Szukaj
Wykop ten artykuł Dołącz do nas na Facebooku
REKLAMA

Ważne informacje w serwisie:
Aktualności:

wszystkie aktualności »

Artykuły: Zobowiązania podatkowe, czyli jak płacić podatki

05.03.2007

Możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej

Pytanie podatnika: dotyczy odliczenia od podstawy opodatkowania odsetek zapłaconych od kredytu mieszkaniowego, udzielonego na budowę budynku mieszkalnego.

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.10.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 25.09.2006 r., znak: US.VI/I-415-117-V/2006 stwierdzające, iż stanowisko zawarte we wniosku z dnia 01.08.2006 r., uzupełnione pismem z dnia 16.08.2006 r. jest nieprawidłowe zmienia przedmiotowe postanowienie w części dotyczącej odliczenia od podstawy opodatkowania odsetek zapłaconych od kredytu mieszkaniowego, udzielonego na budowę budynku mieszkalnego, w pozostałym zakresie odmawia zmiany przedmiotowego postanowienia.

UZASADNIENIE

Dnia 02.08.2006 r. Państwo L. wystąpili do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej. Składając wniosek o interpretację przepisów prawa podatkowego, przedstawili własne stanowisko w sprawie, podając, iż trzyletni okres trwania inwestycji, o którym mowa w art. 26b ust. 2 pkt 4, winien być w ich przypadku liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przeniesienie pozwolenia na budowę, tj. z końcem roku 2004. Ponadto wskazali, iż nie występuje także przesłanka wyłączająca możliwość skorzystania z ulgi odsetkowej określonej w art. 26b ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zakup budynku z rynku wtórnego. Podkreślili, iż w dniu podpisania aktu notarialnego budynek był w stanie surowym, a więc w trakcie budowy, która była przez nich kontynuowana.

Postanowieniem z dnia 25.09.2006 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie udzielił pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w której uznał za nieprawidłowe stanowisko Państwa L. zawarte we wniosku z dnia 01.08.2006 r.

Uzasadniając powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego wskazał, iż wydatki poniesione przez Państwa L. na zakup działki zabudowanej domem w stanie surowym zamkniętym oraz dokończenie budowy, nie dają podstaw do skorzystania z tzw. "ulgi odsetkowej", ponieważ nie zostały spełnione wszystkie warunki ulgi określone w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mianowicie pomimo, iż budynek został wybudowany przez firmę, to zakup dokonany został od osób fizycznych. Tym samym nie został spełniony warunek zapisany w art. 26b ust. 1 pkt 3 ww ustawy. Jednocześnie organ wskazał, iż zakupiona przez Państwa L. w 2003 r. nieruchomość, zabudowana była domem w stanie surowym zamkniętym, a pozwolenie na budowę wydane zostało w 2000 r. W 2004 r. pozwolenie na budowę przeniesione zostało na nazwisko Państwa L., którzy kontynuowali budowę do dnia 24.01.2005 r., tj. otrzymania pozwolenia na użytkowanie budynku. Powyższe oznacza, iż nie został także spełniony warunek zapisany w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a ww. ustawy, ponieważ bieg terminu, o którym mowa w tym artykule nieprzerwanie biegnie od momentu, w którym została wydana decyzja pozwolenia na budowę, tj. od dnia 28.01.2000 r. Stąd zakończenie inwestycji nastąpiło po upływie trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę.

W złożonym dnia 09.10.2006 r. zażaleniu na ww. postanowienie Strona wnosi o zmianę postanowienia i uznania jej stanowiska za prawidłowe.

Uzasadniając zażalenie Strona zarzuca, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie nieprawidłowo zinterpretował przepis art. 26b ust. 1 pkt 3 i art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w oparciu o stan faktyczny określony we wniosku z dnia 01.08.2006 r.

Strona wskazuje, iż we wniosku o udzielenie interpretacji wyraźnie podkreśliła, iż zakup budynku nastąpił od osób fizycznych, które wybudowały ten budynek w ramach działalności gospodarczej. Osoby sprzedające, występujące w akcie notarialnym w charakterze osób fizycznych, były jednocześnie właścicielami firmy, która wybudowała budynek. W ocenie Strony podobnie należy interpretować przepisy dotyczące wyłączeń z ograniczeń związanych z trzyletnim okresem budowy. Strona wskazuje, iż trzyletni okres trwania budowy nie obowiązuje m.in. przy zakupie nowo wybudowanego domu od gminy lub od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej. W tego rodzaju sytuacji, inwestycja kończy się w chwili sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, rozpatrując przedmiotowe zażalenie, stwierdza co następuje:

Ze stanu faktycznego sprawy, ustalonego w oparciu o wniosek Strony z dnia 01.08.2006 r., uzupełniony w dniu 16.08.2006 r. oraz zgromadzone dokumenty wynika, iż w dniu 22.12.2003 r. zawarta została, w drodze aktu notarialnego (za rep. A Nr 12574/2003) warunkowa umowa sprzedaży działki gruntu numer 293/5, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym zamkniętym.

Niniejszy akt notarialny w § 1 stanowi m.in., iż działka gruntu numer 293/5 posiada pow. 1.463 m2. oraz że na tej działce gruntu rozpoczęta jest budowa budynku mieszkalnego w stanie surowym zamkniętym na podstawie decyzji Nr Dyw/8/00 wydanej z upoważnienia Starosty Olsztyńskiego z dnia 28.01.2000 r. zezwalającej na budowę. Jednocześnie dnia 23.12.2003 r. zawarta została, w drodze aktu notarialnego (za rep. A Nr 12767/2003) umowa sprzedaży w/opisanej nieruchomości. Cena nabycia nieruchomości wyniosła 125.000,00 zł, przy czym kwota 45.000,00 zł zapłacona została przez Kupujących przed podpisaniem warunkowej umowy sprzedaży, natomiast kwota 80.000,00 zł miała zostać zapłacona przelewem na rachunek bankowy Sprzedających do dnia 31.12.2003 r., ze środków uzyskanych z kredytu bankowego.

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy
do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

podaj e-mail:
wprowadź hasło:

zapomniałem hasła | problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »


Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100

Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/podatki/public_html/adserver/Adserver.class.php5 on line 100