Dokumentowanie transakcji zakupu towarów

Pytanie podatnika: Czy zakup od ludności mebli, przedmiotów dekoracyjnych i codziennego użytku może być udokumentowany dowodem wewnętrznym i na jego podstawie zaewidencjonowany w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2008 r. (data wpływu 23 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie dokumentowania transakcji zakupu towarów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w dokumentowania transakcji zakupu towarów.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, wykonuje Pani czynności polegające na dostawie towarów używanych (np. meble, przedmioty dekoracyjne i codziennego użytku), których podstawą opodatkowania jest marża. Zakup towarów handlowych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonuje Pani w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zakup od ludności mebli, przedmiotów dekoracyjnych i codziennego użytku może być udokumentowany dowodem wewnętrznym i na jego podstawie zaewidencjonowany w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zakup od ludności używanych mebli, wyrobów dekoracyjnych i codziennego użytku może być udokumentowany dowodem wewnętrznym. Z załącznika nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U Nr 62, poz. 628) wynika, że jedną z kategorii odpadów (Q 14) są substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania. W sytuacji, gdy właściciel pozbywa się lub zamierza się pozbyć substancji lub przedmiotów, które są dla niego odpadem, ale może je wykorzystać jako surowce wtórne, zakup takich przedmiotów należy traktować jako zakup od ludności odpadów poużytkowych. Nabyte w ten sposób odpady w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej, poddane zostaną renowacji, naprawie, procesom mającym na celu przywrócenie ich cech użytkowych lub wykorzystane jako materiał do renowacji innych mebli. W ten sposób surowiec wtórny, w postaci „zużytych fizycznie i moralnie wyrobów finalnych”, który nie może być racjonalnie wykorzystany przez poprzedniego posiadacza stanie się przedmiotem dalszej odsprzedaży (jako wyrób o określonych walorach estetycznych i użytkowych), czyli zostanie celowo wykorzystany przez innego użytkownika.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z powyższego przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty, a więc bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwaniem przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 powołanej ustawy. Jednakże, aby dany wydatek mógł zostać zal...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »