Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

31.10.2008

Indywidualne stawki amortyzacyjne

Pytania podatnika:
1. Czy Spółka F postąpiła prawidłowo przyjmując dla zakupionych od Z budynków i budowli indywidualną stawkę amortyzacyjną na poziomie 10 %?
2. Czy Spółka F ma prawo stosować w przyszłości indywidualną stawkę amortyzacyjną na poziomie 10 %?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2008 r. (data wpływu 10 lipca 2008 r.), uzupełnionym w dniu 1 października 2008 r. o pełnomocnictwo dla osoby występującej w imieniu Spółki - na wezwanie tut. Organu z dnia 24 września 2008 r., nr IP-PB3-423-1114/08-2/JG, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe:

F W Sp. z o.o. Sp. k. (dalej: Spółka, Spółka F) w okresie od 15.07.1991 r. do 12.03.2008 r. dzierżawiła grunty od Zespołu E D S.A. (dalej: Z). W tym czasie Spółka poniosła nakłady m.in. na wybudowanie hali na dzierżawionym terenie. Budynki i budowle znajdujące się na dzierżawionym terenie zostały wybudowane przez Spółkę F w latach od 1992 r. do 2005 r. Nakłady te były przez Spółkę F wprowadzone do ewidencji i amortyzowane w okresie od 1992 r. do marca 2008 r. jako budynki wybudowane na cudzym gruncie w rozumieniu art. 16a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 54, poz. 654 ze zm., dalej jako: updop). Stawka amortyzacyjna była różna w zależności od rodzaju budynku i tak przykładowo, stawka amortyzacyjna dla pomieszczenia brygadzistek wynosiła 2,5 % a dla kontenerów biurowych 10 %. Na początku 2008 roku Spółka F dokonała sprzedaży poniesionych nakładów na rzecz Z za cenę 5.990.300 PLN netto. Wartość początkowa od której Spółka dokonywała odpisów amortyzacyjnych wynosiła 7.269.642,07 PLN. Do dnia sprzedaży zamortyzowano 1.961.115,98 PLN. Wartość pozostała do zamortyzowania to 5.308.526,09 PLN.

Następnie prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem zostało odkupione od Z przez Spółkę F (akt notarialny z dnia 12 marca 2008 r.) za cenę 7.975.000 PLN brutto (w tym cena za budynki wyniosła 7.781.500 PLN brutto, zaś cena za prawo użytkowania wieczystego wyniosła 193.500 PLN brutto).

Po nabyciu Spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych przedmiotowe budynki i budowle a dla celów amortyzacji przyjęła indywidualną stawkę amortyzacyjną na poziomie 10 %. Spółka F zamierza w przyszłości w dalszym ciągu amortyzować zakupione od Z budynki i budowle przy zastosowaniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej na poziomie 10 %.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy Spółka F postąpiła prawidłowo przyjmując dla zakupionych od Z budynków i budowli indywidualną stawkę amortyzacyjną na poziomie 10 %?
2. Czy Spółka F ma prawo stosować w przyszłości indywidualną stawkę amortyzacyjną na poziomie 10 %?

Zgodnie z przepisem art. 16a ust. 1 pkt 1 updop amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:

1. budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2. maszyny, urządzenia i środki transportu,
3. oraz inne przedmioty, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby podatnika związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Zakupione od Z wraz z prawem użytkowania wieczystego budynki i budowle stanowią własność Spółki F są zdatne do użytku oraz wykorzystywane na potrzeby prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 16j ust. 1 updop podatnicy mają prawo do ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla używanych środków trwałych i po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Ustawodawca określił ponadto minimalny termin amortyzacji dla budynków i budowli, który wynosi 10 lat. Środki trwałe o których mowa powyżej uważa się za używane, jeżeli przed nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesięcy lub gdy po nabyciu przez podatnika a przed wprowadzeniem ich do ewidencji zostały przez niego ulepszone, przy czym wydatki poniesione na ulepszenie stanowią co najmniej 30 % wartości początkowej (art. 16j ust. 3 updop). Budynki i budowle były używane przez Spółkę F jako dzierżawcę nieruchomości przez okres ponad 5 lat. Stanowią zatem środek trwały używany w rozumieniu w/w przepisów. Kolejnym warunkiem jest, aby własny środek trwały dla którego podatnik chce ustalić indywidualną stawkę amortyzacyjną był po raz pierwszy wprowadzony do ewidencji środków trwałych podatnika.

Do momentu nabycia od Z prawa użytkowania wieczystego wraz z własnością budynków i budowli, nie stanowiły one własności Spółki. Budynki i budowle zostały wybudowane przez Spółkę F na gruncie dzierżawionym od Z, zatem zgodnie z zasadą „superficies solo cedit” budynki te były własnością Z. Dopiero z chwilą podpisania aktu notarial...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »