Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.06.2007

Przychód najemców z tytułu umorzonych zaległości czynszowych jest przychodem z innych źródeł

Pytanie podatnika: Czy umorzone najemcom lokali mieszkalnych wierzytelności pieniężne stanowią przychód podlegający opodatkowaniu oraz czy opodatkowaniu podlegają także udzielone w czynszu bonifikaty?

DECYZJA

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 4 kwietnia 2007 r., (data wpływu do Urzędu Skarbowego) odmawia zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew, Nr IX-005/364/Z/K/06, z dnia 22 marca 2007 r.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2006 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź- Widzew z wnioskiem o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Wątpliwości Strony powstały na tle następującego stanu faktycznego:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej jest zakładem budżetowym utworzonym z dniem 1 sierpnia 1991 r., zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia zakładów budżetowych gospodarki mieszkaniowej w Łodzi. Zadaniem Zakładu jest zarządzanie zasobem lokalowym miasta, tj. eksploatacja techniczna i administracyjna zarządzanych nieruchomości.

Na podstawie zawartych w imieniu Miasta Łodzi umów cywilnych przychodami (Miasta) zakładu są czynsze oraz opłaty za świadczenia (dostawę do lokalu energii, gazu, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych). Każda z umów najmu reguluje obowiązki najemcy i wynajmującego w tym wysokość opłat z tytułu czynszu i opłat za świadczenia oraz terminy regulowania należności. Trudna sytuacja materialna części gospodarstw domowych powoduje niemożliwość uregulowania należności wynikających z zawartych umów najmu.

Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności pozwala na ich umarzanie w całości lub części jeżeli:

- w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku z którego można dochodzić należności,
- przed wszczęciem egzekucji okaże się, że dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych środków utrzymania,
- jest oczywiste, że w toku postępowania nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia należności i egzekucji,
- zachodzą inne uzasadnione okoliczności i postępowanie wyjaśniające wykaże, że odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty nie zapewni spłaty zadłużenia.

Najemcom lokali mieszkalnych udzielane są także, mocą uchwały Rady Miejskiej, bonifikaty w czynszu najmu. Istnieje również możliwość zamiany lokalu w zamian za spłatę zadłużenia (cesja wierzytelności dokonana między Zakładem – cedentem a osobą spłacającą dług- cesjonariuszem). W związku z powyższym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej wystąpił z zapytaniem, czy i które umorzone najemcom lokali mieszkalnych wierzytelności pieniężne stanowią przychód podlegający opodatkowaniu oraz czy opodatkowaniu podlegają także udzielone w czynszu bonifikaty.

Zdaniem Strony umorzone wierzytelności nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast udzielone bonifikaty korzystają ze zwolnienia spod opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »