Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

23.03.2007

Prawo do zwiększenia o zryczałtowany VAT podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT RR

Pytanie podatnika:
1. Czy Strona ma prawo do zwiększenia o zryczałtowany VAT, wynikający z faktur VAT RR, naliczonego podatku od towarów i usług, które jako zobowiązania, stanowiące element zorganizowanej części przedsiębiorstwa, są wnoszone aportem do firmy X w terminach ich wymagalności?
2. Czy Strona, jako spółka wnosząca aport ma obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego przy nabyciu zapasów, które są wniesione następnie jako składnik aportu?

DECYZJA

Na podstawie art. 14a § 4, art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, art. 6 pkt 1, art. 86 ust. 1 i 2, art. 91 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 oraz ust. 6 i 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./, § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm./, po rozpatrzeniu zażalenia wniesionego przez firmę X na postanowienie Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 3 stycznia 2006r., znak 1473/WV/443/359/244/2005/HZ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie postanawia zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 28 września 2005 r. /data wpływu do US - 3 października 2005 r./ Strona wystąpiła o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług /Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm./.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynikało, że przedmiotem działalności przedsiębiorstwa prowadzonego przez Stronę jest produkcja drobiu i wyrobów z mięsa drobiowego. W skład Jej działalności wchodzi m.in. produkcja surowca dla działalności przetwórczej w dziedzinie drobiarstwa, która jest prowadzona w formie zorganizowanej, stanowiącej wyodrębnioną część przedsiębiorstwa. Strona podjęła decyzję o wniesieniu aportem tego Działu, (którego składniki stanowią m.in. zapasy i produkcja w toku) do firmy Y.

Strona wskazuje, iż na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT dokonała odliczenia kwot podatku naliczonego przy zakupie surowców i materiałów, które obecnie składają się na ww. zapasy i produkcję w toku.

Ponadto, Strona zawiera umowy z rolnikami ryczałtowymi na kontraktację jaj i drobiu, i jako nabywca produktów rolnych od rolników ryczałtowych, wystawia faktury VAT RR i wypłaca im kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 116 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług Strona zwiększa swoją kwotę podatku naliczonego o kwotę dokonanego zryczałtowanego zwrotu podatku.

Strona wskazała, iż przedmiotowe zobowiązanie w stosunku do rolników ryczałtowych wnosi jako element zorganizowanej części przedsiębiorstwa do firmy Y z uwagi na fakt, iż na dzień dokonania aportu pewna część zobowiązań w stosunku do rolników ryczałtowych nie będzie zapłacona przez Stronę, zaistniała wątpliwość, czy Strona ma prawo do zwiększenia kwoty VAT naliczonego o podatek wynikający z wystawionych przez siebie faktur VAT RR, za które zapłaci w terminach ich wymagalności firma Y.

Pytania Strony dotyczą następujących kwestii:

1. Czy Strona ma prawo do zwiększenia o zryczałtowany VAT, wynikający z faktur VAT RR, naliczonego podatku od towarów i usług, które jako zobowiązania, stanowiące element zorganizowanej części przedsiębiorstwa, są wnoszone aportem do firmy Y w terminach ich wymagalności?
2. Czy Strona, jako spółka wnosząca aport ma obowiązek dokonania korekty VAT naliczonego przy nabyciu zapasów, które są wniesione następnie jako składnik aportu?

W ocenie Strony w sytuacji opisanej w pkt 1, ma ona prawo do zwiększenia o zryczałtowany VAT wynikający z faktur VAT RR naliczonego podatku od towarów i usług. Natomiast przedstawiając własne stanowisko w zakresie pkt 2 Strona wskazuje, iż nie ciąży na niej obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego, wcześniej rozliczonego, gdyż wniesione aportem surowce i materiały będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej, a więc cel ich nabycia nie uległ zmianie.

W wydanym w dniu 3 stycznia 2006 r. postanowieniu, znak 1473/WV/443/359/244/2005/HZ Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Strony przedstawione we wniosku za nieprawidłowe.

Na powyższe postanowienie w dniu 13 stycznia 2006 r. Strona złożyła zażalenie, wskazując, iż organ pierwszej instancji wydał zaskarżone postanowienie z naruszeniem prawa materialnego, a w szczególności dokonał on błędnej interpretacji przepisów art. 116 ust. 6 pkt 2 oraz art. 91 ust. 7 w związku z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

W ocenie Strony stanowisko organu, które uzależnia możliwość skorzystania z prawa do powiększania podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od przesłanki, która wynika z przepisu art. 116 ust. 6 ustawy o VAT (tj. dokonanie zapłaty przez konkretny podmiot), prowadzi do niedopuszczalnego zawężenia prawa Strony, które zostało w sposób jasny określone w powołanym przepisie.

Literalne brzmienie analizowanych przepisów ustawy o VAT - podnosi Strona - nie wskazuje, iż dokonującym zapłaty musi być tylko i wyłącznie podmiot nabywający produkty rolne. W szczególności, Strona będzie uprawniona do zwiększenia podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku w momencie dokonania zapłaty należności na rzecz rolników ryczałtowych przez firmę Y czyli podmiot, który w drodze sukcesji prawnej przejął zobowiązania Strony do zapłaty we wskazanym terminie określonej kwoty pieniężnej tytułem wynagrodzenia za dostarczone produkty rolne.

W ocenie Strony argumentem przemawiającym za takim stanowiskiem jest fakt, że przepis art. 116 ust. 6 ustawy o VAT mówi o zapłacie należności w ogóle, bez wskazania, kto powinien ją uregulować /podkreślenie Strony/. Zapłacenie przedmiotowej należności przez firmę Y wypełni tym samym hipotezę omawianego artykułu umożliwiając Stronie (jako nabywcy produktów rolnych) zwiększenie podatku naliczonego o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

Ponadto, Strona podnosi, iż w wydanym postanowieniu organ dopuścił się naruszenia przepisów art. 91 ust. 7 w związku z art. 86 ust. 1 powołanej ustawy. Nieprawidłowa wykładnia organu polega na uznaniu, że w przypadku zakupu przez Stronę towarów, w stosunku do któryc...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających poglębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »