Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

07.08.2008

Sprzedaż mieszkania nabytego w drodze zamiany

Pytanie podatnika: Wnioskodawca zamierza zbyć przedmiotowe mieszkanie, w związku z czym prosi o określenie poniesionych kosztów, w celu osiągnięcia przychodu z ewentualnego zbycia przedmiotowego lokalu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.03.2008 r. (data wpływu 07.04.2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 04.07.2008 r. (data wpływu 07.07.2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 26.06.2008 r. Nr IPPB2/415-604/08-2/MG o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, nabytego w 2007 r. w drodze zamiany - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.04.2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie określenia kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, nabytego w 2007 r. w drodze zamiany.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest właścicielem lokalu nr (...) przy ul. T...w L..., stanowiącego odrębną własność.

W celu jego uzyskania Wnioskodawca poniósł następujące wydatki:

- 146.416,30 zł - „nabycie” na rynku wtórnym aktem notarialnym z dnia 26.11.2007 r. Rep. A nr (...) (kserokopia w załączeniu) lokatorskiego prawa do lokalu nr (...) przy ul. T...w L.... Na tę kwotę złożyły się: wartość przekazanego w zamian lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność nabytego aktem notarialnym z dnia 22.06.2007 r. Rep. A nr (...) (kserokopia w załączeniu) za kwotę 34.000,00 zł, środki pieniężne w wysokości 110.000,00 zł przekazane zbywającym lokatorskie prawo do lokalu oraz kwota 2.416,30 zł stanowiąca koszty aktu notarialnego,
- 27.495,88 zł - koszty związane z ustanowieniem odrębnej własności dla lokalu nr (...) przy ul. T...w L... za aktem notarialnym z dnia 12.12.2007 r. Rep. A nr (...) (kserokopia w załączeniu) t.j.: koszty określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) w wysokości 26.804,00 zł (kserokopia przelewów w załączeniu) oraz kwota 691,88 zł stanowiąca koszty aktu notarialnego.

Wnioskodawca prosi o nie unikanie odpowiedzi powołując się na art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) jak to ma miejsce w wielu interpretacjach zamieszczonych na stronach KIP, który mówi „spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest prawem niezbywalnym...”, bo w rzeczywistości przy pewnych obwarowaniach ze strony spółdzielni mieszkaniowej (§ 2 aktu notarialnego z dnia 26.11.2007 r. Rep. A nr (...) fragment dotyczący załączonych dokumentów) dochodzi de facto do przeniesienia prawa.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 26.06.2008 r. Nr IPPB2/415-604/08-2/MG tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

- szczegółowe wyjaśnienie czego dotyczą przekazane środki pieniężne w wysokości 110.000,00 zł osobom zbywającym lokatorskie prawo do lokalu przy ul. T... w L...,
- doprecyzowanie, jakie koszty składają się na kwotę 26.804,00 zł związaną z ustanowieniem odrębnej własności lokalu nr (...) przy ul. T...,
- wyjaśnienie, czy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego, tak jak zaznaczono w poz. 33 w części D1 wniosku, czy też dotyczy zdarzenia przyszłego? Z treści zadanego przez Pana pytania wynika, że zamierza Pan zbyć przedmiotowy lokal mieszkalny, a więc można wnioskować, że przedmiotem interpretacji indywidualnej ma być zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca doprecyzował wniosek pismem z dnia 04.07.2008 r. (data wpływu 07.07.2008 r.) wyjaśniając:

1. Kwota 110.000,00 zł stanowiła część wynagrodzenia za nabyte mieszkanie lokatorskie (lokatorskie prawo do lokalu) przy ul. T.... Wartość rynkowa tego mieszkania, gdyby posiadało odrębną własność w chwili nabycia wynosiła około 190.000,00 zł (w załączeniu wycena sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego). Ponieważ z informacji otrzymanych ze Spółdzielni koszty przekształcenia tego mieszkania z lokatorskiego w odrębną własność miały wynieść około 30.000,00 zł, więc rozsądną (maksymalną) kwotą jaką Wnioskodawca mógł zapłacić zbywającym była kwota 160.000,00 zł. Po negocjacjach ze zbywającymi Wnioskodawca ustalił, że za przedmiotowe mieszkanie lokatorskie (lokatorskie prawo do lokalu) Wnioskodawca przekaże własnościowe mieszkanie położone we wsi K... B... gm. S..., nabyte za aktem notarialnym z dnia 22.06.2007 r. Rep. (...) (kserokopia aktu dołączona do wniosku) o wartości rynkowej ok. 35.000,00 zł oraz środki pieniężne w wysokości 110.000,00 zł. Ustalenia zostały zrealizowane za aktem notarialnym z dnia 26.11.2007 r. Rep. A nr (...) (kserokopię aktu dołączona do wniosku).
2. Z informacji otrzymanej ze Spółdzielni Mieszkaniowej XX w zasobach, której znajduje się lokal nr (...) przy ul. T...na kwotę 26.804,00 zł związaną z ustanowieniem odrębnej własności złożyły się:

- kwota 23.484,11 zł – 30 % odsetek przejściowo wykupionych przez budżet państwa na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz.U z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.)
- kwota 3.319,89 zł - zwrot kwoty umorzenia kredytu w wysokości nominalnej udzielonego przez Bank przy końcowym rozliczeniu zadania inwestycyjnego na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, w związku z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.).

W kwestii wyjaśnienia, czy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego czy przyszłego Wnioskodawca poinformował, że jeszcze nie zbył przedmiotowego lokalu, a więc wiążąc koszty, które Wnioskodawca już poniósł, ze zdarzeniem które nastąpi, można zinterpretować jako zdarzenie przyszłe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Wnioskodawca zamierza zbyć przedmiotowe mieszkanie, w związku z czym prosi o określenie poniesionych kosztów, w celu osiągnięcia przychodu z ewentualnego zbycia przedmiotowego lokalu.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »