Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

27.03.2007

Jedynie bezzwrotna pomoc jest zwolniona z podatku

Pytanie podatnika: Dotyczy zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej.

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu z dnia 20 kwietnia 2005 r. Nr PD-415/INT/8/EB/05 w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskanych na podstawie umów o dzieło i umów zlecenia współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej, gdyż zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 09 lutego 2005 r. Jednostka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu o wydanie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń pracowników współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR).

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Jednostka - występująca jako "Beneficjent" - w dniu 06 grudnia 2004 r. podpisała umowę Nr Z/2.16/II/2.1/15/04/U/15/04 z Wojewódzkim Urzędem Pracy - występujący jako "Instytucja Wdrażająca" - na realizację Projektu "Doskonalimy język", w ramach Priorytetu 2 "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach" - Działanie 2.1. "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie", Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Projekt ten finansowany był w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 25% z budżetu państwa. Jednostka nadmienia iż, planuje podpisanie umów na realizację działań projektów w formie umów cywilno-prawnych zarówno z osobami będącymi pracownikami oraz nie będącymi pracownikami.

W opinii Jednostki wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych dokonywane w czasie realizacji projektu, w części finansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego podlegają zwolnieniu od podatku w myśl przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2005 r. Nr PD-415/INT/8/EB/05 uznał stanowisko Jednostki w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń pracowników współfinansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym - za prawidłowe.

Dokonując "z urzędu" weryfikacji wskazanego w sentencji postanowienia, Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu stwierdził, iż zostało ono wydane z rażącym naruszeniem przepisów prawa, a mianowicie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 199 1r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Stosownie do przepisów art. 21 ust. 1 pkt 46 w/w ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika jeżeli:

a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; z...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »