Wartość początkowa nieruchomości nabytej w drodze spadku

Pytanie podatnika: Czy w opisanej sytuacji można przyjąć wynajmowane budynki na środki trwałe i dokonywać odpisów amortyzacyjnych w koszty podatkowe? W jakiej wysokości przyjąć wartość początkową środków trwałych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 06.03.2009 r. (data wpływu 13.03.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.03.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia wartości początkowej środków trwałych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w przedmiocie najmu lokali użytkowych. Lokale położone są w K. przy ulicy W. Lokale te wraz z gruntem na którym są usadowione Wnioskodawca nabył w następujący sposób. W 1985 r. odziedziczył udział w tym gruncie zabudowanym lokalami oraz w jeszcze innej nieruchomości razem z innymi spadkobiercami. Następnie w 1992 r. nastąpiło zniesienie współwłasności w wyniku czego otrzymał na wyłączną własność lokale oraz grunt położone w K. przy ulicy a pozostałą nieruchomość w której wcześniej miał udział objęło dwoje innych spadkobierców. Zatem nastąpiło zniesienie współwłasności poprzez zamianę udziałów (bez żadnych spłat bądź dopłat miedzy współwłaścicielami).

Dodatkowo ojciec Wnioskodawcy oraz dwóch innych spadkobierców zrzekło się przypadających mu udziałów na rzecz pozostałych spadkobierców (spadkobierców łącznie było 6). Przy czym w akcie notarialnym zostało zastrzeżone, iż ojciec, który wcześniej (przed zniesieniem współwłasności) był jednym z współwłaścicieli może używać całych budynków i wszelkich urządzeń na działce stanowiącej po zniesieniu współwłasności własność (położonej w K. przy ulicy). Faktycznie stało się tak jak przewidywał zapis umowy, ojciec wynajmował we własnym imieniu i na własny rachunek budynki położone na tej działce. Następnie w 1999 r. ojciec zmarł i budynki te Wnioskodawca zaczął wynajmować we własnym imieniu. W 2007 r. zgłosił do ewidencji rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej m.in. na najmie budynków.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy w opisanej sytuacji można przyjąć wynajmowane budynki na środki trwałe i dokonywać odpisów amortyzacyjnych w koszty podatkowe?
2. W jakiej wysokości przyjąć wartość początkową środków trwałych?

Ad. 1. Zdaniem Wnioskodawcy wynajmowane budynki może zaliczyć do środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. dalej updof) środkami trwałymi są m.in. budynki o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu.

Budynki, których Wnioskodawca jest właścicielem spełniają definicję środka trwałego, ponieważ są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (wcześniej najmem) i przeznaczone do używania w okresie dłuższym niż rok.

Odpisy od tych środków trwałych dokonane z zasadami przedstawionymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych są kosztem uzyskania przychodu, tak jak przewiduje to art. 22 ust. 8 updof.

Natomiast w opisanym przypadku nie znajdzie zastosowania art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. b updof. W myśl powyższego przepisu nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, jeżeli przed dniem 1 stycznia 1995 r. zostały nabyte lecz nie zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych.

Zacytowany przepis stanowi bowiem o sytuacji, gdy środek trwały został nabyty przed 1 stycznia 1995 r. i przed tym dniem nie został ujawniony w ewidencji środków trwałych o ile taka możliwość istniała. W przypadku Wnioskodawcy budynki zostały nabyte w 1992 r., ale jeszcze w tym momencie nie były środkami trwałymi ponieważ ani nie wykorzystywał ich w ramach działalności gospodarczej, ani nie oddawał ich w najem. Zgodnie z postanowieniami umowy o zniesieniu współwłasności z budynków tych korzystał ojciec Wnioskodawcy i trwało to do 1999 r. Dopiero od tego momentu wnioskodawca miał możliwość zaliczenia budynków do środków trwałych z uwagi na fakt, iż w tym roku rozpoczął ich wynajmowanie. Zatem nie jest możliwe aby stosować w omawianej sytuacji art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. b updof, nawet jeżeli budynki zostały nabyte przed 1995 r. to możliwość zaliczenia ich do środków trwałych nastąpiła dopiero później.

Ponadto omawiany przepis został dodany do updof na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104 ze zm.). W myśl art. 8 ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. i ma zastos...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »