Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.08.2007

Moment potrącania wydatków uznanych za koszty podatkowe

Pytanie podatnika: dot. momentu uznania za koszt podatkowy, wydatków z tytułu m.in dzierżawy nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby działalności gospodarczej.

DECYZJA

Na podstawie art.233 §1 pkt 1 i art. 239 w związku z art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.11.2006 r. Sp. z o. o. „M” wniesionego na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 15.11.2006 r. Nr 1473/716/WD/423/92/06/BC w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych orzeka odmówić zmiany kwestionowanego postanowienia i uznania stanowiska Podatnika przedstawionego we wniosku z dnia 29.08.2006 r. za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Sp. z o. o. „M” pismem z dnia 29.08.2006 r. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi, w którym okresie rozliczeniowym należy uwzględnić:

- niezaksięgowane faktury dokumentujące wartość kosztów związanych z dzierżawą nieruchomości według specyfikacji przedstawionej przez Spółkę ,
- niezaksięgowane faktury korygujące wystawione w związku z orzeczeniem arbitra według specyfikacji przedstawionej przez Spółkę ,
- zapłacone odsetki zgodnie z zawartą ugodą.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 20.09.1996 r. Spółka - Dzierżawca zawarła z „I” – Wydzierżawiającym umowę dzierżawy nieruchomości położonej w Warszawie, przy ul. XXX, gdzie „M” prowadziła działalność gospodarczą. W związku z powstałym sporem dotyczącym czynszów, kosztów i wzajemnych rozliczeń wynikających z w/ w umowy strony w dniu 05.11.2002 r. zawarły ugodę , na mocy której zgodziły się , że spór rozstrzygnie niezależny Sędzia Arbiter.

W dniu 01.03.2004 r. Sędzia Arbiter wydał ostateczne orzeczenie w którym objęto wzajemne roszczenia stron wynikające z umowy za okres od 01.10.1999 r. do 30.11.2002 r.

Firma „I” wystawiła faktury korygujące, które doprowadziły wartość czynszów, podatku od nieruchomości oraz opłat za wieczyste użytkowanie do poziomu określonego w w/w orzeczeniu tj. do kwoty 107.451,05 zł. Firma „M” zajmowała w/ w nieruchomość jeszcze w okresie od 01.12.2002 r. do 31.01.2003 r.

W dniu 25.04.2005 r. została zawarta ugoda między Stronami, której przedmiotem była modyfikacja treści w/ w wyroku Sędziego Arbitra. Firma „M” zobowiązała się do spłaty kwoty 120.000,00 zł w 12 równych ratach . Spółka w 2005 r. spłaciła 80.000,00 zł, a w 2006 r. 40.000,00 zł.

W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego zdaniem Spółki:

- niezaksięgowane faktury dokumentujące wartość czynszów w kwocie netto 138.948,60 zł powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów 2002 roku poprzez korektę zeznania rocznego , niezaksięgowane faktury korygujące wystawione w latach 2003 i 2004 na łączną kwotę (76.421,72 zł + 18.299,97 zł)= 94.721,69 zł powinny pomniejszyć koszty uzyskania przychodów roku 2001 w kwocie 4.405,11 zł oraz 2002 r. w kwocie 90.316,58 zł poprzez korektę zeznania rocznego,
- niezaksięgowane faktury korygujące dotyczące wieczystego użytkowania gruntu wystawione w latach 2003 i 2004 na łączną kwotę (3.001,11 zł+ 12.217,59 zł) =15.218,70 zł powinny pomniejszać koszty uzyskania przychodów roku 2001 w kwocie 9.495,80 zł oraz 2002 roku w kwocie 5.722,90 zł poprzez korektę zeznania rocznego , jako że korygują wartość kosztów uzyskania przychodów zaksięgowanych w tych latach i dotyczą przychodów tych lat,
- niezaksięgowane faktury dokumentujące wartość podatku od nieruchomości w kwocie 8.451,40 zł powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów 2002 roku poprzez korektę zeznania rocznego .Niezaksięgowane faktury korygujące wystawione w 2004 r. na łączną kwotę 1.737,00 zł powinny pomniejszyć koszty uzyskania przychodów 2002 roku poprzez korektę zeznania rocznego,
- wartość odsetek ograniczonych do kwoty 12.548,95 zł (120.000,00 zł- 107.451,05 zł) w wyniku ugody powinna zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty tj. w 2006 roku – Spółka przyjęła , że najpierw zostały spłacone należności główne , a następnie odsetki,
- koszt energii elektrycznej oraz wartość czynszu za grudzień 2002 r. (737,39 zł + 13.894,86 zł) powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów 2002 roku poprzez korektę zeznania rocznego jako, że tego właśnie roku dotyczyły. Koszt telefonów , podatku od nieruchomości oraz wartość czynszu za styczeń 2003 r. (13.894,86 zł+199,99 zł+ 1.039,76 zł) powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów 2003 roku poprzez korektę zeznania rocznego.

Spółka dokonując potrąceń w/ w wydatków w określonych latach jako podstawę wskazała na przepis art. 15 ust. 4 ustawy podatkowej.

Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w postanowieniu z dnia 15.11.2006 r. Nr 1473/716/WD/423/92/06/BC stwierdził, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku dotyczące momentu uznania za koszty uzyskania przychodów odsetek zapłaconych w wyniku ugody jest prawidłowe. Natomiast w pozostałej części stwierdził, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

Na wstępie swojego stanowiska Naczelnik wskazał na przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tj. art. 15 ust.1 w związku z art. 16 ust. 1 oraz na zapis art. 15 ust. 4. W świetle przedstawionego stanu faktycznego Naczelnik w w/ w decyzji stwierdził co następuje:

Faktury, które dokumentują wartość czynszu za 2002 r., które nie znalazły odzwierciedlenia w księgach rachunkowych Spółki w tym okresie - brak zarachowania, nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w tym roku. Dopiero w momencie poniesienia kosztu - faktycznej zapłaty za czynsz należało obciążyć ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »