Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.06.2009

Zniszczenie przedmiotu leasingu w kosztach firmy

Pytanie podatnika: Czy w wyniku wygaśnięcia umowy leasingu, na skutek całkowitego zniszczenia przedmiotu leasingu, Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu nierozliczoną część opłaty wstępnej i dodatkową opłatę naliczoną przez firmę leasingową?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 lutego 2009 r. (data wpływu 2 marca 2009 r.), uzupełnionym w dniu 30 kwietnia 2009 r. na wezwanie tut. Organu nr IPPB3/423-157/09-2/JG z dnia 27 kwietnia 2009 r. poprzez dokładne opisanie stanu faktycznego, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy leasingu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy leasingu. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 29 kwietnia 2009 r. (data wpływu 30 kwietnia 2009 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku o dokładny opis stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka użytkuje do celów działalności gospodarczej składniki majątku na podstawie umów leasingu operacyjnego. Uiszczoną opłatę wstępną, wynikającą z zawartych przez Spółkę umów leasingowych, rozlicza proporcjonalnie do czasu trwania umowy. W przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu leasingu, firma leasingowa może obciążyć (notą księgową) korzystającego, różnego rodzaju opłatami (np. opłatami manipulacyjnymi) z tytułu przedterminowego zakończenia umowy lub też wymagają od leasingobiorców dalszego opłacania opłat leasingowych (tak, jakby przedmiot leasingu był przez leasingobiorców używany) co wynika z ogólnych warunków leasingu, będących integralną częścią umowy leasingowej.

Ponadto Spółka poinformowała, że przedmiotem leasingu mogą być samochody osobowe i ciężarowe, specjalne. Zaś dodatkowa opłata naliczana przez firmie leasingową w przypadku zniszczenia przedmiotu leasingu wynika z postanowień „Ogólnych warunków umowy leasingu operacyjnego”, które stanowią integralna część umowy leasingowej. W § 3 „Zasady rozliczania szkód całkowitych” „Ogólnych warunków umowy leasingu operacyjnego” w pkt 2 jest napisane: „Po otrzymaniu odszkodowania ubezpieczeniowego od zakładu ubezpieczeń oraz uzyskaniu ceny sprzedaży za pozostałości powypadkowe (o ile wystąpią), Finansujący jest zobowiązany do dokonania stosownego ostatecznego rozliczenia należności wynikających z Umowy Leasingu. Jeżeli otrzymana przez Finansującego z zakładu ubezpieczeń kwota odszkodowania ubezpieczeniowego, powiększona o cenę sprzedaży netto pozostałości powypadkowych i pomniejszona o kwotę netto poniesionych przez Finansującego dodatkowych kosztów związanych z likwidacją szkody jest wyższa niż kwota zdyskontowana netto, wówczas Finansujący jest zobowiązany zapłacić korzystającemu nadwyżkę, z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności Finansujący może potrącić kwotę tej nadwyżki z wszelkimi wymaganymi wierzytelnościami głównymi i ubocznymi, jakie posiada wobec Korzystającego. W przeciwnym przypadku Korzystający jest zobowiązany do zapłaty różnicy na rzecz Finansującego, niezależnie od wszelkich wymaganych wierzytelności głównych i ubocznych Finansującego wobec Korzystającego”.

Dodatkowa opłata nie jest określona kwotowo w umowie leasingu operacyjnego, ponieważ jest ona naliczana po zaistnieniu określonego zdarzenia, jakim jest zniszczenie przedmiotu leasingu. Naliczenie opłaty dodatkowej i obowiązek jej zapłaty wynika z „Ogólnych warunków umowy leasingu operacyjnego”, które stanowią integralną część umowy leasingu.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »