Kontynuacja dużej ulgi budowlanej

Pytanie podatnika: Czy w związku z poniesionymi w latach 1997-1998 wydatkami z tytułu wkładu mieszkaniowego/budowlanego zachowałam uprawnienia do kontynuowania odliczeń wydatków poniesionych w 2003 r. na budowę budynku mieszkalnego w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej?

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.11.2006 r. (data wpływu : 04.12.2006r.) Pani xxxxxxxxxxxxxxxx na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 10.11.2006 r. Nr 1425/033/415/25/2006/AK stwierdzające, że stanowisko Pani xxxxxxxxxxxxxxxxxx wyrażone we wniosku z dnia 18.10.2006 r. w sprawie uprawnienia do kontynuowania odliczeń wydatków poniesionych w ramach ulgi budowlanej jest nieprawidłowe - utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 18.10.2006 r. Pani xxxxxxxxxx wystąpiła do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Pani xxxxxxxx w latach 1997-1998 korzystała z odliczenia wydatków poniesionych na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 roku kredytów na budownictwo mieszkaniowe. Wydatki na ten cel potwierdziły dokumenty wystawione przez Spółdzielnię Mieszkaniową . Spłata zadłużenia - zdaniem Pani xxxxxxxxxx stanowiła podstawę do nabycia prawa do odliczenia tego wydatku od dochodu na cele określone w art. 27a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r.Kwota odliczeń nie przekraczała limitów określonych w art. 27a ust. 3 w/w ustawy.

Dnia 10 września 2002 r. wspólnie z mężem Pani xxxxxxxx nabyła nieruchomość położoną w xxxxxxx a Urząd Gminy xxxxxxxx dnia 15.12.2003 roku wydał decyzję pozwolenia na budowę.

W złożonym wniosku Pani xxxxxxxxxx wystąpiła z zapytaniem czy w związku z poniesionymi w latach 1997-1998 wydatkami z tytułu wkładu mieszkaniowego/ budowlanego zachowała uprawnienia do kontynuowania odliczeń wydatków poniesionych w 2003 roku na budowę budynku mieszkalnego w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej.

Pani xxxxxxxxxx uważa, że wobec faktu, iż nie wyczerpała limitu określonego w przepisie powołanym powyżej, zachowała uprawnienia do kontynuowania dalszych odliczeń w ramach tejże ulgi budowlanej do końca roku 2004, co potwierdza zdaniem Pani xxxxxxxx pismo tutejszego Urzędu z dnia 05.04.2004 r.

Ponadto informuje, że do dnia zakupu działki nie dokonywała żadnych odliczeń z tego tytułu.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w dniu 10.11.2006 r. wydał postanowienie w którym stwierdził, że stanowisko Pani xxxxxxxxxxxx wyrażone we wniosku z dnia 18.10.2006 r. w sprawie uprawnienia do kontynuowania odliczeń wydatków poniesionych w ramach ulgi budowlanej jest nieprawidłowe.

Organ pierwszej instancji stwierdził, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 134, poz. 1509 z późn. zm.) podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a) - f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r. przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczenia od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji - poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.

W świetle powyższego organ pierwszej instancji uznał, że prawo do kontynuowania ulgi podatkowej polegającej na odliczeniu od podatku wydatków mieszkaniowych poniesionych od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2004 r. przysługuje podatnikom tylko w przypadku gdy podatnik w latach 1997-2001 r. nabył prawo do odliczenia z tego tytułu, tj. poniósł w tych latach wydatek stricte na ten cel.

Mają na uwadze stan faktyczny i prawny w przedmiotowej sprawie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdził, że Pani xxxxxxxxxx nie przysługuje prawo do odliczenia wydatków poniesionych z tytułu budowy budynku mieszkalnego, gdyż nie poniosła przed 01.01.2002 r. wydatków na ten cel. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone we wskazanym przez Panią xxxxxxxxx piśmie Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego Nr US-25/024/404/30/04 z dnia 05.04.2004 r.

Na w/...

DOSTĘP DO PEŁNEJ TREŚCI SERWISU WWW.PODATKI.BIZ JEST BEZPŁATNY
WYMAGANE JEST JEDNAK ZALOGOWANIE DO SERWISU.
UŻYTKOWNICY ZALOGOWANI MOGĄ RÓWNIEŻ DODAWAĆ KOMENTARZE.

Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego.

REJESTRACJA

dla nowych użytkowników

LOGOWANIE

dla użytkowników podatki.biz

Zapomniałem hasła | Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU PODATKI.BIZ?

Otrzymujesz całkowicie bezpłatny stały dostęp do wielu informacji, między innymi do:

  • ujednolicanych na bieżąco aktów prawnych (podatki, ubezpieczenia społeczne i działalność gospodarcza)
  • narzędzi: powiadamiania o nowych przepisach, zmianach w przepisach i terminach
  • kalkulatorów i baz danych
  • działów tematycznych zawierających pogłębione informacje na interesujące Cię tematy; omówienia, odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
  • strony osobistej, na której znajdziesz aktualne informacje przeznaczone dla osoby o Twoim profilu zawodowym. Dodatkowo będziesz mógł edytować własną listę zakładek w celu szybszego docierania do szczegółowej informacji
  • newslettera informującego regularnie o wydarzeniach związanych z podatkami i działalnością gospodarczą

Czas rejestracji - ok. 1 min

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem »