Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

29.09.2008

Konsekwencje podatkowe likwidacji spółki

Pytanie podatnika: Czy na Spółce będzie spoczywał obowiązek pobrania podatku dochodowego z tytułu przekazywanego udziałowcom Spółki majątku likwidacyjnego, jeżeli wartość majątku likwidacyjnego (w tym środków pieniężnych) otrzymanego przez udziałowców będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych o którym mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy wobec spełnienia się warunków zawartych w art. 22 ust. 4 i 4a ww. ustawy, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12.06.2008 r. (data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej 23.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych likwidacji spółki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.06.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych likwidacji spółki.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest tzw. spółką celową utworzoną (dedykowaną) dla zrealizowania projektu deweloperskiego polegającego na wybudowaniu budynków mieszkalnych z lokatami mieszkalnymi i użytkowymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Po ukończeniu projektu deweloperskiego tj. wybudowaniu ww. budynków mieszkalnych, Spółka sprzeda znajdujące się ww. budynku lokale, a następnie w związku ze zrealizowaniem celu gospodarczego do którego została powołana, zostanie zlikwidowana z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych. Majątek likwidacyjny (w tym środki pieniężne) pozostały po spłaceniu lub zabezpieczeniu ewentualnych wierzycieli zostanie wypłacony udziałowcowi/udziałowcom Spółki z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych oraz postanowień umowy Spółki. Udziałowcem Spółki jest podmiot posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym Spółka wnosi o potwierdzenie prawidłowości stanowiska Spółki zgodnie, z którym na Spółce nie będzie spoczywał obowiązek (wskazany w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) pobrania podatku dochodowego z tytułu przekazywanego udziałowcom Spółki majątku likwidacyjnego, jeżeli wartość majątku likwidacyjnego (w tym środków pieniężnych) otrzymanego przez udziałowców będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych o którym mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy wobec spełnienia się warunków zawartych w art. 22 ust. 4 i 4a ww. ustawy, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Zdaniem spółki:

Likwidacja Spółki zostanie przeprowadzona z zachowaniem przepisów ustawy z 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), tj. po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego Spółki majątek likwidacyjny (w tym środki pieniężne) pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu ewentualnych wierzycieli Spółki zostanie przekazany udziałowcowi/udziałowcom odpowiednio do postanowień kodeksu spółek handlowych i postanowień umowy Spółki.

Odpowiednio do przepisu art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (przepis mówiący o obowiązku pobrania podatku przez płatnika) co do zasady po stronie Spółki powstanie obowiązek pobrania podatku w związku z przekazaniem udziałowcowi/udziałowcom majątku likwidacyjnego. Niemniej jednak, obowiązek pobrania ww. podatku przez Spółkę, a szerzej wypełnienie obowiązków płatnika, jest bezpośrednio powiązany z opodatkowaniem majątku likwidacyjnego otrzymanego przez udziałowca/udziałowców. Art. 10 ust 1 pkt 3 w powiązaniu z art. 12 ust 4 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że nadwyżka wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej ponad koszt nabycia lub objęcia udziałów w tej osobie prawnej stanowi dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegający opodatkowaniu 19 % stawką zryczałtowanego podatku dochodowego (odpowiednią dla opodatkowania dywidend).

Jednocześnie zgodnie z art. 22 ust. 4 tej ustawy wypłacana dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (w tym majątek otrzymany w związku z likwidacją osoby prawnej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) wskazany w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy) są zwolnione z opodatkowania, jeżeli spełnione są następujące warunki:

1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,
3. do dnia 31 grudnia 2008 r. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15 % udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1 (a od dnia 1 stycznia 2009 r. nie mniej niż 10 % udziałów (akcji) w kapitale tej spółki),
4. odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »