Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

21.08.2008

Wygrane w konkursach pracowniczych

Pytanie podatnika: Czy przychody uzyskane zarówno przez pracowników Spółki jak i osoby trzecie (niebędące pracownikami Spółki) z tytułu nagród rzeczowych i wygranych pieniężnych podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w formie zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem nie powinny podlegać rygorom przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także w przypadku gdy przekazywane są laureatom konkursu będącym pracownikami Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 09.04.2008 r. (data wpływu 21.04.2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 10.06.2008 r. (data wpływu 13.06.2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 28.05.2008 r. Nr IPPB2/415-698/08-2/MG (data nadania 29.05.2008 r. data doręczenia 04.06.2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy uzyskane nagrody za udział w konkursach organizowanych przez Spółkę, skierowanych do klientów Spółki, w tym także pracowników Spółki, oraz w konkursach, których uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy Spółki, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym - jest:

- prawidłowe – w części dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagród związanych z udziałem w konkursach, których uczestnikami mogą być klienci Spółki, w tym także pracownicy Spółki,
- nieprawidłowe – w części dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nagród związanych z udziałem w konkursach, których uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy Spółki.

UZASADNIENIE

W dniu 21.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia, czy uzyskane nagrody za udział w konkursach organizowanych przez Spółkę, skierowanych do klientów Spółki, w tym także pracowników Spółki, a także w konkursach, których uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy Spółki, podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne (w zakresie udzielonego pełnomocnictwa), wezwano Spółkę pismem z dnia 28.05.2008 r. Nr IPPB2/415-698/08-2/MG do jego uzupełnienia. Spółka uzupełniła wniosek w ustawowym terminie, pismem z dnia 10.06.2008 r. (data wpływu 13.06.2008 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka przedstawiła dwa stany faktyczne:

I stan faktyczny

Spółka organizuje konkursy mające na celu promowanie określonej działalności operacyjnej Spółki, w których uczestnikami mogą być klienci Spółki, w tym także osoby będące pracownikami Spółki, za wyjątkiem Komisji Konkursowej (nadzorującej prawidłowy przebieg konkursu, weryfikację i ogłoszenie wyników) oraz podmiotów współpracujących z organizatorem konkursu.

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie i prawa odbioru nagrody jest co do zasady nabycie usługi (np. złożenie wniosku o otrzymanie karty kredytowej) oraz dokonanie dodatkowej czynności, potwierdzającej udział w konkursie - przekazanie formularza zgłoszeniowego lub wysłanie sms-a wraz z elementem podlegającym ocenie Komisji Konkursowej (np. hasła reklamowego).

Nagrody nie ulegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny. Treść regulaminu konkursu jest udostępniona do wglądu wszystkim zainteresowanym w czasie trwania konkursu począwszy od dnia jego rozpoczęcia w siedzibie Spółki i w każdym Oddziale Spółki oraz na stronie internetowej www.... Nagrody w konkursach mają charakter rzeczowy, pieniężny bądź mieszany (rzeczowo - pieniężny). Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca nabycia towaru lub usługi niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Wątpliwości Spółki dotyczą zakresu zakwalifikowania przychodów zwycięzców w konkursie do przychodów z tzw. „innych źródeł” (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) opodatkowanych 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a w szczególności zastosowania jej dla każdego z uczestników konkursu bez wyjątku.

II stan faktyczny

Spółka równocześnie organizuje konkursy, w których uczestnikami mogą być wyłącznie pracownicy Spółki, jednakże udział w konkursie nie pozostaje w żadnym związku z zakresem obowiązków wynikającym ze stosunku pracy. Celem konkursów jest rozwój pozazawodowej aktywności pracowników i ich pełniejsza integracja ze Spółką. W konkursie może wziąć udział każdy pracownik Spółki, z wyjątkiem członków Komisji Konkursowej.

Pracownik przystępuje do konkursu wysyłając pisemne zgłoszenie. Tytułem przykładu, zgłoszenie w organizowanym konkursie fotograficznym powinno zawierać w szczególności słowo „konkurs fotograficzny” w tytule e-maila, dane identyfikacyjne uczestnika konkursu, fotografię o dowolnej tematyce, opis fotografii – informację, gdzie i w jakich warunkach została zrobiona, czy była edytowana w programie graficznym. Komisja konkursowa dokonuje oceny nadesłanych fotografii i wyboru najlepszych z nich. Nagrody w konkursie mają charakter rzeczowy bądź rzeczowo - pieniężny.

Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości zakwalifikowania przychodów do przychodów z tzw. „innych źródeł” (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) opodatkowanych 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy), co powinno znaleźć zastosowanie w stosunku do każdego z uczestników konkursu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadkach, o których mowa w I i II stanie faktycznym, przychody uzyskane zarówno przez pracowników Spółki jak i osoby trzecie (niebędące pracownikami Spółki) z tytułu nagród rzeczowych i wygranych pieniężnych podlegają opodatkowaniu na zasadach właściwych dla art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w formie zryczałtowanego 10 % podatku dochodowego od osób fizycznych, a zatem nie powinny podlegać rygorom przepisu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, także w przypadku gdy przekazywane są laureatom konkursu będącym pracownikami Spółki?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskanych na terytorium Polski przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedaż premiową z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 ustawy, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10 % wygranej lub nagrody. Zryczałtowany podatek dochodowy pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty uzyskania przychodu. Przychodów, o których mowa powyżej nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest organizator konkursu. Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy płatnicy są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych świadczeń (wypłat) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych, z ...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »