Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

10.10.2008

Obniżenie kapitału podstawowego spółki osobowej

Pytanie podatnika: Czy wypłata wspólnikowi równowartości wkładu dokonana w wyniku obniżenia kapitału podstawowego jest zwolniona od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana R. przedstawione we wniosku z dnia 23 czerwca 2008 r. (data wpływu do tut. Biura – 2 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie skutków podatkowych wypłaty wspólnikowi równowartości wkładu dokonanej w wyniku obniżenia kapitału podstawowego spółki osobowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2008 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie skutków podatkowych wypłaty wspólnikowi równowartości wkładu dokonanej w wyniku obniżenia kapitału podstawowego spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 17 października 2006 r. wnioskodawca nabył udział wynoszący 9500/100000 w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości z takim samym udziałem w prawie własności budynków i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości a stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Udział w użytkowaniu wieczystym wszedł w skład majątku wspólnego na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej. Wnioskodawca wspólnie z pozostałymi współużytkownikami wieczystymi przedmiotowej nieruchomości zamierza zawiązać spółkę prawa handlowego — spółkę osobową. Przedmiotem wkładu do spółki ma stanowić m.in. przedmiotowe użytkowanie wieczyste, przy czym każdy ze współużytkowników wniesie do spółki przysługujący mu udział w użytkowaniu wieczystym. Wartość wkładu zostanie określona według wartości rynkowej.

Wnioskodawca wskazuje, że spółka osobowa, może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana (art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Biorąc pod uwagę postępujący wzrost wartości nieruchomości wnioskodawca oczekuje, iż utworzona spółka osobowa sprzeda użytkowanie wieczyste nieruchomości za cenę przewyższającą wartość z dnia wniesienia do spółki.

Z całokształtu wniosku wynika, iż wniesione do Spółki a ww. prawo wieczystego użytkowania gruntu, zostanie uznane za składnik majątku tej Spółki (wartość niematerialną i prawną).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wypłata równowartości wkładu dokonana w wyniku obniżenia kapitału podstawowego jest zwolniona od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem wnioskodawcy, wypłata z tytułu obniżenia udziału kapitałowego wynikająca z obniżenia kapitału podstawowego stanowi przychód otrzymany w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, i do wysokości wniesionego wkładu do spółki osobowej jest zwolniona od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku zbycia użytkowania wieczystego nieruchomości wspólnicy spółki osobowej obniżą kapitał podstawowy o kwotę równą cenie uzyskanej ze sprzedaży podejmując uchwałę o obniżeniu wysokości udziałów kapitałowych wspólników (w tym wnioskodawcy), a spółka zwróci wspólnikom równowartość wkładów w części odpowiadającej wysokości obniżenia udziału kapitałowego.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam co następuje:

Spółka osobowa mimo, że jest przedsiębiorcą i posiada zdolność prawną nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Poda...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »