Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.07.2009

Faktyczne koszty dojazdu do pracy w rozliczeniu rocznym

Pytanie podatnika: Czy na podstawie art. 22 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w rocznym rozliczeniu podatku można odliczyć koszty na dojazd do zakładu pracy w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, udokumentowanych opisaną poniżej Kartą Przejazdu wraz z zaświadczeniem?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2009 r. (data wpływu 12 marca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 6 kwietnia 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W związku ze stwierdzeniem braków formalnych, o których mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, pismem z dnia 26 marca 2009 r. nr ILPB1/415-324/09-2/AK, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku.

Wezwanie prawidłowo doręczono w dniu 30 marca 2009 r., wniosek uzupełniono w dniu 6 kwietnia 2009 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka na podstawie zobowiązania wynikającego z Zakładowego Układu Zbiorowego (ZUZ) organizuje przewóz swoich pracowników do i z pracy. Spółka zawarła 11 umów z przewoźnikami na świadczenie usług przewozu pracowników autobusami na 113 trasach przewozowych oznaczonych numerami.

Codziennie do zakładu Spółki przyjeżdża 113 autobusów przywożących, a po zakończeniu zmiany odwożących pracowników. Z przewozów zorganizowanych przez Spółkę korzysta około 5.560 pracowników, są oni przypisani do konkretnej linii przewozowej, której trasa przebiega w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Potwierdzeniem prawa do przejazdu danym autobusem jest wydana przez Spółkę Karta Przejazdu zawierająca imię i nazwisko pracownika, określoną trasę przejazdu, numer przewozu oraz aktualny rok. Dojazd do i z pracy zorganizowany przez Spółkę jest dla pracowników częściowo odpłatny.

W załączniku do Zarządzenia Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego ustalony jest cennik opłat za przewozy pracownicze oraz termin od kiedy obowiązuje. Podana jest w nim odległość w kilometrach, miesięczna cena brutto w zł, miesięczna odpłatność pracownika w wysokości 50% ceny brutto oraz wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracownika 50% ceny brutto. Autobusy dowożą pracowników z różnych miejsc w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od zakładu Spółki, dlatego odpłatność jest zróżnicowana. Co miesiąc, w odpowiedniej dla każdego pracownika wysokości, odpłatność jest potrącana z wynagrodzenia. Pozostałe 50% ceny biletu, które pokrywa Spółka stanowi przychód pracowników ze stosunku pracy i podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Koszty dojazdu do i z pracy ponoszone przez pracowników dojeżdżających z miejscowości znacznie oddalonych od zakładu Spółki przewyższają zryczałtowane koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 2 wymienionej ustawy. Pracownicy chcą w rocznym rozliczeniu podatku skorzystać z możliwości odliczenia wydatków na dojazd do pracy w oparciu o art. 22 ust. 11 ustawy tj. w wysokości wydatków faktycznie poniesionych. Wydatki te muszą być jednak właściwie udokumentowane - imiennymi biletami okresowymi. Pracownicy zwracają się więc do pracodawcy o umożliwienie im skorzystania z tego prawa.

Spółka wydała swoim pracownikom Karty Przejazdu uprawniające do korzystania z przewozów pracowniczych i zawierające:

- logo Spółki
- pieczątkę Spółki i Działu Przewozów Pracowniczych,
- imię i nazwisko pracownika uprawnionego do przejazdu,
- trasę przejazdu,
- numer biletu,
- numer przewozu pracowniczego (linii przewozowej),
- okres na jaki wydana jest karta przejazdu (rok),

oraz wyda za dany rok zaświadczenie zawierające:

- cenę całkowitą,
- odpłatność potrąconą z wynagrodzenia,
- kwotę dofinansowania podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

które będzie załącznikiem do wydanej Karty Przejazdu.

Brak konkretnej, wyrażonej w złotych ceny na wydanej pracownikowi Karcie Przejazdu, wynika z char...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »