Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.12.2008

Przepisy nie uzależniają możliwości pomniejszania obrotu od posiadanych oryginałów paragonu

Pytanie podatnika: Czy brak oryginalnego paragonu fiskalnego pozbawia Spółkę prawa do korekty podatku należnego od zwróconego towaru przy zastosowaniu procedury opisanej poniżej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2008 r. (data wpływu 7 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty podatku należnego od zwróconego towaru przy braku oryginalnego paragonu fiskalnego — jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do korekty podatku należnego od zwróconego towaru przy braku oryginalnego paragonu fiskalnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

X Spółka Akcyjna (zwany dalej: Spółka), realizuje poprzez sieć własnych stacji paliw sprzedaż detaliczną towarów (paliwa, towary pozapaliwowe). Transakcje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej każdorazowo ewidencjonowane są z zastosowaniem kas rejestrujących. W odniesieniu do niektórych transakcji klienci z różnych przyczyn dokonują zwrotów zakupionych artykułów (nie dotyczy to paliw płynnych). Według procedur obowiązujących w Spółce podstawą zwrotu towaru jest przedłożenie przez klienta paragonu fiskalnego dokumentującego nabycie towaru na danej stacji paliw. Zwrot towaru potwierdzany jest w systemie informatycznym stacji dokumentem „Zwrot do paragonu — korekta VAT” (dla dokumentu generowanego w systemie operacyjnym D) bądź I dokumentem paragon korekta” (dla dokumentu generowanego w systemie W). Równocześnie generowany jest w systemie stacji dokument PZ — przyjęcie towarów do magazynu (w systemie W dokument ma postać wyłącznie elektroniczna). Opisane powyżej dokumenty korygujące posiadają wszelkie dane umożliwiające identyfikację transakcji, której zwrot dotyczy. Oprócz podstawowych danych identyfikujących sprzedaż, takich jak: nazwa towaru, PKWiU, ilość, cena brutto i netto, stawka VAT, kwota VAT, w/w dokument posiada dodatkowe pozycje precyzujące transakcję. Dokument zawiera numer paragonu fiskalnego, którego zwrot dotyczy, razem z datą zawarcia transakcji oraz datą dokonania zwrotu zakupionego towaru Na dokumencie umieszczona jest również przyczyna zwrotu produktu np. Zwrot towaru” lub „Reklamacja” itp. Widoczna jest również „Kwota zmniejszenia wartości brutto”, „Kwota zmniejszenia podatku należnego” oraz „Należność ogółem”. Każdy dokument jest opatrzony kolejnym numerem nadawanym przez system informatyczny w sposób chronologiczny. Po wystawieniu dokumentu korygującego, generowany jest dokument PZ i następuje ponownie przyjęcie towaru na stan stacji paliw. Ze względów marketingowych Spółka zamierza dokonać zmiany procedury zwrotów towarów, polegającej na odstąpieniu od bezwzględnego wymogu posiadania przez klienta zwracającego towar paragonu fiskalnego. W praktyce bowiem występują sytuacje w których klient pomimo braku oryginału paragonu fiskalnego jest w stanie uprawdopodobnić zawarcie transakcji poprzez : wskazanie daty i godziny transakcji wskazanie asortymentu nabytego towaru i kwoty paragonu. Weryfikacja transakcji dokonywana jest przez pracownika stacji paliw poprzez identyfikację kopii paragonu fiskalnego na rolce. W przypadku, gdy transakcja zostanie potwierdzona drukowany jest dokument korygujący sprzedaż oraz dowód przyjęcia zwrotnego towaru do magazynu. Według obowiązujących w chwili obecnej procedur korekta sprzedaży nie potwierdzona: oryginałem paragonu fiskalnego nie powoduje zmniejszenia podatku należnego z tytułu sprzedaży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy brak oryginalnego paragonu fiskalnego pozbawia Spółkę prawa do korekty podatku należnego od zwróconego towaru przy zastosowaniu procedury opisanej powyżej?

Zdaniem wnioskodawcy:

Zdaniem Spółki, dopuszczalne jest dokonanie stosownej korekty podatku należnego w odniesieniu do zwróconego towaru, nawet w przypadku braku oryginalnego paragonu fiskalnego dokumentującego sprzedaż, w sytuacji, gdy Spółka jest w stanie, w sposób nie budzący wątpliwości udowodnić, że dana transakcja została zawarta na tej, konkretnej stacji paliw. godnie z art. 29 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnych charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur z brzmienia zacytowane...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »