Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

17.10.2008

Opodatkowanie środków otrzymanych z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej

Pytania podatnika:
1. Czy środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej uzyskane przez osobę niepełnosprawną w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy wydatki na zakup towarów (usług), które nie będą środkami trwałymi są kosztem podatkowym, pomimo iż zakupy te zostały, sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 04.07.2008 r. (data wpływu 07.07.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania środków wypłacanych osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z tych środków – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.07.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania środków wypłacanych osobom niepełnosprawnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej i zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych z tych środków.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jako osoba niepełnosprawna otrzymał środki na podjęcie działalności gospodarczej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach pomocy de minimis. Środki te są przyznawane osobie niepełnosprawnej na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

W związku z powyższym od dnia 1 września 2008 roku Wnioskodawca będzie prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, pod firmą „X”. Przychody i koszty będzie ewidencjonował w podatkowej książce przychodów i rozchodów oraz będzie czynnym podatnikiem podatku VAT.

Środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup środków trwałych oraz towarów (usług), które nie będą środkami trwałymi. Wydatkowanie środków będzie miało miejsce w miesiącu sierpniu 2008 r., jednakże rejestracja dla celów podatku dochodowego i podatku od towarów i usług, a co za tym idzie faktyczne rozpoczęcie działalności nastąpi w dniu 1 września 2008 r. Ponadto w miesiącu sierpniu 2008 r. Wnioskodawca zamierza także dokonać zakupów środków trwałych oraz towarów (usług), które nie będą środkami trwałymi z własnych środków pieniężnych.

Wszystkie poniesione wydatki będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W odpowiedzi na wezwanie Nr IPPB1/415-784/08-2/JK z dnia 05 sierpnia 2008 r. Wnioskodawca uiścił w dniu 14 sierpnia 2008 r. dodatkową opłatę w kwocie 75 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej uzyskane przez osobę niepełnosprawną w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?
2. Czy wydatki na zakup towarów (usług), które nie będą środkami trwałymi są kosztem podatkowym, pomimo iż zakupy te zostały, sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)?
3. Czy Wnioskodawca ma prawo (na podstawie faktur VAT wystawianych na jego rzecz) odliczyć podatek naliczony wynikający z zakupów środków trwałych oraz towarów (usług), które nie będą środkami trwałymi, pomimo iż zakupy te zostały dokonane przed dniem rejestracji dla celów VAT?
4. Czy Wnioskodawca ma prawo (na podstawie faktur VAT wystawianych na jego rzecz) odliczyć podatek naliczony, wynikający z zakupów środków trwałych oraz towarów (usług), które nie będą środkami trwałymi, pomimo iż zakupy te zostali, sfinansowane z ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz zostały dokonane przed dniem rejestracji dla celów VAT?
5. Czy Wnioskodawca powinien spełnić jakieś dodatkowe warunki, aby po rejestracji dla celów VAT, w deklaracji VAT-7 za miesiąc wrzesień 2008 r. móc odliczyć podatek naliczony z zakupów środków trwałych oraz towarów (usług), które nie będą środkami trwałymi, dokonanych w miesiącu sierpniu 2008 roku?

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

Wniosek w zakresie podatku od towarów i usług zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytań nr 1 i nr 2:

Zdaniem Wnioskodawcy środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane są osobie niepełnosprawnej jeszcze przed rozpoczęciem tej działalności. Nie powinny być zatem uznane za przychody z działalności gospodarczej. Ponadto, w ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenie to jest wolne od podatku dochodowego.

Art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zarachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w artykule 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca uważa, że sfinansowanie wydatków na zakup towarów (usług), które nie są środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi ze środków przyznanych osobie niepełnosprawnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej, nie wyklucza możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, mimo, iż przyznane środki (w jego ocenie, zgodnie z przedstawionym wcześniej stanowiskiem) korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatków sfinansowanych z tych środków Wnioskodawca nie znalazł bowiem w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Co do zasady powinny być więc one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Natomiast wziąwszy pod uwagę zapis art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, fakt iż wydatki sfinansowane zostały z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), miałby znaczenie w sytuacji gdyby zakupione zostały środki trwale podlegające amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, która pokryta została z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), nie stanowią bowiem kosztów uzyskania przychodów.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochod...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »