Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.07.2009

Nie można zmieniać indywidualnych stawek amortyzacji

Pytanie podatnika: Czy Spółka może dokonać obniżenia indywidualnie ustalonej stawki amortyzacji od 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 16i ust. 5 w związku z art. 16j ustawy o pdop?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.03.2009 r. (data wpływu 06.04.2009 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości obniżenia indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 kwietnia 2009 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność szkoleniową. Odbiorcami usług edukacyjno-szkoleniowych są spółki z Grupy A w Polsce. Spółka posiada środek trwały (budynek użytkowy) wpisany do ewidencji środków trwałych, który spełnia wszelkie wymagania ustawowe do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacji (10 lat). Środek trwały, w stosunku do którego Spółka zastosowała podwyższoną indywidualnie stawkę amortyzacji, jest wykorzystywany przez Spółkę do prowadzenia działalności gospodarczej, co więcej Spółka ma zamiar nadal wykorzystywać go z takim właśnie przeznaczeniem.

Z uwagi na zamiar wykorzystywania budynku przez znaczny okres lat (co najmniej kilkanaście lat po przewidywanym okresie amortyzacji podatkowej), spółka planuje od 1 stycznia 2010 roku, dokonać obniżenia indywidualnie określonej stawki amortyzacji na podstawie art. 16i ust.5 w związku z art. 16j ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: ustawa o pdop). Tytułem uzupełnienia należy nadmienić, iż Spółka prowadzi ewidencję rachunkową zgodnie z przepisami o rachunkowości, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, wraz z ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (art. 9 ust. 1 ustawy o pdop).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może dokonać obniżenia indywidualnie ustalonej stawki amortyzacji od 1 stycznia 2010 r. na podstawie art. 16i ust. 5 w związku z art. 16j ustawy o pop?

Środek trwały w stosunku, do którego Spółka zastosowała podwyższoną indywidualnie stawkę amortyzacji, wykorzystywany przez Spółkę na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą co więcej, Spółka ma zamiar nadal go wykorzystywać z takim właśnie przeznaczeniem przez okres co najmniej kilkunastu lat.

Zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy o pdop, amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W myśl art. 16j ustawy o pdop podatnicy mogą indywidualnie ustalać stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie może być krótszy niż 10 lat dla budynków (lokali) i budowli. Natomiast zgodnie z art. 16i ust 5 ustawy o pdop ustawodawca dopuścił możliwość, aby podatnicy mogli obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych, pod warunkiem, że dokonają takiego obniżenia w terminie wskazanym w ustawie tj. począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego.

Zdaniem Spółki obniżenie indywidualnie zastosowanej stawki amortyzacji, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o pdop, jest możliwe, pomimo że brzmienie tego artykułu nie odnosi się wprost do indywidualnie zastosowanych stawek amortyzacji dla poszczególnych środków trwałych. Ustawodawca w art. 16j ustawy o pdop nie zakazał wprost obniżenia przyjętej indywidualnie stawki amortyzacji, nie uczynił też tego, w żadnym innym przepisie ustawy o pdop. Postanowił natomiast jedynie co do możliwości skorzystania przez podatnika z uprawnienia do zastosowania stawki indywidualnej, w przypadku spełnienia określonych przesłanek tj. m.in. minimalnego okresu amortyzacji dla określonych środków trwałych (w rozważanym przypadku jest to 10 lat).

Podkreślenia wymaga to, że ustawa odnosi się tylko do minimalnego okresu amortyzacji. Dodatkowo, żaden z przepisów nie zakazuje wprost wydłużenia okresu amortyzacji. Zdaniem Spółki przesądza o tym sformułowanie, że okres amortyzacji „nie może być krótszy niż(...)„ co wskazuje, na możliwość wydłużenia okresu, w którym dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, ale pod warunkiem dalszego wykorzystywania środka trwałego do działalności gospodarczej. Taka konstrukcja przepisów przemawia za tym, że ustawodawca pozostawił podatnikom dość dużą swobodę w zakresie obniżania wysokości stawek amortyzacyjnych. Zarówno wola obniżenia stawek, jak i wysokość pozostawiona została uznaniu podatnika, pod warunkiem, że dokona tej czynności w terminie wskazanym przez ustawodawcę. W przypadku zastosowania przeciwnej wykładni dojść by można do wniosku, że ustawodawca dopuszcza możliwość nierównoprawnego traktowania podatników. Pogląd w tym zakresie potwierdza również doktryna prawa podatkowego „w przypadku środków trwałych, do których mają zastosowanie indywidualne stawki, możliwość obniżania stawek amortyzacyjnych nie jest, co prawda, zakazana, ale prawo takie nie wynika wprost z ustawy, jak w przypadku środków trwałych amortyzowanych według stawek z wykazu. Ustawa milczy na temat możliwości obniżania tych stawek. Przepisy ustawy w zakresie amortyzacji przy użyciu indywidualnych stawek amortyzacyjnych określają bowiem jedynie minimalny okres amortyzacji przy użyciu takich stawek, oraz mówią o obowiązku dokonywania odpisów w równych ratach w ciągu roku, nie oznacza to jednak obowiązku równych rat przez cały okres amortyzacji. Zmiana stawki od nowego roku wydaje się więc być zgodna z przepisami” (J. Marciniuk, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, Warszawa 2008 r.).

Ponadto zdaniem Spółki, kluczowe znaczenie w rozważanej sprawie, w sytuacji, braku szczególnych regulacji przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, odnoszących się wprost do możliwości obniżenia indywidualnie przyjętej stawki amortyzacji, z jednoczesnym wskazaniem, na brak wprost sformułowanego przez ustawodawcę zakazu, co do możliwości dokonania takiej czynności, ma wykładnia przepisów w zakresie obniżenia stawek amortyzacji oraz kwalifikacja podatkowa, która powinna być dokonywana w oparciu o art. 15 ust. 1 ustawy o pdop w związku z art. 9 ust. 1 ustawy o pdop, oraz art. 32 ustawy o rachunkowości.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o pdop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1, a brzmienie ust. 6 art. 15 stanowi, że kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16. Natomiast treść przepisu art. 9 ust. 1 ustawy o pdop, stanowi, że podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, a także do uwzględnienia w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i praw...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »