Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

24.10.2008

Umorzenie dłużnikowi kredytu i odsetek oznacza powstanie przychodu z innych źródeł

Pytania podatnika:
1. Czy umorzona należność główna, umorzone odsetki (karne i ustawowe) oraz dodatkowe koszty będą stanowiły dla podatnika przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a w związku z tym na Banku będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C?
2. Czy w przypadku należności kredytowej, która uległa przedawnieniu, gdy z dłużnikiem została zawarta ugoda dotycząca spłaty kapitału oraz odsetek należnych a Bank umorzy odsetki karne oraz dodatkowe koszty należy stosować analogiczne zasady jak w przypadku umarzania odsetek karnych dotyczących należności nie przedawnionej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 07.07.2008 r. (data wpływu 11.07.2008 r.) oraz piśmie z dnia 16.09.2008 r. (data nadania 18.09.2008 r. data wpływu 22.09.2008 r.) uzupełniającym stan faktyczny na wezwanie IPPB2/415-1042/08-3/AK z dnia 11.09.2008 r. (data nadania 11.09.2008 r., data doręczenia 15.09.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty umorzonych odsetek bankowych i obowiązku wystawienia PIT-8C – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty umorzonych odsetek bankowych i obowiązku wystawienia PIT-8C.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Do działalności Banku zalicza się min. udzielanie pożyczek i kredytów osobom fizycznym. Pożyczki i kredyty nie są spłacane w terminach, które są ustalone w umowach, podlegają windykacji, która nie zawsze przynosi zamierzone efekty. Po przeprowadzeniu procedury windykacyjnej niektóre pożyczki są umarzane z następujących przyczyn:

- bezskuteczność egzekucji potwierdzona postanowieniem komornika,
- zbyt niska kwota zadłużenia, aby kierować sprawę na drogę postępowania sądowego,
- przedawnienie roszczenia.

W tych przypadkach umarzana będzie należność główna (kapitał pożyczki lub kredytu), naliczone odsetki i dodatkowe koszty związane z windykacją.

Ponadto Bank dokonuje umorzeń w wyniku podpisania ugody z dłużnikiem. W tym przypadku występują dwie sytuacje:

- gdy należność wynikająca z umowy kredytowej jest przedawniona,
- gdy należność wynikająca z umowy kredytowej nie jest przedawniona.

W tej sytuacji Bank umarza część odsetek i dodatkowych kosztów pod warunkiem spłaty przez dłużnika całości kredytu i części odsetek.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy umorzona należność główna, umorzone odsetki (karne i ustawowe) oraz dodatkowe koszty będą stanowiły dla podatnika przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych a w związku z tym na Banku będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C?
2. Czy w przypadku należności kredytowej, która uległa przedawnieniu, gdy z dłużnikiem została zawarta ugoda dotycząca spłaty kapitału oraz odsetek należnych a Bank umorzy odsetki karne oraz dodatkowe koszty należy stosować analogiczne zasady jak w przypadku umarzania odsetek karnych dotyczących należności nie przedawnionej?

Pismem z dnia 11.08.2008 r. Nr IPPB2/415-1042/08-3/AK wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez sprecyzowanie stanu faktycznego oraz dostarczenie pełnomocnictwa z którego wynikałoby prawo do występowania w imieniu Wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej dla Pani X.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie (data wpływu uzupełnienia 22.09.2008 r.).

W odpowiedzi na wezwanie Wnioskodawca wskazał, iż poprzez pojęcie „należność wynikająca z umowy kredytowej jest przedawniona” - Bank rozumie należność, której termin płatności upłynął, przed dniem zawarcia umowy ugody między bankiem a dłużnikiem. Przedawnienie nie jest związane z innymi zapisami, gdyż wewnętrzne regulaminy banku nie zawierają uregulowań dotyczących przedawnienia należności.

Ponadto w załączeniu przesłał potwierdzone przez radcę prawnego za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2005 r., poz. 60 ze zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Wysokość odsetek, które są opłatą za korzystanie ze środków finansowych Banku jest określona w umowie kredytowej. Zmiana wysokości odsetek od kredytów w stosunku do pierwotnej...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »