Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.07.2007

Opodatkowanie jednorazowej sprzedaży nieruchomości

Pytanie podatnika: Czy sprzedaż 15.03.2007r. budynku mieszkalnego (nowo wybudowanego) wraz z gruntem (nabytego w dniu 16.02.2006r.) na jakim został wybudowany korzystać będzie w całości z ustawowego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług w przypadku spełnienia warunków opisanych w ustawie i przytoczonych we wniosku oraz czy w/w sprzedaży nie powoduje prawnego obowiązku złożenia jakiegokolwiek zeznania podatkowego (deklaracji podatkowej, informacji podatkowej) na gruncie przepisów podatkowych?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieruszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Pani wniosku z 10 czerwca 2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15 czerwca 2007 r.) uzupełnionego dnia 25 czerwca 2007r. (data wpływu do tut. Urzędu 26 czerwca 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione w złożonym wniosku.

UZASADNIENIE

Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie przedstawia się następująco:

W dniu 16.02.2006 r. nabyła Pani – dalej Podatnik - na własność w drodze aktu notarialnego nieruchomość położoną w miejscowości ... . Na podstawie nabytego prawa własności nieruchomości oraz pozwolenia na budowę wybudowała budynek mieszkalny do 31.12.2006 r. Niniejsza nieruchomość budowana była z zamiarem przeznaczenia jej na własne cele mieszkaniowe. W ostatnim czasie nastąpiła istotna zmiana planów życiowych w wyniku czego sprzedała nieruchomość (budynek mieszkalny wraz z gruntem o powierzchni 0,0939 ha na jakim został wybudowany) 15.03.2007 r. Podatnik nie był zameldowany na pobyt stały w niniejszym budynku przez okres co najmniej 12 miesięcy przed datą jego zbycia. Środki pieniężne uzyskane z przewidywanej sprzedaży nieruchomości przeznaczone zostaną na zakup nowej nieruchomości i/lub wybudowanie w ciągu 2 lat od daty sprzedaży nowego budynku mieszkalnego. Jednocześnie w terminie 14 dni od dnia sprzedaży złożono w tut. Organie oświadczenie o zamiarze przeznaczenia pieniędzy na zakup nowej nieruchomości i/lub wybudowanie w ciągu 2 lat od daty sprzedaży nowego budynku mieszkalnego. Dokonana sprzedaż nieruchomości jest pierwszą sprzedażą jaka została zrealizowana w 2007 r. i nie nastąpiła w ramach wykonywania działalności gospodarczej.

Stanowisko Podatnika w przedmiotowej sprawie:

1. W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przychód podatkowy uzyskany w 2007 r. tytułem wyżej opisanej sprzedaży nieruchomości podlegać będzie w całości ustawowemu zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych gdyż spełniać będzie wszystkie wymogi (warunki) uprawniające do tegoż zwolnienia podatkowego.
2. Dokonanie w/w sprzedaży nie powoduje prawnego obowiązku złożenia jakiegokolwiek zeznania podatkowego (deklaracji podatkowej, informacji podatkowej) na gruncie przepisów podatkowych.
3. W zakresie podatku od towarów i usług obrót (przychód) podatkowy uzyskany tytułem wyżej opisanej sprzedaży nieruchomości podlegać będzie w całości ustawowemu zwolnieniu z podatku od towarów i usług gdyż spełniać będzie wszystkie wymogi (warunki) uprawniające do tegoż zwolnienia podatkowego.

Uzupełnienie wniosku w przedmiotowej sprawie przedstawia się następująco:

Podatnik oświadczył, iż budynek nie został oddany do użytkowania oraz dołączył cztery załączniki:

Załącznik nr 1 – Kserokopia aktu notarialnego – zakup;
Załącznik nr 2 – Decyzja administracyjna;
Załącznik nr 3 – Kserokopia aktu notarialnego – sprzedaż;
Załącznik nr 4 – Kserokopia pisma do US Wieruszów.

Zgodnie z art. 14a § 1o.p. Stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym naczelnik urzędu skarbowego udziela pisemnej interpretacji odnośnie zapytania dotyczącego:

Czy sprzedaż 15.03.2007r. budynku mieszkalnego (nowo wybudowanego) wraz z gruntem (nabytego w dniu 16.02.2006r.) na jakim został wybudowany korzystać będzie w całości z ustawowego zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych i w podatku od towarów i usług w przypadku spełnienia warunków opisanych w ustawie i przytoczonych we wniosku oraz czy w/w sprzedaży nie powoduje prawnego obowiązku złożenia jakiegokolwiek zeznania podatkowego (deklaracji podatkowej, informacji podatkowej) na gruncie przepisów podatkowych.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), źródłami przychodu są: odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów, <...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »