Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

15.01.2009

Dotacja z UP na rozpoczęcie działalności gospodarczej a koszty podatkowe

Pytania podatnika:

1) Czy amortyzacja przedmiotowych środków i urządzeń sfinansowana z dotacji z Urzędu Pracy jest kosztem podatkowym u danego podatnika oraz dokonane zakupy są kosztem do wysokości 3.500 zł? Jeżeli włączamy w koszty to kwotę netto, czy brutto otrzymanej dotacji?
2) Czy po roku zakupione środki można zaewidencjonować w firmie na dowodzie przekazania i amortyzować?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 26.09.2008 r. (data wpływu 29.09.2008 r.) oraz piśmie z dnia 04.12.2008 r. (data nadania 05.12.2008 r., data wpływu 09.12.2008 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-1106/08-2/JB z dnia 27.11.2008 r. (data nadania 28.11.2008 r., data doręczenia 03.12.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.09.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Osoba fizyczna otrzymuje dotację z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Z otrzymanej dotacji ma kupić środki trwałe i urządzenia. Wnioskodawczyni wskazała, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma przychodu podatkowego. Umowa z Urzędem Pracy podpisana jest na rok. Po roku istnieje możliwość zamknięcia działalności.

W związku z pismem z dnia 27.11.2008 r. Nr IPPB1/415-1106/08-2/JB strona doprecyzowała swój wniosek pismem z dnia 4.12.2008 r. informując, że jeśli zakup środków trwałych i urządzeń nie stanowi kosztu uzyskania przychodu to nie ma również prawa odliczyć podatku naliczonego.

Wnioskodawczyni wskazała również, iż pod pojęciem urządzeń miała na myśli grupę 3-8 środków trwałych (urządzenia znajdują się w grupie 3). Otrzymana dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynosi obecnie ponad 14 900 zł. Dotacja otrzymana nie jest przychodem w związku z tym jeżeli zostaną wprowadzone środki trwałe z tej dotacji do działalności gospodarczej, więc amortyzacja nie może być podatkowym kosztem uzyskania przychodu. Natomiast w przypadku, kiedy otrzymana dotacja wprowadzona byłaby w przychody podatkowe to w kwocie 14 900 zł i analogicznie dokonane zakupy poniżej kwoty 3500 winny stanowić koszt uzyskania przychodu. Wnioskodawczyni wskazuje metodę uproszczoną prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1) Czy amortyzacja przedmiotowych środków i urządzeń sfinansowana z dotacji z Urzędu Pracy jest kosztem podatkowym u danego podatnika oraz dokonane zakupy są kosztem do wysokości 3.500 zł? Jeżeli włączamy w koszty to kwotę netto, czy brutto otrzymanej dotacji?
2) Czy po roku zakupione środki można zaewidencjonować w firmie na dowodzie przekazania i amortyzować?

Zdaniem Wnioskodawczyni podatnik nie ma prawa do zaliczenia w koszty podatkowe amortyzacji oraz innych wydatków zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na potwierdzenie swojego stanowiska wskazuje, iż skoro nie ma przychodu to nie ma również kosztu podatkowego. Natomiast po roku, kiedy kończy się umowa z urzędem pracy ma ona możliwość wprowadzenia środków do ewidencji działalności na dokumencie wprowadzenia środków trwałych i amortyzować je podatkowo, ponieważ dotacje były otrzymane przez osobę prywatną.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Aby zatem dany wydatek mó...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »