Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.11.2008

Dotacja nie zawsze opodatkowana

Pytania podatnika:
1. Czy otrzymana dotacja rozwojowa stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT?
2. W jaki sposób Spółka ma udokumentować otrzymanie dotacji rozwojowej?

Na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r., nr 153, poz. 1270 ze zm.), w zw. z art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2007 r. nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów, po ponownym rozpoznaniu sprawy wskutek skargi Spółki Akcyjnej reprezentowanej przez pełnomocnika, na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 1 sierpnia 2008 r. znak ILPP2/443-398/08-5/MR dotyczącą podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji oraz sposobu jej dokumentacji postanawia uwzględnić skargę w całości, uchylić zaskarżoną interpretację indywidualną i uznać za prawidłowe stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej zdarzenia przyszłego.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2008 r. Spółka Akcyjna złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania dotacji oraz sposobu jej dokumentacji.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zawiera z „X” umowy o dofinansowanie projektów wykonywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym Programu jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej.

Do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych, do których należą:

— podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
— zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
— poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
— upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
— zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa,
— wzrost spójności terytorialnej.

Co do zasady Projekty mają charakter szkoleniowy.

Szkolenia będą przeprowadzane przez Spółkę nieodpłatnie, tj. Spółka nie będzie otrzymywała od uczestników szkoleń żadnego wynagrodzenia w związku z organizacją szkoleń.

W ramach Projektu Spółka przeprowadzi między innymi następujące działania:

— zatrudni specjalistów przygotowujących i prowadzących szkolenie lub inne czynności w zakresie realizacji Projektu,
— wynajmie sale wykładowe,
— zapewni wyżywienie uczestnikom szkoleń,
— przygotuje materiały szkoleniowe,
— przygotuje i przeprowadzi kampanię promocyjną Projektu (dodatkowe działania mające na celu dotarcie do grup docelowych w całym kraju oraz promocję Projektu),
— przeprowadzi badania i analizy potrzebne w celu realizacji Projektu.

W związku z realizacją Projektu Spółka ponosi koszty wskazanych powyżej działań.

Na podstawie zawartej umowy „X” przyzna Spółce dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej na realizację Projektu w wysokości całkowitych wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Spółkę w związku z realizacją Projektu.

Otrzymana przez Spółkę dotacja stanowi dotację rozwojową w rozumieniu art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy o finansach publicznych.

Łączna kwota otrzymanej przez Spółkę dotacji rozwojowej z tytułu realizacji Projektu nie przekracza kwoty faktycznie poniesionych kosztów tego Projektu.

W związku z organizacją szkoleń Spółka nie będzie realizowała zysku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy otrzymana dotacja rozwojowa stanowi obrót opodatkowany podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT?
2. W jaki sposób Spółka ma udokumentować otrzymanie dotacji rozwojowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją Projektów Spółka nie dokonuje żadnych wskazanych w art. 2 pkt 22 ustawy o VAT czynności, stanowiących sprzedaż w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, w szczególności dostawy towarów lub świadczenia usług.

W konsekwencji, ze względu na fakt, iż w związku z realizacją Projektu Spółka nie dokonuje sprzedaży, dotacja nie może stanowić kwoty wynagrodzenia z tytułu realizacji Projektu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Z tej samej przyczyny dotacja nie może być uznana za kwotę zwiększającą obrót w rozumieniu tego przepisu.

W konsekwencji otrzymywana od X dotacja rozwojowa nie stanowi obrotu opodatkowanego podatkiem VAT w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.

Tym samym, Spółka nie jest zobowiązana do wystawienia faktur na rzecz X z ty...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »