PKPiR: Dokumentowanie zakupów od ludności

Pytanie podatnika: W jaki sposób dokumentować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nabyte od ludności palety drewniane?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, P. G. P. przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2008 r.(data wpływu do tut. Biura 4 grudnia 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakupu od osób nieprowadzących działalność gospodarczą palet drewnianych:

  • uszkodzonych - jest prawidłowe,
  • używanych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2008 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie możliwości dokumentowania dowodami wewnętrznymi zakupu od osób nieprowadzących działalność gospodarczą palet drewnianych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży opakowań drewnianych - palety drewniane. Chciałby poszerzyć swoją dotychczasową działalność o produkcję i naprawę opakowań drewnianych.

Zamierza dokonywać skupu używanych i uszkodzonych palet drewnianych od osób nie-prowadzących działalności gospodarczej, które po naprawie będzie odsprzedawał jako towar handlowy innym podmiotom gospodarczym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

W jaki sposób udokumentować zakup palet drewnianych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej...

Czy postępowanie będzie prawidłowe w sytuacji sporządzania dowodów wewnętrznych dokumentujących zakup używanych i uszkodzonych palet (surowców wtórnych), które jako wydatki będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów...

Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów pod-stawą zapisów w księdze mogą być dowody wewnętrzne zaopatrzone w datę i podpisy osób, które dokonały wydatków, określające rodzaj poniesionego wydatku, cenę, ilość oraz wartość. Dowody takie mogą być wystawiane na okoliczność zakupu od ludności odpadów poużytkowych stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem skupu metali nie-żelaznych. Uszkodzone palety drewniane stanowią odpady użytkowe, które po naprawie będą sprzedawane jako opakowanie używane, w związki z czym dokumentowanie zakupu uszkodzonych palet drewnianych dowodami wewnętrznymi jest prawidłowe.

Zakupione uszkodzone palety drewniane po remoncie będą stanowiły towar handlowy zatem zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów będzie w pełni zasadne.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Sposób dokumentowania zapisów w podatkowej księdze regulują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Zgodnie z § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia podstawą zapisów w księdze są dowody księ-gowe którymi są:

1. faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, zwane dalej "fakturami", odpowiadające warunkom określonym w odrębnych przepisach, l...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »