Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.05.2009

Ewidencja obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących

Pytane podatnika: Czy w sytuacji, gdy Przedsiębiorstwo w wybranych punktach będzie prowadziło ewidencję obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w szerszym niż wskazany w § 4 Rozporządzenia MF zakresie, nie spowoduje to utraty zwolnienia podmiotowego, z którego obecnie korzysta Przedsiębiorstwo?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 04 marca 2009 r. (data wpływu 19 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencji obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ewidencji obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

P. w ramach prowadzonej działalności dokonuje sprzedaży szeregu towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy dokonywaniu takich transakcji podatnicy zobowiązani są do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), tj. § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 228, poz. 1510, dalej zwane również „rozporządzenie MF”) przedsiębiorstwo korzysta ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących. Jednocześnie z uwagi na wyłączenia wskazane § 4 rozporządzenia MF P. w odniesieniu do wskazanych grup towarów (tj. np. części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników, paliw silnikowych, płyt CD, DVD, wyrobów tytoniowych) zobowiązana została do rozpoczęcia ewidencjonowania kwot obrotu oraz należnego VAT przy zastosowaniu kas rejestrujących utrzymując zwolnienie podmiotowe w pozostałym zakresie.

W przedsiębiorstwie sprzedaż towarów zarówno podlegających fiskalizacji (np. wyrobów tytoniowych, płyt CD/DVD), jak i takich, co do których P. nie ma tego obowiązku, realizowana będzie w wybranych okienkach pocztowych.

W praktyce prowadzenie wyłącznie częściowej ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących oznacza, że klient dokonujący w wybranym okienku pocztowym zakupu towarów/usług zarówno podlegających fiskalizacji jak i niepodlegających temu obowiązkowi, winien otrzymywać paragon fiskalny (dokument towarów/usług objętych fiskalizacją) oraz dokument niebędący dokumentem fiskalnym, a potwierdzającym sprzedaż towarów/usług niewymienionych w § 4 rozporządzenia MF.

W celu usprawnienia obsługi klientów, wskazane jest, aby klient, który nabył towary objęte obowiązkiem fiskalizacji np. papierosy oraz inne towary/usługi nie podlegające temu obowiązkowi, otrzymywał jeden dokument potwierdzający dokonanie w/w zakupów tj. w tym przypadku paragon fiskalny.

Wątpliwości Przedsiębiorstwa budzą ewentualne skutki ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej (odpowiednio do tego zaprogramowanej) sprzedaży towarów/usług innych niż wskazane w § 4 Rozporządzenia MF jedynie w niektórych punktach handlowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w sytuacji, gdy Przedsiębiorstwo w wybranych punktach będzie prowadziło ewidencję obrotów i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących w szerszym niż wskazany w § 4 Rozporządzenia MF zakresie, nie spowoduje to utraty zwolnienia podmiotowego, z którego obecnie korzysta Przedsiębiorstwo?

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm., dalej również ustawa o VAT) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przepis ten adresowany jest zatem do podatników dokonujących sprzedaży na rzecz określonych grup nabywców (osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych) oraz przewiduje szczególny sposób prowadzenia ewidencji transakcji dokonywanych z tymi podmiotami tj. przy zastosowaniu urządzeń, jakimi są kasy rejestrujące. Należy jednak zauważyć, że obowiązek stosowania kas rejestrujących jest jedynie szczególną formą prowadzenia ewidencji sprzedaży, której obowiązek prowadzenia uregulowany został w art. 109 ustawy o VAT. Celem wprowadzenia tej szczególnej ewidencji sprzedaży, było zobligowanie do ewidencjonowania sprzedaży w przypadkach, gdy nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT. Jednocześnie w obecnie obowiązującym rozporządzeniu MF w § 3 ust. 1 pkt 1 przewidziano zwolnienie do dnia 31 grudnia 2009 r. z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dla podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionych w poz. 1-33 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”, był wyższy niż 70%. Zwolnienie to w myśl § 4 nie dotyczy jednak dostawy niektórych towarów i usług, w tym między innymi dostawy części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników, dostawy paliw silnikowych, dostawy wyrobów tytoniowych, dostawy nagranych z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego płyt CD, DVD. Z uwagi na spełnienie przewidzianego w ww. § 3 rozporządzenia MF warunku udziału obrotów, P. korzysta ze zwolnienia z prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Decydując się na kontynuowanie sprzedaży towarów/usług wskazanych w § 4 Przedsiębiorstwo zobligowane zostało do rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu urządzeń fiskalnych, jednakże jedynie w ograniczonym zakresie tj. wyłącznie w odniesieniu do towarów/usług, co do których prawodawca przewidział bez...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »