Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

01.06.2007

Bezumowne użytkowanie gruntów rolnych

Pytanie podatnika: Czy „wpłaty” za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych uzyskiwane przez Stronę w związku z używaniem przez pewien okres nieruchomości bez tytułu prawnego (np. po wygaśnięciu umowy dzierżawy), należy klasyfikować jako wynagrodzenie z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, świadczenie innych nienazwanych usług podlegających VAT, czy też odszkodowanie nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29 grudnia 2005 r., wniesionego przez XXX, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2005 r., nr 1471/NTR1/443-485c/05/LS, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z którym uznano stanowisko Strony za nieprawidłowe – Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 21 września 2005 r. Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, zadając pytanie; czy „wpłaty” za bezumowne użytkowanie gruntów rolnych uzyskiwane przez Stronę w związku z używaniem przez pewien okres nieruchomości bez tytułu prawnego (np. po wygaśnięciu umowy dzierżawy), należy klasyfikować jako wynagrodzenie z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, świadczenie innych nienazwanych usług podlegających VAT, czy też odszkodowanie nie podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT?

W stanie faktycznym Strona przedstawiła sytuacje, gdy zawierane przez Nią umowy dzierżawy mogą wygasnąć z uwagi na upływ czasu, bądź zostać rozwiązane z powodu nie wywiązywania się dzierżawcy z obowiązków w nich określonych. Taki stan rzeczy może powodować następujące sytuacje:

a) po zakończeniu umowy dotychczasowy dzierżawca w terminie jednego miesiąca wyda nieruchomość i w związku z tym za czas bezumownego użytkowania naliczona zostanie opłata w wysokości dotychczasowego czynszu dzierżawnego,
b) po zakończeniu umowy dzierżawy dzierżawca odmówi wydania nieruchomości i nadal korzysta z przedmiotu dzierżawy. W takiej sytuacji umowa dzierżawy przewiduje opłatę w wysokości dotychczasowego czynszu dzierżawy podwyższonego o 25%,
c) dzierżawca nie zwraca przedmiotu dzierżawy i nie wnosi z tego tytułu żadnych opłat. Wówczas Strona w postępowaniu przed sądem domaga się zwrotu przedmiotu dzierżawy i odszkodowania z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości.

Ponadto zdarzają się przypadki samowolnego zajęcia i użytkowania nieruchomości, wówczas Strona żąda wydania nieruchomości oraz stosownych opłat za okres bezumownego korzystania z nieruchomości, a nawet dochodzi swoich praw na drodze postępowania sądowego.

W przypadku umów sprzedaży, z rozłożeniem spłaty należności na raty, ustanowione są dodatkowe zabezpieczenia, które w przypadku nie wywiązywania się kupującego z warunków umowy skutkują przeniesieniem prawa własności nieruchomości na Stronę, która obciąża byłych nabywców opłatą za okres od dnia wdania nieruchomości do dnia jej zwrotu. W tym przypadku może również wystąpić dodatkowe roszczenie o odszkodowanie w sytuacji, gdy były nabywca nie wyda przedmiotowej nieruchomości. Strona ma jednak wątpliwości, czy opłaty te należy traktować analogicznie jak odszkodowanie za bezumowne korzystanie.

Zdaniem Strony, we wszystkich tych przypadkach osoby korzystając z nieruchomości winny być traktowane jak użytkownik bez podstawy prawnej, a kwoty należne Stronie z tytułu korzystania z nieruchomości bez podstawy prawnej są odszkodowaniem za korzystnie z cudzego mienia, nie podlegającym opodatkowaniu podatkie...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »