Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.02.2009

Sprzedaż działki nabytej w wyniku zniesienia współwłasności

Pytanie podatnika: Czy Wnioskodawca powinien składać PIT-23 wraz z oświadczeniem? Jak powinien postąpić dalej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 13.10.2008 r. (data wpływu 16.10.2008 r.) oraz uzupełnieniu z dnia 19.12.2008 r. (data nadania 19.12.2008 r., data wpływu 22.12.2008 r.) oraz uzupełnieniu z dnia 23.12.2008 r. (data nadania 27.12.2008 r., data wpływu 29.12.2008 r.) na wezwanie z dnia 16.12.2008 r. Nr IPPB4/415-36/08-2/SP (data nadania 16.12.2008 r., data odbioru 18.12.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku złożenia deklaracji PIT-23 wraz z oświadczeniem w związku ze sprzedażą działki nabytej w wyniku zniesienia współwłasności – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16.10.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku złożenia deklaracji PIT-23 wraz z oświadczeniem w związku ze sprzedażą działki nabytej w wyniku zniesienia współwłasności.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Współwłaścicielami nieruchomości, w skład której wchodziła zabudowana działka Nr .. o powierzchni 1.140 m2 oraz niezabudowana działka Nr ... o powierzchni 2.500 m2, było trzech braci wraz z żonami (w tym rodzice Wnioskodawcy) w 1/3 części przypadające na każde małżeństwo.

W dniu 25.11.1985 r. zmarł ojciec Wnioskodawcy. Spadek po nim nabyli: żona i syn (Wnioskodawca) po 1/2 części każde z nich. Z datą śmierci ojca Wnioskodawca stał się współwłaścicielem nieruchomości w 1/12 części (nabył 1/4 części udziału w nieruchomości należącego do rodziców, do matki należało 3/4 części).

Dnia 11.07.2002 r. został podpisany akt notarialny umowy zniesienia współwłasności i umowy zamiany tej nieruchomości, w wyniku czego zostały wyodrębnione i oznaczone działki: Nr ...., Nr .../3 o powierzchni 1.124 m2, Nr .../4 o powierzchni 1.125 m2 oraz droga dojazdowa do tych działek o numerze 772. Zniesienie współwłasności nastąpiło bez spłat i dopłat.

Właścicielem działki Nr .... został jeden z braci ojca Wnioskodawcy wraz z żoną a działki Nr ../4 drugi brat ojca Wnioskodawcy i jego żona.

Natomiast działka Nr ../3 przypadła Wnioskodawcy. Przy podpisaniu ww. aktu notarialnego umowy zniesienia współwłasności i umowy zamiany matka Wnioskodawcy zrzekła się na niego swojej części (3/4 działki), a w zamian za to Wnioskodawca ustanowił na jej rzecz prawo użytkowania działki .../3 polegającej na prawie dożywotniego bezpłatnego korzystania i zobowiązała się ustanowić służebność osobistą polegającą na prawie dożywotniego zamieszkiwania w budynku mieszkalnym po jego wybudowaniu.

Według Wnioskodawcy matka przekazała mu swoją część nieodpłatnie w formie darowizny.

Po podpisaniu aktu notarialnego została założona księga wieczysta, w której Wnioskodawca figurował jako właściciel tejże działki.

Czy w związku z tym, iż matka przekazała na rzecz Wnioskodawcy swoją część (3/4 działki) nieodpłatnie w formie darowizny, Wnioskodawca powinien płacić podatek od sprzedaży przedmiotowej działki, jeżeli sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat odkąd stał się formalnie właścicielem?

Dnia 06.12.2006 r. Wnioskodawca podpisał akt notarialny sprzedaży swojej działki. Notariusz pouczył o konieczności złożenia w urzędzie skarbowym formularza PIT-23 wraz z oświadczeniem, że pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na inne cele mieszkaniowe. Wnioskodawca tak uczynił.

W ocenie Wnioskodawcy nie powinien składać tych dokumentów, ponieważ właścicielem – współwłaścicielem tej działki był wiele lat wcześniej.

Pismem z dnia 16.12.2008 r. Nr IPPB4/415-36/08-2/SP wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez sprecyzowanie opisanego stanu faktycznego o następujące wyjaśnienia:

- czy zniesienie współwłasności nastąpiło ze spłatami i dopłatami,
- czy działka nabyta w wyniku zamiany wchodziła w skład nieruchomości, której był Pan współwłaścicielem przed dokonaniem zniesienia współwłasności,
- czy udział nabyty w drodze zniesienia współwłasności i zamiany odpowiada udziałowi otrzymanemu w drodze spadku.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca powinien składać PIT-23 wraz z oświadczeniem? Jak powinien postąpić dalej?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie powinien składać PIT-23 wraz z oświadczeniem, gdyż współwłaścicielem działki był od 1987 r., a 11.07.2002 r. nastąpił podział nieruchomości.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie:

a. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r., Nr 217, poz. 1588) wprowadzono obowiązujące od 01 stycznia 2007 r., zasady opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak z uwagi na treść przepisu art. 7 ust. 1 powołanej ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. do odpłatnego zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Dla ustalenia zatem jakie przepisy znajdą zastosowanie w sprawie, istotne ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100