Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.08.2009

Zakup, sprzedaż i wniesienie aportem lokalu użytkowego a podatek VAT

Pytania podatnika: Czy podatnik w związku z transakcją zakupu lokalu użytkowego na cele prowadzonej działalności gospodarczej będzie mógł odliczyć podatek VAT w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy istnieje możliwość sprzedaży ww. lokalu użytkowego za 10 lat od momentu jego nabycia bez podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług? Czy w związku z wniesieniem tegoż lokalu użytkowego aportem do spółki prawa handlowego w okresie 2-3 lat po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2009 r. (data wpływu 27 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

1. prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu lokalu użytkowego do celów prowadzonej działalności gospodarczej – jest prawidłowe,
2. zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług przy sprzedaży lokalu użytkowego po upływie 10 lat od momentu jego nabycia – jest prawidłowe,
3. opodatkowania podatkiem od towarów i usług wniesieniu aportem przedmiotowego lokalu użytkowego do spółki prawa handlowego w okresie 2-3 lat od jego nabycia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 kwietnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Strona w dniu 16 kwietnia 2009 r. złożył wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Przedmiotem tejże działalności będą następujące czynności:

1. 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,
2. 68.10.Z - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
3. 77.11.Z - wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
4. 77.12.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
5. 41.73.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
6. 47.14.Z - sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych włączając ortopedyczne prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
7. 41.75.Z - sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
8. 70.22.Z - zarządzanie i doradztwo gospodarcze.

W myśl ustawy o podatku od towarów i usług powyższe czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7% i 22%, nie są to czynności zwolnione od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy podatnik w związku z transakcją zakupu lokalu użytkowego na cele prowadzonej działalności gospodarczej będzie mógł odliczyć podatek VAT w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?
2. Czy istnieje możliwość sprzedaży ww. lokalu użytkowego za 10 lat od momentu jego nabycia bez podatku VAT w myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług?
3. Czy w związku z wniesieniem tegoż lokalu użytkowego aportem do spółki prawa handlowego w okresie 2-3 lat po rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu?

Zdaniem wnioskodawcy:

Ad. 1

Podatek od towarów i usług obciąża konsumpcję w związku z tym jego ciężarem nie powinni być obciążeni podatnicy VAT w tym zakresie, w jakim wykorzystują zakupione towary i usługi do prowadzenia działalności opodatkowanej. Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT przyjmuje zasadę, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Przez czynności opodatkowane należy rozumieć w tym przypadku czynności, które zostały bądź zostaną objęte opodatkowaniem. Reasumując, jeżeli lokal użytkowy ma być wykorzystywany w całości do prowadzenia działalności gospodarczej, podlegającej opodatkowaniu to podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia w całości podatku od towarów i usług.

Ad. 2

Zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części z wyjątkiem gdy:

- dostawa towarów jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
- między pierwszym zasiedleniem a dostawą budynków, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż dwa lata.

W myśl powyższego sprzedaż lokalu użytkowego za 10 lat od momentu jego nabycia przez podatnika zwolniona będzie z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, gdyż spełnione zostaną powyżej wskazane przesłanki tj.: nie będzie to sprzedaż w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim raz upłynie okres dłuższy niż dwa lata. Zwolnienie to dotyczyć będzie również budynków niemieszkalnych (lokali użytkowych). Podatnik będzie mógł z niego skorzystać również w wypadku, gdy wcześniej odliczył podatek VAT przy zakupie lokalu użytkowego.

Ad. 3

Na mocy § 38 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212 poz. 1336) w okresie do dnia 31 marca 2009 r. może być stosowane zwolnienie od podatku VAT w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek prawa handlowego i cywilnego. Po tym okresie zwolnienie od podatku w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego i cywilnego straci ostateczną moc, w związku z czym jeżeli Strona będzie chciała wnieść lokal użytkowy aportem do spółki prawa handlowego, czynność ta będzie podlegała opodatkowaniu.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się co następuje:

Ad. 1

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usług są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Stosownie do art. 86 ust. 2 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

1. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika

a. z tytułu nabycia towarów i usług,
b. potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeże...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »