Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

08.11.2005

Interpretacja PP/443-6/05/A z dnia 20.04.2005 r. - Urząd Skarbowy w Bochni

Pytanie podatnika:Jakie skutki w podatku VAT wywołuje przekształcenie indywidualnej działalności w spółkę jawną?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bochni działając na podstawie art. 14 a par. 1, par. 3 oraz par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, zawartego w piśmie z dnia 21.01.2005 r. (data otrzymania przez tut. Organ: 25.01.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 14.03.2005 r. (data otrzymania przez tut. Organ: 15.03.2005 r.) :

- ocenia jako prawidłowe stanowisko pytającego, iż dokonanie przez Panią Jadwigę N, jako podatniku VAT czynnego zarejestrowanego, czynności wniesienia na pokrycie udziału w spółce jawnej wkładu w postaci swojego przedsiębiorstwa (obejmującego wszystkie składniki rzeczowe tego przedsiębiorstwa) nie wywołuje dla tego podatnika skutku w postaci obowiązku skorygowania (zmniejszenia) wysokości kwot podatku naliczonego związanego z towarami składającymi się na tą formę wkładu, o który podatnik ten w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535/o VAT), w granicach wyznaczonych m.in. dalszymi ustępami art. 86, art. 88 ustawy o VAT oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi do tej ustawy, obniżył kwotę podatku należnego.

- ocenia jako prawidłowe stanowisko pytającego, iż zaprzestanie przez Panią Jadwigę N. wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług dopiero w następstwie dokonania przez Nią czynności wniesienia na pokrycie udziału w spółce jawnej wkładu w postaci swojego przedsiębiorstwa (obejmującego wszystkie składniki rzeczowe - towary w rozumieniu ustawy o VAT - tego przedsiębiorstwa), nie będzie skutkować wystąpieniem czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

- ocenia jako prawidłowe stanowisko pytającego, iż art. 93a par. 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa daje podstawę do sukcesji na rzecz spółki jawnej przysługującego Pani Jadwidze N. (która wnosi na pokrycie udziału w tej spółce wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa) prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego, które wynika z treści art. 86 ust. 1 ustawy o VAT i którego granice wyznaczają m.in. dalsze ustępy art. 86, art. 88 ustawy o VAT oraz odpowiednie przepisy wykonawcze do tejże ustawy.

- ocenia jako prawidłowe stanowisko pytającego, iż art. 93a par. 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa daje podstawę do sukcesji na rzecz spółki jawnej przysługującego na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy o VAT Pani Jadwidze N. (która wnosi na pokrycie udziału w tej spółce wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa) prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym nie zadeklarowaną do zwrotu na rachunek bankowy, wynikającą z dokonanego przez Panią Jadwigę N. rozliczenia podatku od towarów i usług poprzedniego okresu rozliczeniowego.

- ocenia jako prawidłowe stanowisko pytającego, iż zadeklarowaną do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym wynikającą z dokonanego przez Panią Jadwigę N. rozliczenia podatku od towarów i usług będzie mieć prawo otrzymać na swój rachunek bankowy spółka jawna, do której Pani Jadwiga N. wnosi na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Na podstawie art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Jak wynika z art. 14a par. 3 i 4 tejże ustawy, następująca w formie postanowienia interpretacja naczelnika urzędu skarbowego zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa. W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zawartym w piśmie z dnia z dnia 21.01.2005 r. (data otrzymania przez tut. Organ: 25.01.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14.03.2005 r. (data otrzymania przez tut. Organ: 15.03.2005 r.), wnioskodawcy: Pani Jadwiga i Pan Mirosław N. będący małżeństwem, przedstawiają, iż zamierzają zawrzeć między sobą umowę spółki jawnej. Do spółki tej małżonkowie wniosą wkład w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzące przedmioty majątkowe są objęte wspólnością ustawową. Przedsiębiorstwo to obecnie jest związane z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przez Panią Jadwigę N, której przysługuje status zarejestrowanego podatnika VAT czynnego, a wkład w tej postaci na pokrycie udziału w spółce jawnej, obejmie wszystkie składniki rzeczowe majątku związanego z prowadzonym przez osobę fizyczną przedsiębiorstwem. W następstwie wniesienia tego przedsiębiorstwa w formie wkładu do spółki jawnej Pani Jadwiga N. zaprzestanie wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Spółka jawna (do której zostanie wniesiony przedmiotowy wkład) przed dniem rozpoczęcia wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zrezygnuje ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 113 ust. 4 w związku z ust. 9 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) i złoży Naczelnikowi Urzędu Skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust. 1 tejże ustawy, celem rejestracji tego podmiotu jako podatnika VAT czynnego.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego wnioskodawcy stawiają następujące pytania z zakresu podatku od towarów i usług:

- Czy dokonanie przez Panią Jadwigę N. czynności wniesienia na pokrycie udziału w spółce jawnej wkładu w postaci swojego przedsiębiorstwa, obejmującego wszystkie składniki rzeczowe tego przedsiębiorstwa, wywoła dla niej jako podatnika podatku od towarów i usług skutek w postaci obowiązku skorygowania (zmniejszenia) wysokości kwot podatku naliczonego związanego z towarami składającymi się na tą formę wkładu, o który Pani Jadwiga N. w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w granicach wyznaczonych m.in. dalszymi ustępami art. 86, art. 88 ustawy o VAT oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi do tej ustawy, obniżyła kwotę podatku należnego?

- Czy zaprzestanie przez Panią Jadwigę N. w powyższych okolicznościach, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, będzie skutkować wystąpieniem czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT?

- Czy na podstawie art. 93a par. 2 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa spółce jawnej będzie przysługiwać prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego określonego w fakturach, które stwierdzają nabycie przez Panią Jadwigę...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »