Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

03.09.2008

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta

Pytanie podatnika: Czy do pomniejszenia obrotu (w rozumieniu przepisów o VAT) konieczne jest potwierdzenie przez kontrahenta otrzymania faktury korygujące, czy też w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego dnia 11 grudnia 2007 r. (sygn. akt U6/06) oraz wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w tym m. in. WSA z dnia 19 lutego 2008 r. I SA/RZ 919/07 i WSA z dnia 26 marca 2008 r. III SA/Wa 30/08, można dokonać tego pomniejszenia bez konieczności otrzymania takiego potwierdzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 03 czerwca 2008 r. (data wpływu 09 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawiania faktury korygującej w części dotyczącej obniżenia podatku należnego spowodowanego zwrotem towaru do kontrahenta - jest prawidłowe, natomiast w pozostałej części - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 09 czerwca 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obniżenia podatku należnego w przypadku wystawiania faktury korygującej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność handlową w całej Polsce oraz poza granicami kraju. Często dochodzi do sytuacji w których kontrahenci Spółki zwracają towar, bądź też Spółka udziela kontrahentom rabatów, wystawiając faktury korygujące. Faktury korygujące są wysyłane do kontrahentów za pośrednictwem poczty, jednakże kontrahenci często nie odsyłają podpisanego egzemplarza, nie potwierdzają też w inny sposób otrzymania korekty faktury.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy do pomniejszenia obrotu (w rozumieniu przepisów o VAT) konieczne jest potwierdzenie przez kontrahenta otrzymania faktury korygujące, czy też w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego dnia 11 grudnia 2007 r. (sygn. akt U6/06) oraz wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w tym m. in. WSA z dnia 19 lutego 2008 r. I SA/RZ 919/07 i WSA z dnia 26 marca 2008 r. III SA/Wa 30/08, można dokonać tego pomniejszenia bez konieczności otrzymania takiego potwierdzenia?

W opinii Wnioskodawcy zgodnie ze stanowiskiem Spółki, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2007 r. (sygn. akt U6/06) oraz licznych wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w tym w szczególności wyroku WSA z dnia 19 lutego 2008 r. (SA/RZ 919/07) oraz WSA z dnia 26 marca 2008r (III SA/Wa 30/08), można dokonywać pomniejszenia obrotu (w rozumieniu przepisów o VAT) bez posiadania potwierdzenia odbioru przez kontrahenta faktury korygującej.

Powyższy wniosek wynika z analizy przepisów art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95 poz. 798), oraz przywołanych wyżej orzeczeń. Art 29 ust. 4 ustawy stanowi, iż obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji, skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Wobec powyższego przepis ten nie nakłada na podatników konieczności posiadania potwierdzenia odbioru przez kontrahenta podatnika faktury korygującej. Żaden z przepisów ustawy nie upoważnia również Ministra Finansów do nałożenia takiego obowiązku w akcie rangi podustawowej. Z analizy tego przepisu wynika zatem, iż podatnik może pomniejszyć swój obrót już w miesiącu wystawienia i przesłania kontrahentowi faktury korygującej. Tymczasem §16 ust. 4 rozporządzenia, które zostało wydane jako akt wykonawczy do ustawy, warunkuje możliwość dokonania takiego odliczenia od posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej, co stoi w sprzeczności z ustawą. Z powyższego wynika więc, iż ustawa nie uzależnia dokonania pomniejszenia obrotu (a tym samym podatku należnego) od spełnienia powyższego warunku, natomiast warunek taki nałożony jest przez rozporządzenia wbrew ustawie. Powyższa sytuacja jest więc niezgodna z Konstytucją której art. 217 stanowi, iż prawa i obowiązki podatników mogą wynikać wyłącznie z aktu rangi ustawowej. Aby powyższy obowiązek był skuteczny, powinien więc wynikać z ustawy, a nie Z rozporządzenia do niej. Przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia jest również sprzeczny z art. 92 Konstytucji, który uzależnia możliwość wydania rozporządzenia od istnienia szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie w celu jej wykonania. Upoważnienie takie powinno wskazywać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. W ustawie takiego upoważnienia nie ma. Powyższe argumenty zostały potwierdzone w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 grudnia 2007 r.. Trybunał uznał powyższy przepis rozporządzenia w zakresie, w jakim, w przypadku: „ wystawienia faktury korygującej, uzależnia prawo do obniżenia kwoty podatku należnego od posiadania potwierdzenia odbioru tej faktury, za niezgodny z art. 29 ust 4 ustawy oraz art. 92 ust. 1 i art. 217 Konstytucji.

W uzasadnieniu wyroku Trybunał Konstytucyjny stwierdził m. in. „W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, wobec kategorycznego brzmienia zaskarżonego przepisu, nie jest możliwe stwierdzenie jego legalności i konstytucyjności poprzez wyłożenie go w sposób zgodny z Konstytucją oraz z ustawą o podatku od towarów i usług. Zakwestionowany przepis, uzależniając prawo do odliczenia podatku należnego od podatku naliczonego od posiadania przez sprzedającego potwierdzenia d...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »