Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

04.07.2007

Darowizna zakładu a obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów

Pytanie podatnika: Czy przekazanie synowi w formie darowizny zakładu będzie powodowało obowiązek korekty wydatków poniesionych na zakup wyposażenia, składników majątku trwałego oraz towarów handlowych?

DECYZJA

Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 20 lutego 2007 r. nr DZ/415-47/07 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 28 listopada 2006 r. Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatniczka prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu zamierzała przekazać synowi w formie darowizny całe swoje przedsiębiorstwo tj. lokal użytkowy wraz z wyposażeniem, składniki majątku trwałego oraz towary handlowe. Spisanie u notariusza umowy darowizny przedsiębiorstwa miało nastąpić w dniu 31 grudnia 2006 r. po sporządzeniu spisu towarów handlowych. Od dnia dokonania tej czynności Podatniczka miała nie prowadzić działalności gospodarczej i dokonać jej wykreślenia w odpowiedniej ewidencji oraz powiadomić o tym fakcie Urząd Skarbowy.

W związku z powyższym powstała wątpliwość czy powstanie obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów.

Zdaniem Podatniczki nie będzie ona zobowiązana do korekty kosztów, ponieważ wszelkie wydatki poniosła w celu osiągnięcia przychodów.

Postanowieniem z dnia 20 lutego 2007 r. nr DZ/415-47/07 Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe. W uzasadnieniu przedmiotowego postanowienia wskazał, że zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju. Oznacza to, że poniesione koszty na nabycie i wytworzenie towarów z chwilą ich przekazania w formie darowizny tracą cechę poniesienia w celu osiągnięcia przychodów. W związku z powyższym w odniesieniu do darowanych materiałów, surowców wyrobów gotowych i wyposażenia należy dokonać korekty ogólnej wartości poniesionych kosztów w powyższym zakresie. W odniesieniu do środków trwałych, które podlegają amortyzacji wskazano, że nie zachodzi potrzeba korekty kosztów, gdyż wydatki na zakup tych środków nie były zaliczane bezpośrednio do kosztów.

Podatniczka korzystając z przysługującego prawa wniosła zażalenie, w którym podniosła, że Naczelnik Urzędu Skarbowego nie ustosunkował się do wszystkich kwestii zawartych w pytaniu, które dotyczyło wyposażenia, towarów handlowych i środków trwałych. Jej zdaniem nie ustosunkowano się do przekazanych darowizną towarów handlowych i środków trwałych, zaś stanowisko Naczelnika w części dotyczącej wyposażenia nie jest prawidłowe. Ponadto Podatniczka nie rozumie co oznacza stwierdzenie: korekta ogólnej wartości poniesionych kosztów w powyższym zakresie. Pyta jak technicznie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów miałaby być przeprowadzona taka korekta. Uważa, że uznanie, iż wydatki poniesione na zakup wyposażenia, towarów handlowych, środków trwałych nie stanowią kosztów w momencie przekazania ich w darowiźnie łączyłoby się z dokonaniem korekt deklaracji i zeznań podatkowych za poszczególne lata. Podniosła, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim w postanowieniu stanowiącym odpowiedź na zapytanie jej synowej stwierdził, że wartość przedmiotu darowizny towarów handlowych nie stanowi kosztu uzyskania przychodu po stronie obdarowanego, gdyż nie poniesiono kosztu nabycia przedmiotu darowizny.

W uzupełnieniu zażalenia wskazała, że stanowisko o konieczności korygowania kosztów uzyskania przychodów w związku z darowaniem towaru handlowego jest błędne, gdyż darowizna przedsiębiorstwa nastąpi po dokonaniu spisu z natury i ustaleniu końcowego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co do konieczności korygowania kosztów z tytułu zakupu wyposażenia twierdzi, że wydatki z tego tytułu służyły jej do osiągnięcia przychodu przez okres, w którym z nich korzystała, stąd za bezzasadne uważa korygowanie tych kosztów. Część wyposażenia posiada od dłuższego czasu, a w sytuacji gdy nie podlegało ono amortyzacji korekta kosztów musiałaby dotyczyć ich wartości według cen zakupu mimo, że na chwilę obecną nie stanowią one takiej wartości.

W związku z powyższym Podatniczka wniosła o zmianę stanowiska organu podatkowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje:

W myśl postanowień § 3 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.) przez wyposażenie rozumie się rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podat...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »