję nowych udziałów (akcji), to kwoty uzyskane przez spółkę z takiej emisji - zarówno te, które zasilą jej kapitał zakładowy, jak i te, które trafią na kapitał zapasowy (tzw. „agio emisyjne”) - nie podlegają zaliczeniu do przychodów spółki (art. 12 ust. 4 pkt 4 i 11 ustawy o PDOP). Pozyskane tą drogą środki finansowe podatkowo są więc traktowane identycznie jak kwoty otrzymane w następstwie zaciągnięcia pożyczki. Tym mniej, zdaniem organów podatkowych, wydatki poniesione przez spółkę w związku z emisją udziałów (akcji), takie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialne i sądowe, koszty obsługi prawnej, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów spółki. Uzasadnienie takiego stanowiska organy podatkowe upatrują w fakcie, iż otrzymane w następstwie takiej emisji środki finansowe nie stanowią przychodów spółki, co zdaniem tych organów skutkuje tym, iż wspomniane wydatki nie spełniają ustawowej przesłanki zaliczenia ich do kosztów. Spółka przypomina, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Powyższe stanowisko organów podatkowych w większości przypadków sady administracyjne uznają jednak za nieprawidłowe. Za przykład posłużyć może wydany 28 lutego 200...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »