Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

18.02.2009

Firmowy piknik może być kosztem podatkowym

Pytanie podatnika: Czy w opisanej koszty imprezy integracyjnej w tym zarówno koszty uczestnictwa w imprezie pracowników jak i ich najbliższej rodziny mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów przez podatnika, w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych w pełnym zakresie?

W związku ze skargą z dnia 30 grudnia 2008 r. (data wpływu do tut. BKIP 05 stycznia 2009 r.) skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 6 października 2008 r. Znak: IBPB3/423-594/08/JS w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację spotkania integracyjnego w formie pikniku dla pracowników oraz członków ich najbliższej rodziny, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) uwzględnia skargę w całości.

W związku z czym zmienia zaskarżoną indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 6 października 2008 r. IBPB3/423-594/08/JS uznając stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

We wniosku z dnia 03 lipca 2008 r. (data wpływu do tut BKIP 15 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka, jako osoba prawna, prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Działalność ta prowadzona jest przez podatnika przy pomocy zatrudnianych przez niego pracowników w liczbie 230 osób.

W związku ze szczególnym zdarzeniem, którym był spowodowany siłą wyższą wypadek na terenie zakładu pracy podatnika (wybuch kotła wykorzystywanego w procesie produkcyjnym), a który miał miejsce 11 kwietnia 2008 r. Spółka zorganizowała imprezę integracyjną dla pracowników i ich rodzin. Impreza przygotowana w obliczu zdarzeń, jakie miały miejsce w zakładzie pracy miała, w zamierzeniu podatnika, pozytywnie wpłynąć na poprawę nastrojów panujących wśród pracowników, a także odbudowę zaufania w stosunku do pracodawcy, zwłaszcza w zakresie jego sytuacji ekonomicznej a także dbałości o dobro pracowników oraz ich bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy.

W wyniku wskazanego wyżej wypadku dwie osoby zostały ranne, i doszło do zniszczenia części linii produkcyjnej, co zmniejszyło na jakiś czas możliwości produkcyjne zakładu pracy podatnika, a nawet spowodowało konieczność chwilowego wstrzymania przez podatnika produkcji. Sytuacja ta spowodowała także wśród zatrudnionych osób poczucie zagrożenia, powiązanego z obawą utraty przez nich pracy, a w konsekwencji środków utrzymania.

Impreza odbyła się dnia 31 maja 2008 r. w formie pikniku na świeżym powietrzu, z udziałem zarządu firmy, pracowników i ich najbliższej rodziny. Ponieważ termin imprezy zbiegał się z Międzynarodowym Dniem Dziecka, w ramach imprezy przewidziano atrakcje dla dzieci pracowników, w tym różnego rodzaju gry i zabawy.

Impreza służyć miała przekonaniu pracowników i ich rodzin, że pomimo opisanego wyżej wydarzenia, nie ma zagrożenia dalszego istnienia zakładu pracy w niezmienionym kształcie i z tą samą ilością stanowisk pracy. Służyła także poprawie atmosfery i poczucia bezpieczeństwa na terenie zakładu pracy, w zespole pracowników, zaburzonej zdarzeniem, w którym dwie osoby zostały ranne. Zorganizowanie tej imprezy było szczególnie potrzebne i zasadne wobec różnego rodzaju plotek i domysłów jakie zaczęły pojawiać się pomiędzy pracownikami i ich rodzinami, co w opinii Spółki, mogło spowodować, iż część pracowników, z obawy o przed utratą możliwości zarobkowania w tym zakładzie pracy rozpoczęłaby poszukiwania innego zatrudnienia.

Wskazane okoliczności stanowiły zatem poważne i realne zagrożenie dla podatnika jako pracodawcy, z uwagi na prawdopodobieństwo wystąpienia dodatkowo problemów kadrowych.

Jednym z elementów imprezy było przemówienie Prezesa Zarządu Spółki i przedstawiciela jej udziałowca, w którym odnosił się on do wyżej opisanych problemów, udzielając bezpośrednio odpowiedzi na nurtujące pracowników i ich rodziny pytania.

Impreza służyła z założenia przekonaniu pracowników, że Spółka nie zamierza czynić w związku z tym zdarzeniem i jego konsekwencjami oszczędności kosztem pracowników ,w szczególności nie przewiduje zwolnień. Ponieważ impreza miała służyć tworzeniu pozytywnego nastawienia pracowników do faktu bycia zatrudnionym w tej a nie innej spółce, w tym zapobiec pochopnym, podyktowanym niepotrzebnym poczuciem zagrożenia stanowiska pracy, decyzjom o poszukiwaniu innego pracodawcy, na imprezę zaproszono najbliższą rodzinę pracowników, jako osoby uczestniczące w podejmowaniu przez pracowników decyzji dotyczących zatrudnienia lub w przypadku dzieci, osoby pozostające na utrzymaniu pracowników, których dobrem kierują się pracownicy przy podejmowaniu przez pracowników decyzji dotyczących pracy.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w opisanej wyżej szczególnej sytuacji, koszty imprezy integracyjnej w tym zarówno koszty uczestnictwa w imprezie pracowników jak i ich najbliższej rodziny mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów przez podatnika, w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych w pełnym zakresie?

Zdaniem wnioskodawcy, w opisanej wyżej, szczególnej sytuacji, koszty imprezy integracyjnej, w tym koszty uczestnictwa w imprezie najbliższej rodziny pracowników, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w pełnym zakresie.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisem, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Nie ulega wątpliwości, że wydatki dotyczące bezpośrednio świadczeń na rzecz pracowników, stanowią koszty uzyskania przychodów. Podobnie wydatki poniesione na ich rzecz w ramach imprezy integracyjnej, tj. w celu integracji zespołu pracowników, niewątpliwe ponoszone są w celu osiągnięcia lub zachowania albo zabezpieczenia źródeł przychodów, związanych ze świadczeniami realizowanymi przy pomocy tych pracowników.

Dodatkowo, z uwagi na szczególne okoliczności, w tym zwłaszcza z uwagi na wypadek, jaki miał miejsce w zakładzie pracy podatnika, w konsekwencji którego pracownicy odnoszą wrażenie, że problemy pracodawcy mogą mieć bezpośrednie przełożenie na ich sytuację życiową i szukać sposobów zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami zdarzeń dotyczących pracodawcy, takich jak na przykład gwałtowne zmniejszenie się zdolności produkcyjnych ich pracodawcy, koszty udziału w imprezie integracyjnej członków najbliższych rodzin pracowników, których postawa ma niewątpliwie bezpośredni wpływ na decyzje życiowe pracowników (w tym takie jak decyzja o poszukiwaniu innego ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »