Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.04.2009

Nie wszyscy skorzystają z ulgi na złe długi

Pytanie podatnika: Czy w obecnej sytuacji prawnej (po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług) służy prawo skorygowania podatku VAT co do przedmiotowej należności uznanej jako nieściągalna?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki Jawnej przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2009 r. (data wpływu 20 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług zakresie prawa do skorygowania podatku VAT co do należności uznanej jako nieściągalna – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 stycznia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do skorygowania podatku VAT co do należności uznanej jako nieściągalna.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi przedsiębiorstwo w formie spółki jawnej. Fakturą sprzedaży z dnia 23 sierpnia 2005 r. objęta została dostawa towaru dla firmy będącej w momencie dokonywania dostawy czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz niebędącej w postępowaniu upadłościowym ani likwidacyjnym. Faktura sprzedaży została ujęta w przychodach Spółki, stanowiąc część obrotu opodatkowanego oraz wykazana w deklaracji VAT-7. Należność wynikająca z przedmiotowej faktury nie została uregulowana sprzedawcy. Wobec powyższego podjęte zostały próby wyegzekwowania należności. Postanowieniem z dnia 4 marca 2008 r. został wydany w postępowaniu upominawczym nakaz zapłaty. Egzekucja należności okazała się jednak bezskuteczna i postanowieniem komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym z dnia 12 września 2008 r. umorzono egzekucję sądową. Wobec takiego stanu sprawy wystąpiono do właściwego organu podatkowego zgodnie z siedzibą dłużnika o potwierdzenie czy podatnik-dłużnik jest czynnym i zarejestrowanym podatnikiem VAT. Zaświadczenie potwierdzające fakt bycia czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług wydane zostało w dniu 3 listopada 2008 r. Pismem z dnia 25 listopada 2008 r. (wysłane w dniu 27 listopada 2008 r.) poinformowano dłużnika o uznaniu wierzytelności jako nieściągalnej wzywając jednocześnie do uregulowania wierzytelności w jakiekolwiek formie w terminie 28 dni pod rygorem skorygowania podatku należnego. Przesyłka została awizowana i uznana jako doręczona w dniu 7 grudnia 2008 r. Dłużnik nie uregulował w terminie 28 dni przedmiotowej należności w jakiejkolwiek formie. W dniu 1 grudnia 2008 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług dotycząca również art. 89a i 89b tejże ustawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w tej sytuacji faktycznej opisanej wyżej i w obecnej sytuacji prawnej (po zmianie ustawy o podatku od towarów i usług) służy prawo skorygowania podatku VAT co do przedmiotowej należności uznanej jako nieściągalna?

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle aktualnie obowiązującego stanu prawnego Wnioskodawca ma prawo do skorzystania z uprawnienia wynikającego z treści regulacji art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym sprzed 1 grudnia 2008 r. Twierdzenie to ma swą podstawę w fakcie, iż spełnione zostały wszystkie ustawowe warunki niezbędne do skorygowania należnego podatku VAT. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o VAT, w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 listopada 2008 r., przewidywała możliwość skorygowania podatku należnego VAT w związku z nieściągalnością należności.

O możliwości dokonania korekty podatku należnego decyduje fakt spełnienia łącznie następujących warunków:

1. dostawa towaru jest dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebedącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
2. wierzytelności zostały uprzednio wykazane w deklaracji jako obrót opodatkowany,
3. wierzyciel i dłużnik na dzień dokonania korekty są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
4. wierzytelności nie zostały uregulowane w jakiekolwiek formie ani nie zostały zbyte,
5. od daty wystawienia faktury, będącej podstawą do odpisania wierzytelności nie upłynęło 5 lat licząc od początku roku, w którym została wystawiona faktura,wierzyciel zawiadomił dłużnika o odpisaniu wierzytelności jako nieściągalnych a dłużnik w ciągu 28 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie uregulował należności w jakiekolwiek formie.

Ostatni z warunków niezbędnych do skorygowania podatku należnego tj. wysłanie zawiadomienia do dłużnika o skorygowaniu podatku VAT – zostało spełnione jeszcze w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 grudnia 2008 r. Ponadto zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o VAT oraz o zmianie niektóryc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »