Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.09.2009

Opodatkowanie umowy pożyczki zawartej przez podmiot powiązany

Pytanie podatnika: Czy zawierane przez Wnioskodawcę umowy pożyczki będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20.04.2009 r. (data wpływu 24.04.2009 r.) oraz piśmie z dnia 15 czerwca 2009 r. (data nadania 16.06.2009 r. data wpływu 19.06.2009 r.) uzupełniającym zdarzenie przyszłe, pytanie, opłatę na wezwanie Nr IPPB2/436-142/09-2/AF z dnia 8 czerwca 2009 r. (data nadania 08.06.2009 r., data doręczenia 10.06.2008 r.), oraz piśmie z dnia 9 lipca 2009 r. (data nadania 10.07.2009 r. data wpływu 14.07.2009 r.) uzupełniającym zdarzenie przyszłe, na wezwanie Nr IPPB2/436-142/09-4/MS z dnia 6 lipca 2009 r. (data nadania 06.07.2009 r., data doręczenia 08.07.2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umów pożyczek:

• w części dotyczącej sytuacji, gdzie Wnioskodawca nie jest udziałowcem pożyczkobiorców - jest prawidłowe,
• w części dotyczącej sytuacji, gdzie Wnioskodawca jest udziałowcem pożyczkobiorców - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24.04.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umów pożyczek.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następując zdarzenie przyszłe:

Spółka S.A. (zwana dalej: „Wnioskodawcą”) będzie udzielać pożyczek innym spółkom - podmiotom powiązanym. Pożyczki mają być udzielane częstotliwie w okresach rocznych oraz dwuletnich.

Stronami umów pożyczki będą czynni podatnicy podatku od towarów i usług.

W dniu 08 czerwca 2009 r. Nr IPPB2/436-142/09-2/AF Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez:

• uzupełnienie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych poprzez wskazanie miejsca dokonywania czynności cywilnoprawnych oraz gdzie będą znajdowały się środki pieniężne w dniu zawarcia umów pożyczek, a także czy pożyczkodawca jest udziałowcem Wnioskodawcy,
• o wskazanie, czy interpretacja przepisów prawa podatkowego ma być udzielona także w zakresie podatku od towarów i usług, w części D.2 poz. 43 został zaznaczony podatek od czynności cywilnoprawnych, natomiast w części D.3. poz. 47 wskazano przepisy prawa podatkowego dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od towarów i usług VAT.
• jeżeli zakres interpretacji ma dotyczyć także podatku od towarów i usług to należy uiścić dodatkową opłatę, oraz sprecyzować pytanie w zakresie podatku od towarów i usług.

Ww. wezwanie skutecznie doręczono w dniu 10.06.2009 r. W wyznaczonym terminie przedmiotowe braki zostały uzupełnione, uiszczona została dodatkowa opłata w wysokości 40 zł.

Wnioskodawca uzupełnił, iż miejscem dokonania czynności cywilnoprawnych będzie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu zawarcia umów pożyczek środki pieniężne znajdować się będą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pożyczkodawca (Wnioskodawca) oraz pożyczkobiorcy to podmioty powiązane.

W dniu 06 lipca 2009 r. Nr IPPB2/436-142/09-4/MS Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez uzupełnienie zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych poprzez wskazanie czy Wnioskodawca jest udziałowcem pożyczkobiorców.

Ww. wezwanie skutecznie doręczono w dniu 08.07.2009 r. W wyznaczonym terminie przedmiotowe braki zostały uzupełnione (data wpływu 14.07.2009 r.).

Wnioskodawca uzupełnił, iż w niektórych przypadkach Wnioskodawca jest udziałowcem pożyczkobiorców, w innych zaś nie jest ich udziałowcem.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy zawierane przez Wnioskodawcę umowy pożyczki będą podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
2. Czy zawierane przez Wnioskodawcę umowy pożyczki będą podlegać podatkowi od towarów i usług?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zakresie podatku od towarów i usług została wydana odrębna interpretacja indywidualna Nr IPPP2/443-699/09-6/KOM z dnia 22.07.2009 r.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Umowa pożyczki jest czynnością cywilnoprawną podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r.

Jednocześnie - stosownie do art. 2 pkt 4 powołanej ustawy - nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a. opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
b. zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
- umowy spółki i jej zmiany,
- umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Należy zauważyć, że - stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r., czynność udzielenia pożyczki (udzielania pożyczek) innemu podmiotowi, dokonywana przez podatnika podatku od towarów i usług, jest usługą podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Udzielenie pożyczki należy kwalifikować zatem jako odpłatne świadczenie usług w rozumieniu przepisów podatku od towarów i usług. Definicję odpłatnego świadczenia usług zawiera art. 8 ust 1 tej ustawy, zgodnie z którym przez świadczenie usług rozumie się każde odpłatne świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Tym samym zawarcie umowy pożyczki (o charakterze odpłatnym) jest - co do zasady - czynnością podlegającą podatkowi od towarów i usług. Jednocześnie - na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - usługi pośrednictwa finansowego, w tym udzielanie pożyczek, podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. zwalnia się od tego podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy. W powołanym wyżej załączniku w poz. 3 wymienione są usługi pośrednictwa finansowego z wyłączeniem:

1. działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,
2. usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,
3. usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),
4. usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20, - 00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,
5. usług ściągania długów oraz faktoringu,
6. usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,
7. usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy.
8. transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,
9. transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Podstawowe znaczenie - w przedstawionym stanie faktycznym - dla rozstrzygnięcia, czy udzielenie przez Wnioskodawcę innym spółkom pożyczek - stosownie do art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. - nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jest ustalenie, czy dokonując czynności cywilnoprawnej w postaci zawarcia z tymi spółkami umów pożyczki Wnioskodawca będzie podatnikiem podatku od towarów i usług w odniesieniu do powyżej wymienionej usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania pożyczek.

Na mocy ar...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »