Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

22.01.2009

Zwrot wydatków za nocleg nie jest przychodem pracownika

Pytania podatnika:
1. Czy ponoszone przez pracodawcę koszty noclegu w hotelu na podstawie zbiorczej faktury czy też ryczałty zwracane pracownikom, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenia, stanowią dla nich przychód?
2. Czy będzie to przychód stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.10.2008 r. (data wpływu 17.10.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za przychód zwrotu na rzecz pracowników z tytułu kosztów za nocleg w hotelu jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17.10.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie uznania za przychód zwrotu na rzecz pracowników z tytułu kosztów za nocleg w hotelu oraz ustalenie czy będzie to przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka zatrudnia pracowników, jednych na umowę o pracę, innych w ramach umowy cywilnoprawnej (zlecenie). Miejsce ich zamieszkania jest położone w miejscowości, w której położony jest zakład pracy. Spółka wykonuje urządzenia w swojej siedzibie, a następnie montuje je u swoich klientów (w kraju i za granicą) przez swoich pracowników. Montaże te trwają do kilku tygodni. Spółka, w ramach zawartych umów, wysyła pracowników na teren kraju i poza jego granice, w typową podróż służbową celem wykonania określonego zadania.

Pracownicy na podstawie rozliczonego polecenia wyjazdu służbowego otrzymują diety w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r. (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 ze zm.).

Koszty noclegu podczas przebywania w podróży służbowej, zwracane są tym pracownikom bądź w formie ryczałtu (określonego ww. przepisami) lub pokrywane są bezpośrednio przez pracodawcę na podstawie zbiorczej faktury. Często koszty te przekraczają 500 zł w miesiącu za osobę zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenia.

Między innymi Spółka delegowała pracowników do Francji. Część pracowników zatrudniona była na umowę o pracę a część na umowę zlecenie. Spełniając wymogi strony francuskiej, Spółka zawarła z tymi pracownikami, oprócz podstawowej umowy, dodatkowe umowy „delegacji”. W umowach tych zawarto zapisy dotyczące wynagrodzenia i czasu pracy w okresie delegowania, spełniając francuskie wymogi. Oprócz tego, dla rozliczenia diet, dla każdego pracownika było indywidualne polecenie wyjazdu służbowego.

Koszty noclegu, na podstawie zbiorczej faktury, zostały pokryte bezpośrednio przez pracodawcę.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy ponoszone przez pracodawcę koszty noclegu w hotelu na podstawie zbiorczej faktury czy też ryczałty zwracane pracownikom, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i pracownikom zatrudnionym na umowę zlecenia, stanowią dla nich przychód?
2. Czy będzie to przychód stanowiące podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy prawa, a w szczególności art. 21 ust. 16 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty poniesione przez pracodawcę nie stanowią przychodu pracownika, zarówno zatrudnionego na umowę o pracę jak i pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie, albowiem mieszczą się w pojęciu „diety i inne należności za czas:

a. podróży służbowej pracownika,
b. podróży służbowej osoby niebędącej pracownikiem, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13”.

Niniejsza interpretacja indywidualna zawiera odpowiedź na pytanie w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zagadnienie wynikające z pytania drugiego w zakresie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zostanie rozstrzygnięte w odrębnym postanowieniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Co do zasady, każde świadczenie otrzymane przez pracownika w związku z pozostawianiem w stosunku pracy, bez względu na źródło finansowania, zaliczane jest do jego przychodu ze stosunku pracy, chyba, że jest to świadczenia zwolnione z opodatkowania.

Jednak należy mieć na uwadze, iż w wypadku pokrycia kosztów noclegu bezpośrednio przez pracodawcę na podstawie zbiorczej faktury, wydatek taki nie stanowi przychodu po st...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »