Koszty bezpośrednie zakupu materiałów i usług w księgach rachunkowych

Pytanie podatnika: Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakupy w miesiącach poprzedzających przychody z danej usługi, a dotyczące tego samego roku podatkowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 24.09.2008 r. (data wpływu 29.09.2008 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów — jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.09.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Z uwagi na braki formalne wniosku, został on uzupełniony w terminie, pismem z dnia 18.11.2008 r. (data wpływu 21.11.2008 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Pierwsze zdarzenie: W dniu 10.02.2001 r. Wnioskodawca otrzymał od Spółdzielni Mieszkaniowej przydział na lokal użytkowy, jako własnościowe prawo do lokalu z przeznaczeniem na lokal usługowy. Wartość spółdzielczego prawa do lokalu, w kwocie 216.713,27 zł. została wprowadzona do ewidencji środków trwałych, a od następnego miesiąca amortyzowana stawką 2,5% w stosunku rocznym. Ponadto lokal wynajmowano na prowadzenie działalności gospodarczej i wystawiano faktury VAT osobie wynajmującej. Wnioskodawca wskazuje, że lokal nie był modernizowany i nie były ponoszone nakłady na jego ulepszenie. Obecnie Wnioskodawca zamierza sprzedać przedmiotowy lokal.

Drugie zdarzenie Wnioskodawca wykonuje roboty polegające na wykonywaniu instalacji grzewczych, wentylacyjnych i wodociągowych, a także kotłownie co i cw na postawie zawartych kontraktów lub umów. Firma od 2007 r. zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełna księgowość). Zakupy materiałów, usług księgowane są w koszty w roku podatkowym na podstawie wystawionych faktur VAT w miesiącu ich otrzymania lub wystawienia. Natomiast faktury sprzedaży wystawiane są po wykonaniu jakiegoś etapu lub zakończeniu prac. Ponadto na dzień 31 grudnia każdego roku sporządzany jest spis materiałów, które nie zostały zużyte w bieżącym roku, a będą wykorzystane w roku następnym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy od sprzedaży ww. lokalu należy odprowadzić podatek VAT oraz podatek dochodowy i od jakiej wartości?
2. Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zakupy, w miesiącach poprzedzających przychody z danej usługi, a dotyczące tego samego roku podatkowego?

Odpowiedź na pytanie drugie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek w zakresie pytania pierwszego zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ zakupy materiałów i usług dotyczące wykonywanych robót mają odniesienie do tego samego roku podatkowego co przychody ze sprzedaży, i mimo, iż przychód ze sprzedaży zakończonych częściowo lub w całości wykonywanych usług następuje w późniejszych miesiącach ale tego samego roku, to wynik finansowy obliczany jest za dany rok podatkowy na podstawie wszystkich kosztów i przychodów tego roku.

W uzupełnieniu wniosku doprecyzowano własne stanowisko wskazując, iż zdaniem Wnioskod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »