Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

06.06.2007

Pobór przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego

Pytanie podatnika: Czy przy kompensacie wzajemnych należności płatnik powinien pobierać i odprowadzać – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – zryczałtowany podatek dochodowy u źródła?

W dniu 20.11.2006 r. do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, w trybie art. 14a § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, wpłynął wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „...” (uzupełniony pismem z dnia 12.01.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że osoba fizyczna, niemająca na terytorium Polski miejsca zamieszkania (rezydent niemiecki) świadczy na rzecz Spółki usługi reklamy. Jednocześnie ta sama osoba fizyczna nabywa od Spółki towary – płytki ceramiczne. W związku z powyższym podmioty te są wobec siebie jednocześnie wierzycielami i dłużnikami z dwóch różnych stosunków prawnych. Zapłata za świadczone na rzecz Spółki usługi reklamowe następuje często przez potrącenie.

Spółka zwraca się zatem z pytaniem, czy przy kompensacie wzajemnych należności powinna pobierać i odprowadzać – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – zryczałtowany podatek dochodowy u źródła.

W Jej ocenie, w przypadku zapłaty dokonanej w formie potrącenia nie istnieje obowiązek poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku u źródła. W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowym od tych wypłat. Na tej podstawie, zdaniem wnioskodawcy, wyłącznie efektywna zapłata wynagrodzenia nierezydenta za wykonane usługi reklamy skutkuje obowiązkiem poboru przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego.

Postanowieniem z dnia 20.02.2007 r., nr ŁUS-II-2-415/39/06/JB, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku.

W dniu 08.03.2007 r. wpłynęło zażalenie na powyższe postanowienie, w którym wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia i orzeczenie co do istoty sprawy.

Po przeanalizowaniu postawionych w zażaleniu zarzutów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje:

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.03.2007 r. (data nadania w placówce pocztowej) na postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z dnia 20.02.2007 r., nr ŁUS-II-2-415/39/06/BJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odmawia zmiany ww. postanowienia.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 1 powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej, w analizowanej sprawie brak jest podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia z niżej podanych powodów.

Z uwagi na przedstawiony we wniosku z dnia 20.11.2006 r. stan faktyczny – usługi reklamowe na rzecz Spółki świadczy osoba fizyczna, interpretacji należy poddać odpowiednie przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 1...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »