Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.05.2009

Zaliczenie zwrotu VAT na poczet innych zobowiązań podatkowych

Pytania podatnika:

1. Czy art. 76, 76a oraz 76b Ordynacji podatkowej należy interpretować w ten sposób, że wykazana przez Spółkę w złożonej za dany miesiąc deklaracji VAT-7 nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek podatnika zostanie z urzędu zaliczona przez właściwy dla Spółki organ podatkowy na spłatę bieżących zobowiązań podatkowych Spółki w innych podatkach (m.in. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych lub pobranych przez Spółkę, jako płatnika, zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych), należnych za ten sam miesiąc, za który składana jest deklaracja VAT, pod warunkiem, że deklaracja ta zostanie złożona w ustawowym terminie zapłaty bieżącego zobowiązania podatkowego, a w przypadku braku bieżących zobowiązań podatkowych zwrot ten zostanie zaliczony na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych pod warunkiem, że wraz z deklaracją VAT-7 Spółka złoży stosowny wniosek, w którym wskaże, na poczet jakich zobowiązań zwrot ten powinien zostać zaliczony?

2. Czy w związku z zaliczeniem zwrotu podatku na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych organ podatkowy dokonujący zaliczenia powinien wydać stosowne postanowienie na podstawie art. 76a § 1?

3. Czy w sytuacji, gdy dla zobowiązania podatkowego Spółki właściwy jest inny organ podatkowy aniżeli organ, w którym składana jest deklaracja VAT-7 możliwe jest zaliczenie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet takiego zobowiązania, jeżeli Spółka złoży stosowny wniosek, wskazując rodzaj zobowiązania podatkowego oraz właściwy dla tego zobowiązania organ podatkowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 06.02.2009 r. (data wpływu 10.02.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ordynacji podatkowej w zakresie zaliczania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet innych zobowiązań podatkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10.02.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ordynacji podatkowej w zakresie zaliczania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet innych zobowiązań podatkowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa mlecznego i jest czynnym podatnikiem VAT. W składanych miesięcznych deklaracjach VAT-7 Spółka wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym i deklaruje tę kwotę jako kwotę różnicy do zwrotu na rachunek bankowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

1. Czy art. 76, 76a oraz 76b Ordynacji podatkowej należy interpretować w ten sposób, że wykazana przez Spółkę w złożonej za dany miesiąc deklaracji VAT-7 nadwyżka podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek podatnika zostanie z urzędu zaliczona przez właściwy dla Spółki organ podatkowy na spłatę bieżących zobowiązań podatkowych Spółki w innych podatkach (m.in. z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych lub pobranych przez Spółkę, jako płatnika, zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych), należnych za ten sam miesiąc, za który składana jest deklaracja VAT, pod warunkiem, że deklaracja ta zostanie złożona w ustawowym terminie zapłaty bieżącego zobowiązania podatkowego, a w przypadku braku bieżących zobowiązań podatkowych zwrot ten zostanie zaliczony na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych pod warunkiem, że wraz z deklaracją VAT-7 Spółka złoży stosowny wniosek, w którym wskaże, na poczet jakich zobowiązań zwrot ten powinien zostać zaliczony?
2. Czy w związku z zaliczeniem zwrotu podatku na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych organ podatkowy dokonujący zaliczenia powinien wydać stosowne postanowienie na podstawie art. 76a § 1?
3. Czy w sytuacji, gdy dla zobowiązania podatkowego Spółki właściwy jest inny organ podatkowy aniżeli organ, w którym składana jest deklaracja VAT-7 możliwe jest zaliczenie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet takiego zobowiązania, jeżeli Spółka złoży stosowny wniosek, wskazując rodzaj zobowiązania podatkowego oraz właściwy dla tego zobowiązania organ podatkowy?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Zgodnie z § 2 przywołanego przepisu nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot. Ponadto zgodnie z art. 76 § 3 przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zaliczania nadpłaty płatnika lub inkasenta na poczet jego zaległości podatkowych, bieżących zobowiązań podatkowych lub zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem obowiązków płatnika lub inkasenta.

Zgodnie z art. 76a § 1 Ordynacji podatkowej w sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie.

Jak stanowi art. 76b Ordynacji podatkowej, przepisy o zaliczaniu nadpłat na poczet zaległości podatkowych oraz bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych stosuje się odpowiednio do zwrotu podatku. Zaliczenie następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku.

Natomiast zgodnie z art. 3 pkt 7 Ordynacji podatkowej przez zwrot podatku rozumie się zwrot różnicy podatku lub zwrot podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, a także inne formy zwrotu podatku, przewidziane w przepisach prawa podatkowego.

Pytanie 1

Zdaniem Spółki z treści przywołanych powyżej przepisów Ordynacji podatkowej wynika, że w przypadku wykazania w deklaracji VAT-7 za dany okres rozliczeniowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy, w sytuacji gdy deklaracja ta została złożona w terminie zapłaty bieżącego zobowiązania podatkowego, wynikającego z innego tytułu (zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych, pobrane zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych), kwota nadwyżki VAT powinna zostać zaliczona z urzędu na poczet bieżących zobowiązań podatkowych należnych za ten okres rozliczeniowy, za który składana jest deklaracja VAT-7 (o ile Spółka nie posiada zaległości podatkowych) przez właściwy dla Spółki organ podatkowy.

Ponadto, w przypadku braku bieżących zobowiązań, bądź w przypadku gdy wykazana w deklaracji VAT-7 kwota zwrotu jest wyższa od kwoty bieżących zobowiązań, na wniosek Spółki kwota zwrotu może zostać zaliczona w całości (w przypadku braku bieżących zobowiązań) bądź w części (w przypadku nadwyżki zwrotu nad kwotą bieżących zobowiązań) na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy kwota nadwyżki nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (w takim przypadku kwota ta z urzędu zostanie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych).

Powyższe wynika z art. 76b Ordynacji podatkowej, stanowiącego o odpowiednim stosowaniu przepisów dotyczących zaliczenia nadpłaty m.in. na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych.

Spółka stoi na stanowisku, iż zaliczenie nadwyżki VAT na poczet bieżącego zobowiązania podatkowego nastąpi w momencie złożenia deklaracji VAT-7.

Spółka stosuje miesięczny sposób rozliczenia podatku od towarów i usług. Zgodnie z a...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100