Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.08.2007

Nieodpłatna dostawa towarów w ramach działań promocyjnych

Pytanie podatnika: Czy czynności nieodpłatnego przekazania towarów w ramach działań promocyjnych, podlegają obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących?

DECYZJA

Na podstawie art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez firmę X na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2007 r., znak 1471/VTR1/443-13/07/MF w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia odmówić zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 15 stycznia 2007 r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm./ oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących /Dz. U. z 2006r. Nr 51, poz. 375 ze zm./.

Przedstawiając stan faktyczny Strona wskazała, iż dokonuje nieodpłatnie dostaw towarów w ramach prowadzonych działań promocyjnych. Korzystając z prawa wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT Strona obniża kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów przeznaczonych do nieodpłatnego przekazania, gdyż przekazania te dokonywane są w celu utrzymania i zwiększenia wartości obrotu, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Co do zasady są to dostawy na cele promocyjne, reklamowe lub reprezentacyjne.

Towarami nieodpłatnie przekazywanymi przez Stronę są między innymi aparaty telefoniczne oraz niektóre inne rzeczy ruchome, wymieniane w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących.

Towary te przekazywane są między innymi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

W związku z powyższym Strona wystąpiła z zapytaniem „czy czynności nieodpłatnego przekazania towarów w ramach działań promocyjnych, podlegają obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących”.

Przedstawiając własne stanowisko Strona wskazała, iż nie ma obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących dostaw towarów przekazywanych nieodpłatnie w ramach działań mających na celu promocję.

W wydanym w dniu 13 kwietnia 2007 r. postanowieniu znak: 1471/VTR1/443-13/07/MF, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Strony przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie Strona w dniu 20 kwietnia 2007 r. złożyła zażalenie, w którym na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 — Ordynacji podatkowej wnosi o zmianę ww. postanowienia.

Strona podtrzymuje zawarte we wniosku stanowisko, iż nie ma obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących nieodpłatnych dostaw towarów, przekazywanych nieodpłatnie w ramach działań mających na celu promocję Spółki, jej znaków handlowych oraz jej usług i towarów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się z całością zgromadzonego w sprawie materiału, mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdza, co następuje:

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z nieodpłatnym przekazaniem osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej towarów w ramach działań mających na celu promocję Strony, jej znaków handlowych oraz jej usług i towarów.

Pytanie zawarte we wniosku dotyczy obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących ww. przekazania.

Na wstępie należy wskazać, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./ opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów.

Przez dostawę towarów (o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1), zgodnie z treścią art. 7 ust 2 ww. ustawy, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

— przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników (...);
— wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Natomiast dyspozycja art. 7 ust. 3 ww. ustawy stwierdza, że przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »