Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

13.07.2009

Składka OC dla członka zarządu jest przychodem

Pytanie podatnika: Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym koszt związany z opłaceniem przez ubezpieczającą Spółkę składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności członków organów stanowi przychód dla osoby pełniącej funkcję członka zarządu podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, zgodnie z art. 12 i art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 10.04.2009 r. (data wpływu 17.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu powstałego z tytułu opłacania przez Spółkę składek w związku z zawartą umową ubezpieczenia odpowiedzialności członka zarządu – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.04.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu powstałego z tytułu opłacania przez Spółkę składek w związku z zawartą umową ubezpieczenia odpowiedzialności członka zarządu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka zawarła umowę Ubezpieczenia Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności Członków Organów Niepublicznej Spółki Kapitałowej na okres od 16.02.2009 r. do 15.02.2010 r. Określona w polisie zryczałtowana składka płatna jest w dwóch ratach, pierwsza w marcu 2009 r., druga w maju 2009 r. Zarówno składka ubezpieczenia, jak również samo ubezpieczenie nie jest przypisane indywidualnie do skonkretyzowanej osoby, albowiem polisa jest bezimienna i odnosi się zbiorczo do członków organów spółki, co sprawia, że identyfikacja podmiotu ubezpieczonego nie wiąże się z osobą, ale z piastowaną funkcją w organie Spółki. W związku z tym faktyczna indywidualizacja ubezpieczonego następować będzie dopiero w chwili zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem lub w chwili spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela. Wysokość opłacanej przez Spółkę składki została określona wyłącznie w odniesieniu do zakresu i ryzyka działalności spółki i nie była ona uzależniona od aktualnej w dacie zawarcia umowy liczby członków organów Spółki, albowiem liczba ta może być zmienna (w świetle postanowień umowy Spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych skład tychże organów może ulegać wielokrotnym zmianom, zarówno co do ich liczebności, jak i składu personalnego). Spółka zwraca uwagę na fakt, iż rzeczona umowa ubezpieczenia miała na celu przede wszystkim ochronę i zabezpieczenie interesu Spółki, a beneficjentem świadczenia odszkodowawczego nie będzie ubezpieczony, ale będzie osoba trzecia lub Spółka.

Dokonując zapłaty pierwszej raty składki w marcu 2009 r. z ostrożności wynikającej m. in. z rozbieżności interpretacyjnych organów podatkowych (np. interpretacje Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: sygn. IPPB2/415-1082/08-2/SP z dnia 17.10.2008 r., sygn. IPPB2/415-1650/08 z dnia 26.01.2009 r., sygn. IPPB2/415-1580/08-2/MG z dnia 19.02.2009 r., sygn. IPPB2/415-1603/08-2/AS z dnia 04.03.2009 r. oraz ostatnia o sygn. IPPB2/415-1613/08-2/AK z dnia 09.03.2009 r.) Spółka potraktowała tę kwotę jako przychód ze stosunku pracy określony w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co skutkowało związanymi z tym naliczeniem i potrąceniem zaliczek dotyczących wynagrodzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym koszt związany z opłaceniem przez ubezpieczającą Spółkę składki z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności członków organów stanowi przychód dla osoby pełniącej funkcję członka zarządu podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, zgodnie z art. 12 i art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy:

W opinii Spółki składki opłacane przez Spółkę w związku z zawartą umową ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów - nie stanowią dla osób pełniących funkcję członka zarządu przychodu ze stosunku pracy, ani nie stanowią dla nich przychodu z działalności wykonywanej osobiście.

Kwalifikowanie zapłaconej przez Spółkę składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności członków organów jako przychodu konkretnej osoby piastującej funkcję członka jednego z organów spółki (zarządu) nie znajduje podstawy w treści i dokładnej analizie art. 11, 12, 13, w zw. z art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ:

a. z uwagi na fakt, iż polisa jest bezimienna i nie obejmuje konkretnej osoby, a krąg osób ubezpieczonych uzależniony jest od zmiennego co do liczby i osób składu osobowego organów Spółki - niemożliwe jest przypisanie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do konkretnej osoby. Z uwagi na wynikającą z KSH oraz umowy Spółki możliwość rotacji osób powoływanych w skład organu, niemożliwe jest precyzyjne przypisanie do konkretnych osób przychodu z tytułu składki, albowiem nie można określić kto i jak długo będzie pełnił funkcję członka danego organu. Co więcej, zmiany w składzie organu mogłyby skutkować tym, że jedne osoby ponosiłyby skutki finansowe zaliczenia składki jako ich przychodu, a inne osoby skorzystałyby faktycznie z polisy w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego tymże ubezpieczeniem.
b. w świetle dorobku orzecznictwa sądów administracyjnych (np. uchwała NSA z dnia 18.11.2002 r. sygn. FPS 9/02) znajdującego potwierdzenie w stanowiskach organów podatkowych, przyjmuje się, iż „nieodpłatne świadczenia” na gruncie art. 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wiąże się z uzyskaniem korzyści kosztem innego podmiotu, a także, iż skutkiem „nieodpłatnego świadczenia” jest przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Dodatkowo, przedmiotem opodatkowania jest przychód z tytułu otrzymanych świadczeń nieodpłatnych, przy czym zwrot „otrzymanie” wiąże się z wymogiem, aby po stronie podatni...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100