Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

19.04.2007

Nieodpłatne przekazanie towarów stanowiących nagrody rzeczowe w programie lojalnościowym

Pytanie podatnika: Czy nieodpłatne wydanie nagród rzeczowych w postaci sprzętu RTV, telefonów, aparatów fotograficznych, wyrobów z metali szlachetnych, nośników CD/DVD, taśm magnetofonowych zawierających nagrania, oprogramowanie lub dane, powinno być ewidencjonowane za pośrednictwem kas rejestrujących?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1, art. 207 § 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), art. 2 pkt 22, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2 i 3, art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), § 2 pkt 1, § 4 pkt 5 lit a) i pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2006r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia (...) na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 15.11.2006 r. nr 1472/RPP1/443-698/06/MALA w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia zmienić w/w postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25.08.2006 r. Strona wystąpiła w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego sprawy wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej. Każdy abonent sieci, który spełnia określone regulaminem warunki, może stać się uczestnikiem specjalnego programu lojalnościowego, polegającego na zbieraniu punktów i wymienianiu ich na nagrody z Katalogu. Wśród nagród mogą być nagrody rzeczowe, np. aparaty telefoniczne, sprzęt RTV, nagrane płyty CD oraz DVD, których wartość przewyższa kwotę, uprawniającą do uznania ich za prezenty „o małej wartości”, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Dotychczas wydawanie nagród na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokumentowane było przez Spółkę fakturą wewnętrzną VAT. Po wejściu w życie z dniem 01.09.2006r. przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących powstała wątpliwość czy nieodpłatne wydanie nagród rzeczowych w postaci sprzętu RTV, telefonów, aparatów fotograficznych, wyrobów z metali szlachetnych, nośników CD/DVD, taśm magnetofonowych zawierających nagrania, oprogramowanie lub dane, powinno być ewidencjonowane za pośrednictwem kas rejestrujących.

Zdaniem Spółki nie ma obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących wydania bez wynagrodzenia towarów wskazanych w § 4 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w sytuacji, kiedy sporządza zbiorczą fakturę wewnętrzną VAT i opodatkowuje wydanie tych towarów.

Uzasadniając swoje stanowisko Spółka wskazuje, iż w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług mowa jest o sprzedaży, pod pojęciem którym należy rozumieć wyłącznie odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zdaniem Spółki pojęcie dostawy towarów nie jest równoznaczne z pojęciem sprzedaży. Sprzedaż ma znaczenie węższe od dostawy. Ponieważ w obowiązującym brzmieniu art. 111 ust. 1 w/w ustawy występuje słowo sprzedaż, w konsekwencji należy ewidencjonować dostawę towarów przekazanych w wykonaniu świadczenia wzajemnego. Potwierdzają to, zdaniem Strony, zapisy § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 04.07.2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 948), w których również użyto pojęcia „sprzedaż”. Spółka wskazuje, iż przepisy uchylonej ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym nie wskazywały na istnienie obowiązku ewidencjonowania nieodpłatnych przekazań, dlatego zdaniem Strony nie należy domniemywać takiego obowiązku obecnie. Ponadto, jak podkreśla Strona, prowadzi ona pełną ewidencję rachunkową wydań towarów w ramach programu lojalnościowego a sumowane wartości netto nagród stanowią podstawę do opodatkowania podatkiem VAT w miesiącu wydania, zatem nie ma niebezpieczeństwa zaniżenia podatku należnego.

Postanowieniem Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia organ pierwszej instancji stwierdził, iż w opisanym przypadku przekazanie towarów jest ściśle związane z prowadzoną działalnością Spółki, bowiem istotą programów lojalnościowych jest zachęcenie zarówno nowych, potencjalnych klientów jak i abonentów do korzystania z jej usług. Przekazanie to nie wchodzi zatem w zakres zwolnienia określonego w pozycji 51 załącznika do rozporządzenia z dnia 28.03.2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375). Mając na uwadze powyższe, Naczelnik Urzędu stanął na stanowisku, iż w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów opisanych we wniosku na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowanych, Strona powinna prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Na przedmiotowe postanowienie Strona pismem z dnia 24.11.2006 r. złożyła zażalenie, wnosząc o jego zmianę. Zaskarżonemu postanowieniu Strona zarzuca rażące naruszenie przepisów materialno-prawnych i procesowych poprzez:

- niewłaściwą interpretację art. 111 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2006 r. Nr 51, poz. 375 z późn. zm.) poprzez uznanie, że w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów osobom fizycznym nieprowadzącym dzi...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »