Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

26.09.2008

Zawarcie ugody sądowej a data powstania obowiązku podatkowego w VAT

Pytania podatnika:

1. Z jaką datą powinna być wystawiona faktura:

a) z datą zawarcia ugody, tj. 16 listopada 2007 r.,
b) z datą nadania ugodzie klauzuli wykonalności, tj. 11 lutego 2008 r.,
c) z datą otrzymania protokołu,
d) z inną datą ze wskazaniem właściwej daty sprzedaży?

2. Czy na fakturze powinny być wyszczególnione wszystkie pozycje przekazywanego majątku? Czy w treści faktury wystarczy wskazanie kwot odpowiadających wartości opodatkowanej podatkiem VAT według 22 % i wartości zwolnionej od podatku VAT z powołaniem się na protokół zawartej ugody?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o., przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2008 r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto: 26 maja 2008 r.; data wpływu do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie: 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zasad wystawiania faktur – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy towarów używanych oraz zasad wystawiania faktur. Pismem z dnia 25 sierpnia 2008 r. Wnioskodawca wycofał wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dostawy towarów używanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 16 listopada 2007 r. przed Sądem Rejonowym w P. została zawarta ugoda o następującej treści: „M.” Sp. z o.o. uznaje roszczenie Spółki „B.” Sp. z o.o. w kwocie 7.861.600 zł wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu udzielonych pożyczek, o którym mowa we wniosku o zawezwanie do próby ugodowej z dnia 24.09.2007 – łączna kwota brutto 10.132.965 zł (sygn. akt XI G...) jako zwolnienie z ww. zobowiązania M. Sp. z o.o. przenosi na Spółkę B. Sp. z o.o., a ta przyjmuje następujące prawa do następujących nieruchomości:...”.

Poświadczona kopia protokołu ugody sądowej wprawdzie jest datowana na dzień 11 lutego 2008 r., jednak do Wnioskodawcy dotarła znacznie później.

Spółka przejmująca przy udziale spółki przekazującej dokonała wyceny rynkowej poszczególnych składników majątku, która stanowiła podstawę wzajemnych rozliczeń oraz wystawienia faktury. Na wycenie Wnioskodawca wskazał pozycje ze stawką podatku VAT w wysokości 22 % oraz ze zwolnieniem od podatku VAT na podstawie dokumentów nabycia z uwagi na fakt, że wartość przekazywanych gruntów na dzień przejęcia przez Wnioskodawcę była w części opodatkowana podatkiem VAT, a w części zwolniona od podatku VAT. Strony dokonały wyceny wartości gruntów (ustaliły cenę za m2), co było podstawą do opodatkowania podatkiem VAT według stawki w wysokości 22 % oraz zwolnienia od podatku VAT.

Wnioskodawca poza gruntami nabył nieruchomości, w części bez podatku VAT, co znalazło potwierdzenie w aktach notarialnych, fakturach, rejestrach zakupów i na tej podstawie wystawił faktury na ten majątek według podziału na wartość opodatkowaną podatkiem VAT według stawki w wysokości 22 % oraz wartość zwolnioną od podatku VAT.

Wnioskodawca stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.): Dział II Rozdział 2 art. 7 pkt 1 podpunkt 1 wystawił fakturę zawierającą treść „Przekazanie majątku wg Protokołu Ugody Sądowej z dnia 16.11.2007 wg załącznika wyceny rynkowej sporządzonej przez stronę przejmującą” z podziałem na wartość ze stawką podatku VAT w wysokości 22 % oraz wartość ze zwolnieniem od podatku VAT z powołaniem się na następujące załączniki: Poświadczony Protokół Ugody i Wykaz wyceny majątku.

Ze względu na wątpliwości co do daty powstania obowiązku podatkowego (tj. w dacie zawarcia ugody, w dacie nadania klauzuli wykonalności, w dacie otrzymania protokołu ugody) fakturę wystawiono w miesiącu maju 2008 r. – przyjmując za datę powstania obowiązku podatkowego – datę zawarcia ugody, tj. 16 listopada 2007 r. W związku z powyższym, faktura została dołączona do rejestru sprzedaży za miesiąc listopad 2007 r. (Dział IV Rozdział 1 art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) i rozliczona korektą deklaracji podatkowej za miesiąc listopad 2007 r.

Wprowadzenie faktury do rejestru VAT w roku 2007 spowodowało konieczność dokonania korekt w bilansie za rok 2007 i deklaracji podatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Z jaką datą powinna być wystawiona faktura:

a) z datą zawarcia ugody, tj. 16 listopada 2007 r.,
b) z datą nadania ugodzie klauzuli wykonalności, tj. 11 lutego 2008 r.,
c) z datą otrzymania protokołu,
d) z inną datą ze wskazaniem właściwej daty sprzedaży?

2. Czy na fakturze powinny być wyszczególnione wszystkie pozycje przekazywanego majątku? Czy w treści faktury wystarczy wskazanie kwot odpowiadających wartości opodatkowanej podatkiem VAT według 22 % i wartości zwolnionej od podatku VAT z powołaniem się na protokół zawartej ugody?

Zdanie Wnioskodawcy:

Ad.1.

Wnioskodawca wystawił fakturę obejmującą cały przekazywany majątek, tj. grunty, budynki, budowle oraz urządzenia na podstawie wniosku o ugodę, załącznika potwierdzającego zakres przekazywanego majątku oraz uwierzytelnionego protokołu ugody sądowej. Wnioskodawca wystawił fakturę z bieżącą datą ze wskazaniem daty zawarcia ugody, tj. 16 listopada 2007 r. jako daty dokonania sprzedaży.

Ad. 2.

W treści faktury Wnioskodawca wpisał „Przekazanie majątku na podstawie Protokołu Ugody Sądowej z dnia 16.11.07 wg załącznika wyceny sporządzonej przez stronę przejmującą” z podziałem na wartość opodatkowaną i wartość zwolnioną. Protokół Ugody oraz Wykaz majątku stanowią załączniki do faktury. Faktura została wprowadzona do rejestru VAT za miesiąc listopad 2007 r. oraz do deklaracji VAT-7 w ramach korekty. To powoduje konieczno...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100